Waar staat Triple A voor?

Triple A (AAA) is een kwalificatie om de kredietwaardigheid van een bedrijf of land aan te geven. De kwalificatie Triple A (AAA) wil zeggen dat de kredietwaardigheid van een bedrijf of land van het hoogste niveau is.

Welke beoordelingen zijn er en wie geeft ze?

Er zijn veel verschillende kredietratings. De beste en meest kredietwaardige is AAA. De slechtste rating is een D. Obligaties met een rating lager dan BB zijn junkbonds. Let wel. Deze negatieve connotatie hoeft niet te betekenen dat het slecht is, maar simpelweg dat het risico hoger is. De beoordelingen worden in de meeste gevallen uitgegeven door de gezaghebbende kredietbeoordelaars Moody’s en Standard & Poor’s. De aanvraag van een rating voor een bedrijf moet door hen zelf worden gedaan. Zij zijn ook verantwoordelijk voor de betaling van de beoordeling. Voor landen geldt dit niet. Zij worden altijd beoordeeld en beoordelingen kunnen ook tussentijds worden aangepast.

  • Waarvoor worden de beoordelingen gebruikt?

    Een rating geeft een belegger inzage in het risico van een bedrijf of land. Een hoog risico betekent vaak een hoger rendement. Een laag risico geeft een lager rendement. Een bedrijf of land met een hoge beoordeling zoals Triple A heeft een lager risico dan een bedrijf of land met een D-status. Het rendement aan de andere kant zal bij een instantie met een D-status waarschijnlijk hoger zijn dan bij een Triple A-status. Natuurlijk bieden deze cijfers geen zekerheid en gaat het ook wel eens mis met bedrijven of landen die een Triple A-status hebben.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België