De impact van de Oekraïne crisis op uw beleggingen

Steen Jakobsen, Chief Investment Officer van Saxo Bank, schuift aan bij Peter Siks in een ingelast webinar. Steen zal u zijn visie geven op wat de gebeurtenissen in Oekraïne betekenen voor de wereldwijde economie en de geopolitieke verhoudingen. Uiteraard gaat hij ook in op de gevolgen voor ‘de belegger’: 

  • Hoe reageren de verschillende sectoren en hoe is dit te duiden? 
  • Wat zal de invloed van deze crisis zijn op de (aankomende) renteverhogingen van de Centrale Banken? 
  • Wat is het meest optimale scenario vanaf nu? En wat het meest waarschijnlijke? 
  • Hoe hier als belegger mee om te gaan? Portefeuille aanpassen? Cash gaan? Uitzitten?

Let op: dit webinar is in het Engels!

Meer over dit webinar

Donderdagmiddag 13:00 schuift Steen Jakobsen, de Chief Investment Officer van Saxo Bank, bij Peter Siks aan in een ingelast webinar over het onderwerp dat de hele wereld bezighoudt. Het staat buiten kijf dat dit een humanitaire ramp is die tot veel onrust leidt, en niet alleen bij beleggers. Juist daarom is er behoefte aan duiding van de huidige situatie om er zo goed mogelijk mee om te kunnen gaan. 

Steen Jakobsen is de geestelijk vader van de wereldvermaarde “Outrageous Predictions” en een graag geziene marktcommentator bij onder andere Bloomberg en CNBC. Hij zal vanuit zijn perspectief zoveel mogelijk context te geven rondom de situatie in de Oekraïne en hoe hier als belegger mee om te gaan. Steen zal u zijn visie geven op wat deze gebeurtenissen betekenen voor de wereldwijde economie en de geopolitieke verhoudingen.

Daarnaast zal Steen live in het webinar ingaan op vragen die u heeft over de situatie. Kortom, als u op zoek bent naar verdieping van uw visie op de huidige crisis, is dit webinar een must. Let wel: dit webinar is in het Engels! 


Wat u verder moet weten over de webinars

De informatie die tijdens dit webinar wordt besproken is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de spreker(s) staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn (hun) specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen van de inhoud van de webinars, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie die tijdens het webinar wordt besproken kunnen geen rechten worden ontleend. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.