Wat betekent mid cap?

Mid cap is de term die wordt gebruikt om bedrijven met een gemiddelde marktkapitalisatie te classificeren. De definitie van 'Mid cap’ kan variëren per broker maar over het algemeen wordt een bedrijf als mid cap geclassificeerd wanneer het een marktkapitalisatie heeft van tussen € 2 miljard en € 10 miljard.

Waarom beleggen in Mid caps?

De meest genoemde reden om te beleggen in Mid cap aandelen is dat ze vaak minder risicovol zijn dan Small caps. Daarnaast zijn ze nog wel wat risicovoller dan Large caps. Dat zegt natuurlijk nog weinig. Voorbeelden hiervoor zijn bijvoorbeeld dat Mid caps vaak al wat geschiedenis hebben en beter zijn te onderzoeken dan Small caps. Ook zijn Mid cap aandelen vaak al wat langer beschikbaar waardoor de waarde wat meer gestabiliseerd kan zijn.

 • Bekende Mid Cap aandelen

  • Bekaert
  • Agfa-Gevaert
  • BPost, Kinepolis Group
  • Orange Belgium
  • Lotus Bakeries

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België