Welke grafieksoort gebruiken Welke grafieksoort gebruiken Welke grafieksoort gebruiken

Welke grafieksoort kiest u voor een visuele technische analyse?

Starten met beleggen 4 minuten leestijd
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Centraal in de analyse van een visueel technisch analist staat de grafiek. Welke soort grafiek kunt u daarbij het best gebruiken?


Level: Any experience


Centraal in de analyse van een visueel technisch analist staat de grafiek. De eenvoudigste manier om een trend te herkennen is door gebruik te maken van een lijngrafiek, deze grafiek verbindt slotkoersen met elkaar. Aangezien het gaat erom gaat zoveel mogelijk informatie uit de grafiek te halen maken de meeste technische analisten echter gebruik van een barchart of grafiek op basis van candlesticks. Een barchart, in het Nederlands staafgrafiek genoemd, laat voor iedere dag niet alleen de slotkoers zien, maar ook de openingskoers, de laagste koers en de hoogste koers. Dit wordt weergegeven in de vorm van een staafje.

Onderdelen staafgrafiek

In het volgende plaatje ziet u een lijngrafiek voor een aandeel, gevolgd door een barchart.

Voorbeeld: een lijngrafiek
Voorbeeld: een lijngrafiek
Voorbeeld: een barchart
Voorbeeld: een barchart

Als u goed naar de lijngrafiek kijkt ziet u dat alle slotkoersen netjes verbonden zijn, maar dat cruciale informatie mist. In de lijngrafiek ligt het weerstandsniveau, een koersniveau waar het aandeel regelmatig afketst en weer terugzakt, namelijk rond € 104,10. Het steunniveau, een koersniveau waar het aandeel regelmatig opveert, ligt op € 87,46. Wie naar de barchart kijkt, ziet dat het weerstandsniveau € 0,50 hoger ligt op € 104,60 en dat het steunniveau in werkelijkheid ongeveer €  1,50 lager ligt op € 85,74. De weerstand ligt dus in werkelijkheid 0,5% hoger, de steun zelfs zo’n 2% lager. De bandbreedte waarbinnen de koers beweegt is dus veel ruimer. Dit is belangrijke informatie als u bijvoorbeeld met een limietorder wilt werken.

Technisch analisten geven de staafjes van een barchart vaak de kleuren groen en rood of zwart en rood. Groen (of zwart) indien de slotkoers hoger is geweest dan de openingskoers, rood indien de slotkoers lager is dan de openingskoers. In de volgende grafiek op basis van candlesticks, de Japanse notatie van bars, ziet u de weergave in de klassieke grafiekkleuren groen en rood.


Voorbeeld: een grafiek met candlesticks
Voorbeeld: een grafiek met candlesticks

Ook deze grafiek toont de hoogste en laagste koers van de dag, daarnaast de openingskoers en de slotkoers. In het geval van de Japanse notatie wordt de openingskoers verbonden met de slotkoers. Dit gedeelte van de candlestick wordt ‘the body’ genoemd. Waar de naam candlestick vandaan komt? Teken in gedachten maar eens een vlammetje boven een van de lichamen. Zo ontstaat een kaarsje.

Het verschil tussen een staafgrafiek en een candlestick zit hem alleen in de manier van weergeven. Wel heeft de toevoeging van het lichaam en het gebruik maken van kleuren als voordeel dat u patronen sneller kunt herkennen.

Ongeacht de grafieksoort die u gebruikt, het is in dit geval wel duidelijk dat het om een zijwaartse trend gaat: de koers van het aandeel heeft toppen en bodems rond hetzelfde niveau. Anders gezegd, het aandeel beweegt als een slangetje in een horizontale tunnel.


Interpretatie

De grafiek herbergt belangrijke informatie, maar hoe kunt u die informatie interpreteren? Stel dat een aandeel gedurende een beursdag naar het steunniveau zakt en vervolgens dezelfde dag nog opveert vanaf deze bodem, dan mag u dat zien als teken van kracht. Andersom: stijgt een aandeel naar het weerstandsniveau om vervolgens af te ketsen, dan is dat een teken van zwakte.


Timeframe

Met technische analyse probeert u iets te zeggen over de toekomst. Als u naar trends of naar steun- en weerstandsniveaus kijkt, is het belangrijk te weten hoe ver u terug moet kijken in de tijd. Een koersniveau uit 1999 heeft nu niet zo veel waarde. Als vuistregel kunt u gebruiken dat als u een periode vooruit wilt kijken, u twee periodes terugkijkt. Dus om een inschatting te maken van het komende jaar, bestudeert u de grafiek van de afgelopen twee jaar. Wilt u een inschatting maken van de komende week, kijk dan minstens twee weken terug.

Samengevat kunt u bij visuele technische analyse het beste gebruik maken van een barchart of grafiek op basis van candlesticks. Wie dat niet doet mist cruciale informatie over steun- en weerstandsniveaus. Daarnaast: wilt u een periode vooruitkijken, kijk dan twee periodes terug.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België