Wat is volatiliteit?

De koers van een onderliggende waarde zoals een aandeel of index is voortdurend in beweging. De koers kan omhooggaan maar natuurlijk ook omlaag. De term die wordt gebruikt voor de beweeglijkheid van een effect is volatiliteit.

Wanneer een onderliggende waarde een stabiele koers heeft, en dus bijna niet omhoog of omlaag beweegt, is er sprake van een lage volatiliteit. Een effect dat zich wild beweegt heeft een hoge volatiliteit.

Soorten volatiliteit

Volatiliteit kan worden onderverdeeld in twee soorten: de historische volatiliteit en de implied volatility (impliciete volatiliteit). De historische volatiliteit geeft aan wat de beweeglijkheid van een onderliggende waarde (aandeel, index etc.) was in het verleden.

Bij implied volatility gaat het om de toekomstige volatiliteit die afgeleid kan worden uit de optieprijzen. De optieprijzen zullen stijgen als de markt verwacht dat er beweging zal komen en dalen als de inschatting is dat de beurs minder beweeglijkheid gaat tonen.

Koersbeweging

Nu we weten hoe volatiel aandeel XYZ is, kunnen we de verwachte koers van dit aandeel schatten. Als we ervan uit gaan dat aandeel XYZ een volatiliteit van 15% heeft, betekent dit dat het aandeel over een jaar tussen de -15% en +15% zal staan met een waarschijnlijkheid van 68,3%. Het betekent ook dat het aandeel tussen de -30% en +30% zal staan over een jaar met een waarschijnlijkheid van 95,4%. En het betekent dat het aandeel met een waarschijnlijkheid van 99,7% zal staan tussen de -45% en 45% over een jaar. Deze percentages zijn afkomstig uit de statistiek en zijn afgeleid van de standaard normaalverdeling.

Koersverwachting berekenen:
Met de volatiliteit kan men een statistisch onderbouwde schatting maken in welke range een effect zich zal bewegen in een bepaalde periode.

Stel het aandeel XYZ is € 40 waard. Aan de hand van een volatiliteit van 15% en de standaard normaalverdeling kunnen we de volgende – statistische - koersverwachting schetsen:

 

Koersverwachting aandeel XYZ over een jaar:

Groter dan € 34

Kleiner dan € 46

Kans hierop is 68,3%

Groter dan € 28

Kleiner dan € 52

Kans hierop is 95,4%

Groter dan € 22

Kleiner dan 58

Kans hierop is 99,7%

Dankzij de volatiliteit kunt u dus een schatting maken hoe groot het risico is dat u loopt bij het kopen van een effect.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België