Waarom grondstoffen kunnen schitteren in een tijdperk van stagflatie Waarom grondstoffen kunnen schitteren in een tijdperk van stagflatie Waarom grondstoffen kunnen schitteren in een tijdperk van stagflatie

Waarom grondstoffen kunnen schitteren in een tijdperk van stagflatie

Ole Hansen

Hoofd Strategie Commidities/Grondstoffen

Samenvatting:  In een recente analyse heeft Saxo's Chief Investment Officer (CIO) uiteengezet waarom we onze vooruitzichten voor de Amerikaanse economie in 2024 hebben aangepast van een non-recessie scenario naar een mildere vorm van stagflatie, ook wel 'stagflatie light' genoemd. Dit wordt gekenmerkt door trage groei in combinatie met aanhoudende inflatie. Historisch gezien trekken tijdens perioden van stagflatie specifieke grondstoffen bijzondere aandacht aan vanwege verschillende factoren, waarvan de belangrijkste worden beschreven in deze update. We kijken ook naar hoe je kunt beleggen in deze sector.


In een recente analyse heeft Saxo's Chief Investment Officer, Steen Jacobsen, uiteengezet waarom we onze vooruitzichten voor de Amerikaanse economie in 2024 hebben aangepast van een non-recessie scenario naar een mildere vorm van stagflatie, ook wel 'stagflatie light' genoemd. Deze wordt gekenmerkt door trage groei in combinatie met aanhoudende inflatie. Latere analyses zijn dieper ingegaan op de mogelijke gevolgen van stagflatie voor aandelen, obligaties en forex. Deze verschuiving komt vooral voort uit de opvallende stijging van de reële rentetarieven, waardoor de financieringskosten voor de Verenigde Staten bijna onoverkomelijk hoog zijn geworden. Dit werd aangetoond door de recente verlaging van de kredietwaardigheid van de VS door Fitch.

Bovendien hebben we een aanzienlijke stijging gezien in consumptiekosten met betrekking tot rentetarieven. Alles, van creditcards en nieuwe voertuigen tot hypotheken, heeft momenteel tarieven die twee keer zo hoog zijn als het langetermijngemiddelde, en ze naderen strafniveaus. Bovendien is er een duidelijke vertraging te zien in de werkgelegenheidsgegevens en uitgaven, zelfs terwijl de inflatie aanhoudt, vooral op het gebied van lonen en energie.

Deze combinatie van lage groei en matig hoge inflatie wijst op stagflatie. Als dit werkelijkheid wordt, zal dit het idee bevestigen dat de Federal Reserve en centrale banken over de hele wereld in het algemeen een verloren strijd voeren tegen hardnekkig hoge inflatie, en dat verdere maatregelen de economische groei zullen schaden zonder de hardnekkige aard van de prijsdruk te beteugelen. Dit leidt ons tot de overtuiging dat de Amerikaanse Federal Reserve de rente zal verlagen voordat het gemiddelde inflatiedoel van 2% is bereikt, waardoor het FOMC (Federal Open Market Committee) zijn doel zal verhogen naar 3%. Dit zal leiden tot een herwaardering van toekomstige inflatieverwachtingen en daarmee een grondstof ondersteunende verlaging van reële rendementen.

Historisch gezien trekken tijdens perioden van stagflatie specifieke grondstoffen bijzondere aandacht aan om verschillende redenen:

  • Inflatiebescherming: Traditionele grondstoffen zoals goud en zilver worden gezien als bescherming tegen inflatie. Aangezien inflatie de waarde van papieren valuta aantast, behouden tastbare activa, vooral edelmetalen, vaak hun waarde dankzij stijgende vraag en prijzen.
  • Diversificatie: In een stagflatie-achtergrond waarin standaard financiële activa zoals aandelen mogelijk ondermaats presteren, zoeken beleggers vaak naar diversificatie van hun bezittingen. Grondstoffen bieden een activaklasse met minimale correlatie, wat mogelijk de prestaties van de portefeuille kan verbeteren tijdens dergelijke tijden.

  • Rentevoeten: Centrale banken zijn mogelijk terughoudend om de rente te verhogen in een stagflatie omgeving uit angst om de groei verder te belemmeren. Bovendien kan een zwakkere dollar grondstoffen die in dollars genoteerd zijn, betaalbaarder maken voor niet-dollar-gebaseerde kopers, wat de vraag en prijzen kan vergroten.

  • Echte Rendementen: In een klimaat waar nominale rendementen op conventionele financiële activa worden verminderd door inflatie, kunnen tastbare activa zoals grondstoffen positieve reële rendementen bieden. Dit is bijzonder uitgesproken wanneer de prijzen van grondstoffen stijgen door beperkingen in aanbod of sterke vraag.

De grondstoffensector bestaat uit fysieke activa en de prijsstelling van elke grondstof hangt niet alleen af van de vraag, maar evenzeer van het beschikbare aanbod. Een krap aanbod wordt vaak weerspiegeld in de vorm van de forward prijs curve, waarbij de prijs voor onmiddellijke levering een hogere prijs vraagt dan voor levering in de toekomst. Hoe strakker de markt, hoe groter de premie die handelaren en consumenten van grondstoffen bereid zijn te betalen voor onmiddellijke levering. Een dalende forward curve wordt backwardation genoemd, terwijl het tegenovergestelde contango wordt genoemd.

Backwardation is een goed gedocumenteerd fenomeen op de grondstoffenmarkten. Grondstoffen die lange-termijn trends van backwardation vertonen, kunnen krappe voorraadsaldi hebben en kunnen prijsstijgingen ervaren als reactie op een toename in de vraag, wat resulteert in verbeterde prijsrendementen.

Bepaalde grondstoffen, zoals energie en vooral edelmetalen zoals goud en zilver, kunnen een voordeel behalen tijdens een periode van stagflatie. Daarentegen kunnen landbouwproducten negatief beïnvloed worden, gezien hun afhankelijkheid van consumentenvraag, die kan afnemen bij verminderde inkomsten en stijgende kosten. Hetzelfde zou gezegd kunnen worden over industriële metalen, maar hoge financierings-, arbeids- en milieukosten, evenals aanhoudende vraag naar metalen voor groene transformatie, kunnen nog steeds leiden tot enkele van deze metalen die profiteren van stagflatie. Daarom moeten beleggers die willen beleggen in grondstoffen tijdens stagflatie in onze opinie selectief zijn en hun portefeuille diversifiëren over verschillende sectoren en regio's.

De bovenstaande tabel toont enkele van 's werelds grootste en meest actief verhandelde commodity ETF's die van alles volgen, van individuele grondstoffen en sectoren tot de hele activaklasse. Er zijn veel ETF's die grondstoffen volgen, dus de lijst is niet uitputtend en moet voornamelijk worden gebruikt voor informatie en inspiratie.

Het eerste gedeelte zijn UCITS-compatibele ETF's en zijn gebaseerd op een EU-richtlijn die een regelgevend kader biedt voor fondsen die worden beheerd en gevestigd in de EU. Een UCITS-fonds kan worden verhandeld door particuliere beleggers omdat het zich houdt aan gemeenschappelijke risico- en fondsbeheerstandaarden, ontworpen om beleggers te beschermen tegen ongeschikte investeringen.

Het tweede deel van de tabel toont voornamelijk ETF's genoteerd op Amerikaanse beurzen en zijn daarom niet UCITS-compatibel. Onder deze groep vinden we enkele van 's werelds grootste ETF's qua marktkapitalisatie, geleid door GLD en IAU, twee ETF's die de prestaties van goud volgen. Het is ook vermeldenswaard dat vanwege veranderde belastingregels door de Amerikaanse Internal Revenue Service vanaf 1 januari 2023, Saxo en de meeste niet op de VS gebaseerde banken geen toegang meer bieden tot contante handel in PTP-effecten, omdat niet-Amerikaanse personen over het algemeen een extra bronbelasting van 10% zullen betalen over bruto-opbrengsten uit de verkoop, handel of overdracht van Amerikaanse PTP-effecten.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België