Wat is dividendrendement?

Een bedrijf kan besluiten om dividend uit te keren aan de aandeelhouders. Bijvoorbeeld omdat het een goed jaar heeft gehad of omdat de toekomstverwachtingen positief zijn. Dividend is dan een beloning voor de aandeelhouder, omdat hij geïnvesteerd heeft in een bedrijf. Als u dividend krijgt uitgekeerd, kunt u berekenen wat het dividendrendement is. Dit is de verhouding tussen het uitgekeerde dividend en de aankoopkoers van een bepaald aandeel.

  • Dividend vs sparen.

    Het kan gebeuren dat het dividendrendement hoger is dan de spaarrente. Echter staat er ook tegenover dat u bij beleggen een hoger risico loopt dan bij sparen, u kan immers uw inleg kwijtraken of de koers van een aandeel kan zodanig dalen dat u er niet meer voor krijgt wat u ervoor hebt betaald. Met sparen heeft u een veel hogere mate van zekerheid dat het gespaarde geld ook echt beschikbaar blijft, maar daar staat wel een lagere vergoeding tegenover. De beleggingsportefeuille en de samenstelling daarvan is verschillend per belegger en per situatie.
  • Er is geen formule om de juiste samenstelling te hanteren. Hoe uw beleggingsportefeuille eruit ziet hangt af van het risico dat u wil en kan lopen, het doel dat u voor ogen heeft, uw beleggingshorizon en de omvang van uw vermogen. U kan werken met een defensieve portefeuille waarbij u normaal gesproken relatief weinig risico loopt. Er wordt dan vooral belegd in volwassen markten en grote ondernemingen met een stabiel dividendrendement. Soms kan er gekozen worden voor een offensieve portefeuille waarbij er in het algemeen sprake is van een relatief hoger risico.

Dividendrendement berekenen

Het dividendrendement berekent u als volgt: Uitgekeerd dividend / aankoopkoers van een aandeel X 100%. Stel, u koopt een aandeel voor € 100. Het rendement dat wordt uitgekeerd bedraagt € 5. Het dividendrendement is dan (€ 5 / € 100) x 100% = 5%.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België