terug
Details Cookies
België
Om ervoor te zorgen dat u enkel handelt in de producten die het best bij u passen, herwerken wij momenteel onze passendheidstoetsen. Beleggen in dit product is daarom tijdelijk beperkt. Meer info.
Cookiebeleid

Deze website maakt gebruik van cookies om u een betere browse-ervaring te bieden. Dit is nodig om het functioneren van de site mogelijk te maken, te optimaliseren en te analyseren, maar ook om u gepersonaliseerde advertentie-inhoud te kunnen bieden en u in staat te stellen verbinding te maken met sociale media. Als u 'Alles accepteren' kiest, stemt u in met het gebruik van cookies en de daarmee gepaard gaande verwerking van persoonlijke gegevens. Selecteer 'Instemming beheren' om uw instemmingsvoorkeuren te beheren. U kunt te allen tijde uw voorkeuren wijzigen of uw instemming intrekken op de pagina met cookiebeleid. U kunt ons cookiebeleid hier en ons privacybeleid hier bekijken

Terugblik op april 2023: Een terugkeer naar rustiger vaarwater Terugblik op april 2023: Een terugkeer naar rustiger vaarwater Terugblik op april 2023: Een terugkeer naar rustiger vaarwater

Terugblik op april 2023: Een terugkeer naar rustiger vaarwater

SWC Rewind

Samenvatting:  De kapitaalmarkten waren in april rustiger: wereldwijde aandelen daalden licht met 0,2% (in euro), terwijl wereldwijde obligaties met 0,3% stegen (afgedekt tegen de euro).


Level: Starter


De kapitaalmarkten waren in april rustiger: wereldwijde aandelen daalden licht met 0,2% (in euro), terwijl wereldwijde obligaties met 0,3% stegen (afgedekt tegen de euro). De belangrijkste thema's waren:

  • Europese aandelen blijven sterk, terwijl de opkomende markten nog steeds achterblijven;
  • De algemene inflatiecijfers dalen, maar de kerninflatie blijft stabieler;
  • Beleid Bank of Japan (BoJ) ongewijzigd tijdens eerste vergadering Kazuo Ueda.

Het marktoverzicht in 1 minuut

AandelenmarktenIn AprilVoor het lopende jaar
Wereldwijd-0,2%5,2%
Europa
VS
Japan
Opkomende markten
2,5%
-0,4%
-1,2%
-2,7%
11,3%
5,3%
3,0%
-0,6%
ObligatiemarktenIn AprilVoor het lopende jaar
Wereldwijd0,3%2,6%
Staatobligaties
Bedrijfsobligaties
0,2%
0,6%
2,5%
2,8%

Bron: MSCI, Bloomberg

Na de bankencrisis in maart namen de besmettingsrisico's in april meestal af doordat de algemene stress- en wanbetalingsmaatregelen gematigd bleven. De bezorgdheid over First Republic Bank dook tegen het einde van de maand opnieuw op, maar was van korte duur omdat JP Morgan de bank overnam via een door de overheid geleide deal. De impliciete volatiliteit op de aandelen- en obligatiemarkten nam sterk af en daalde met een derde ten opzichte van het hoogste punt in maart.

De Amerikaanse economie is in het eerste kwartaal van 2023 met 1,1% (op jaarbasis) gegroeid, maar bleef iets achter bij de verwachtingen. De krapte op de arbeidsmarkt hield aan, terwijl het producentenvertrouwen een gemengd groeiplaatje liet zien: het momentum in de dienstensector hield aan, maar de verwerkende industrie bleef gematigder. De algemene inflatie daalde met een vol procentpunt tot 5%, maar de kerninflatie steeg tot 5,6%. Op het politieke front stond het Amerikaanse schuldenplafond centraal: De Republikeinen willen de uitgaven beteugelen, terwijl de Democraten streven naar een onvoorwaardelijke verhoging van de schuldlimiet.

De economie van de eurozone is in het eerste kwartaal van 2023 met een bescheiden 0,1% (op jaarbasis) gegroeid (na een bescheiden krimp van 0,1% in het vierde kwartaal). Er was ook een duidelijk verschil in producentenvertrouwen tussen de dienstensector (groei) en de industrie (krimp). Zowel de nominale inflatie in de eurozone als die in het Verenigd Koninkrijk daalde in maart. De kerninflatie steeg daarentegen tot 5,7% in de eurozone en bleef ongewijzigd op 6,2% in het Verenigd Koninkrijk.

De opleving van de Chinese economie hield aan nadat de economie in het eerste kwartaal van 2023 met meer dan de verwachte 4,5% (op jaarbasis) was gegroeid. Ondanks de opleving bleef de algemene en kerninflatie gematigd. In Japan daalde de algemene inflatie eveneens tot 3,2%, maar de kerninflatie steeg tot 3,8%, het hoogste percentage sinds 1981. Zoals verwacht leidde de eerste vergadering van Kazuo Ueda als gouverneur van de Bank of Japan niet tot een wijziging van het monetaire beleid, waarbij de stimuleringsmaatregelen onverminderd van kracht bleven. Wel gaf hij het startsein voor een langetermijnevaluatie van het beleid van de Bank - algemeen beschouwd als een teken dat er meer beleidsflexibiliteit in het verschiet ligt.

Wat betekent dit voor uw portefeuille?

Als u er niet voor hebt gekozen de Kapitaalbewaker te activeren, hebben de koersschommelingen van april geen grote invloed gehad op uw mix tussen aandelen en obligaties. Beide activaklassen eindigden april min of meer op hetzelfde niveau als waarmee ze de maand begonnen.

Als u de Kapitaalbewaker heeft geactiveerd, hebben de rendementen van april uw mix tussen aandelen en obligaties in het algemeen niet echt beïnvloed. Het was niet nodig om uw blootstelling aan aandelen te verhogen of terug te schroeven. De marktturbulentie van eind april zou voor sommigen onder u echter aanleiding kunnen zijn om uw aandelenblootstelling terug te schroeven.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.