Wat is het depositogarantiestelsel?

Het depositogarantiestelsel (DGS) biedt een bescherming voor de gelden mocht een bank failliet gaan. Deze garantie wordt beperkt tot € 100.000 per persoon, per bank en per land. Met ander woorden: als u € 150.000 hebt staan op uw eigen rekening, dan bent u beschermd voor € 100.000. Als de rekening op 2 namen staat, bent u beschermd voor de volle € 150.000. Mocht u op uw eigen naam € 150.000 hebben staan, verdeeld over 2 banken, dan is dit bedrag ook volledig beschermd.

Wie vallen er onder het depositogarantiestelsel?

Saxo Bank, is opgericht in 1992. Als handelsnaam van BinckBank N.V. hebben wij de Nederlandse bankvergunning en staan we onder toezicht van de Nationale Bank België en de FSMA. 

Alle banken die een vergunning hebben, nemen verplicht deel aan het depositogarantiestelsel. Het komt voor dat buitenlandse banken ook in Nederland een vergunning hebben en dus deelnemen. Ook de vestiging van Nederlandse banken in het buitenland vallen onder het depositogarantiestelsel. Voor alle EU-landen geldt een garantieregeling. Dus ook buitenlandse banken hebben een vergelijkbare regeling tot € 100.000,-. Wel kan het hierbij zijn dat dit geld wordt uitgekeerd in lokale munteenheid.

Wie komt er in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel?

De volgende personen en rechtspersonen komen in aanmerking voor vergoeding via het depositogarantiestelsel:

 • Natuurlijke personen: hieronder vallen meerderjarigen, minderjarigen (vertegenwoordigd door de vertegenwoordiger), eenmanszaken en bestuurders en aandeelhouders van een failliete bank. Bij eenmanszaken is het wel het geval dat, wanneer de eigenaar ook een privérekening bij dezelfde bank heeft, zijn of haar tegoeden bij elkaar worden opgeteld.

 • Rechtspersonen: alle organisaties met een bankrekening kunnen in principe een beroep doen op het DGS als de bank failliet gaat. Voorbeelden van rechtspersonen zijn: Besloten Vennootschap (BV), Naamloos Vennootschap (NV), Stichting, Vereniging. Daarnaast kunnen de natuurlijke personen die verbonden zijn in een groepering als een Commanditaire Vennootschap (CV) of een Vennootschap onder Firma (VoF ) aanspraak doen op het DGS als natuurlijk persoon. Ook een dochtermaatschappij die zelf een rechtspersoon is, heeft zelfstandig recht op een vergoeding uit het Depositogarantiestelsel. Daarbij moet wel gezegd worden dat de rekening/deposito op naam moet staan van die dochter.

Het Depositogarantiestelsel is niet voor:

 • Financiële instellingen zoals: kredietunies, banken, beleggingsondernemingen, verzekeringsondernemingen en herverzekeringsondernemingen
 • Beleggingsinstellingen
 • Pensioenfondsen
 • Overheden

Een volledig overzicht vindt u op de website van de website van de Nederlandsche Bank.

 • Meerdere rekeningen bij één bank?

  U kunt meerdere rekeningen hebben bij één bank. Zolang het totale vermogen van uw rekeningen niet meer is dan € 100.000,- valt het onder de regeling. Stel, u heeft in totaal € 200.000,-, dan zou hiervan de helft niet onder het depositogarantiestelsel vallen. In dit geval is het verstandig uw geld onder te brengen bij verschillende banken.

 • Is de regeling per persoon of per rekening?

  Het depositogarantiestelsel is per rekeninghouder. Stel u heeft een gezamenlijke spaarrekening, dan gaat men ervanuit dat u beiden de helft bezit. U kan dan dus tot een bedrag van € 200.000,- een volledige vergoeding krijgen. Per rekeninghouder wordt er dan € 100.000,- uitgekeerd.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België