Wat betekent small cap?

Small cap is de term die wordt gebruikt om bedrijven met een relatief kleine marktkapitalisatie te classificeren. De definitie van ‘Small cap’ kan variëren per broker maar over het algemeen wordt een bedrijf als small cap geclassificeerd wanneer het een marktkapitalisatie heeft van tussen € 300 miljoen en € 2 miljard.

 • Waarom beleggen in small caps?

  De meest genoemde reden om te beleggen in small Cap aandelen is dat het nu nog kleine bedrijven zijn die willen groeien. Vaak worden Small cap bedrijven nog geleid door een oprichter of de familie. Ook zijn small cap bedrijven, door de over het algemeen kleinere organisatie, makkelijker bij te sturen of aan te passen waardoor ze sneller kunnen reageren op veranderingen in de markt. Dit zorgt er wel voor dat de volatiliteit van het aandeel groter is en dus potentieel het rendement, maar ook het risico groter is bij small caps.

 • Hoe beleggen in small caps?

  In België kunt u de small cap aandelen terugvinden op de BEL SMALL. Mocht u voor individuele aandelen gaan, besef dan dat dat over het algemeen risicovoller is dan gespreid beleggen via beleggingsfondsen of Small Cap ETF's. Onze beleggerstrainer Hans Oudshoorn gaat hier dieper op in met zijn artikel over wereldwijd beleggen in small caps aandelen.

 • Dividend bij Small Cap bedrijven

  Vaak wordt er door beleggers geïnvesteerd in Small caps voor de potentiële stijging in beurswaarde. Door de groei die deze bedrijven ambineren wordt er vaak gedacht dat er geen dividend zal worden uitgekeerd omdat de winsten worden geïnvesteerd in het bedrijf zelf in plaats van worden uitgekeerd. Dit hoeft echter niet het geval te zijn. Afhankelijk van het aandeel kan er net als bij Mid of Large Cap bedrijven dividend worden uitgekeerd. Natuurlijk is dividend iets wat kan worden uitgekeerd en niet hoeft te worden uitgekeerd.

 • Liquiditeit bij Small caps

  Aandelen die (zeer) veel verhandeld worden zijn meer liquide dan aandelen waarvan er maar weinig op een dag worden gekocht en verkocht. De liquiditeit van Small cap aandelen is over het algemeen klein. Dit heeft op beleggers met een kleine positie in het aandeel niet echt invloed maar als de positie groter wordt kan dit wel belangrijk zijn. Vooral als u afscheid wil nemen van elkaar kan dit invloed hebben op de prijs en waarde van uw aandelen.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België