Wat betekent ongoing charges figure (OCF)?

OCF is de Engelse benaming voor de lopende kosten. De OCF is geïntroduceerd ter vervanging van de Total Expense Ratio (TER).

  • Waarvoor wordt de OCF gebruikt?

    Men gebruikt de OCF om de kosten voor het onderhoud van een fonds te kunnen vergelijken. Bij de OCF zitten namelijk altijd dezelfde kosten verwerkt waardoor een vergelijking goed te maken is. De volgende kosten zitten in de OCF verwerkt: beheerdersvergoeding, service fee en distributiekosten. In de OCF zijn kosten voor een performance fee, transactiekosten niet meegenomen.

  • Waarom is de OCF geïntroduceerd?

    De OCF komt voort uit Europese wet en regelgeving. De OCF is verplicht voor alle beleggingsfondsen waar particulieren in kunnen handelen. Er zijn verschillende beleggingsfondsen die alle fondsen voorzien van een OCF ook al zijn ze niet beschikbaar voor de particuliere belegger. Een voorbeeld hiervan is een pensioenfonds. Echter is dit voor dit type fondsen niet verplicht. De OCF dient als vervanging van de TER per 2013.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België