Wat zijn derivaten?

Derivaten hebben geen goede reputatie. Er wordt veel over geschreven. Soms correct, soms niet. Graag geven wij u duidelijkheid in wat een financieel derivaat nu precies is, wat de risico’s zijn. De letterlijke vertaling van derivaat is afgeleide. Een derivaat geeft de koper het recht om iets voor een bepaalde koers te kopen of te verkopen. Datgene wat gekocht of verkocht mag worden is de onderliggende waarde. De waarde van een derivaat hangt dus samen met die van de onderliggende waarde.

 • Beleggen in derivaten

  Bij veel banken en brokers, waaronder Saxo Bank, kunt u beleggen in derivaten als opties en futures. Dit zijn relatief risicovolle producten waarbij wij u aanraden om eerst zoveel mogelijk kennis op te doen over deze producten. Deze instrumenten zijn dan ook minder geschikt voor beginnende beleggers. Graag vermelden we dat derivaten over het algemeen genomen uitsluitend geschikt zijn voor ervaren, actieve beleggers en niet geschikt voor vermogensopbouw op de lange termijn.

  In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten.

 • Risico’s verkleinen of speculeren met derivaten

  Een derivaat kan bijvoorbeeld worden gebruikt door een aardappelboer. Deze kan al besluiten zijn oogst te verkopen voor een bepaalde prijs, nog ver voor daadwerkelijk geoogst wordt. Hij zal hier een lagere prijs voor krijgen dan wanneer hij een goede oogst heeft en deze voor de hoogste prijs kan verkopen. Maar als de oogst mislukt, krijgt hij in ieder geval meer dan de opbrengst zou zijn van de mislukte oogst.

  Men gebruikt financiële derivaten dus om risico's te verkleinen of juist te speculeren. Denk hier weer aan het voorbeeld van de  aardappelboer die al voordat er daadwerkelijk geoogst is zijn gehele oogst verkoopt. Hij speculeert erop dat hij nu meer verdient dan wanneer hij afwacht tot er daadwerkelijk geoogst kan worden. Als de oogst goed is en hij meer had kunnen krijgen, dan  loopt u de mogelijk hogere winst mis. Als zijn oogst tegenvalt, heeft hij het risico voor zichzelf verkleind.

 • Soorten derivaten

  De meest bekende derivaten zijn opties, futures en swaps. Er zijn ook medische of scheikundige derivaten. Dit zijn producten die afgeleid zijn van een ander medicijn of scheikundige verbinding. Met name de swaps hebben een slechte naam vanwege de grote risico’s die aan het gebruik verbonden zijn.

 • De Credit default swap

  Dit is een berucht derivaat. Een Credit Default Swap (CDS) is een overeenkomst tussen tweepartijen waarbij het kredietrisico van een aandeel, bedrijf of zelfs gehele staat wordt overgedragen. De waarde van de CDS is afhankelijk van de kredietwaardigheid van de desbetreffende onderneming ofhet land in kwestie. Gaat het slecht met het bedrijf, dan wordt uw CDS meer waard.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België