De vele facetten van ESG-beleggen  De vele facetten van ESG-beleggen  De vele facetten van ESG-beleggen

De vele facetten van ESG-beleggen

Starten met beleggen

Saxo Group

Samenvatting:  Velen van ons weten wat ESG is en waar het voor staat, maar wist u dat ESG-beleggen vele facetten heeft en dat er veel verschillende beleggingsstrategieën zijn?


ESG maakt deel uit van wat bekend staat als verantwoord beleggen. Vroege vormen van verantwoord beleggen waren gericht op maatschappelijk verantwoord beleggen (SRI), waarbij beleggers zich vooral zorgen maakten over religie en politiek. In de loop van de tijd is verantwoord beleggen geëvolueerd en omvat nu bredere sociale kwesties en milieu- en governancekwesties. 

Wat zijn de belangrijkste ESG-beleggingsstrategieën?

Hoewel er in de sector geen standaardclassificatie bestaat voor ESG-beleggingsstrategieën, zijn er 5 belangrijke ESG-strategieën: negatieve screening, positieve screening, ESG-integratie, impact investing en active ownership. In 2020 waren ESG-integratie en negatieve screening de populairste strategieën. Impact investing was de minst populaire strategie van de vijf. 

  • Negatieve screening heeft tot doel bedrijven of sectoren uit te sluiten die niet stroken met de principes en waarden van een belegger. Deze strategie werd in het leven geroepen door religieuze organisaties in de VS die uit ethische overwegingen niet wilden beleggen in bepaalde bedrijven of sectoren zoals alcohol, tabak of wapens - de zogenaamde "zonde-aandelen".  Mettertijd zijn de uitsluitingen uitgebreid tot olie- en gasbedrijven, mijnbouw en soortgelijke industrieën.

  • Positieve screening gaat over beleggen in bedrijven die op basis van bepaalde ESG-criteria topprestaties leveren. Met "best in class" belegt u in bedrijven met de hoogste ESG-scores. Met "ESG momentum" belegt u in bedrijven die hun ESG-scores sneller verbeteren dan hun sectorgenoten. Tot slot belegt u met 'thematisch beleggen' in bedrijven die betrokken zijn bij een bepaald thema, zoals water, vervuiling, duurzame energie of gendergelijkheid.

  • Bij ESG integratie worden materiële ESG-factoren (risico's en kansen) die de werking en prestaties van een bedrijf waarschijnlijk zullen beïnvloeden, meegenomen als onderdeel van de traditionele fundamentele analyse. ESG-integratie gaat niet over het uitsluiten van bedrijven of sectoren, maar heeft de neiging om ESG-vriendelijke bedrijven te overwogen en bedrijven met minder gunstige ESG-scores te onderwegen ten opzichte van een benchmark. 

  • Active ownership (Actief aandeelhouderschap) houdt in dat men in gesprek gaat met de raad van bestuur en het management van ondernemingen om positieve veranderingen te bewerkstelligen met betrekking tot ESG-kwesties. Dit gebeurt door middel van gesprekken of door het uitoefenen van stemrecht. Hoe groter het aandelenbezit, hoe meer invloed men heeft, maar elke belegger, zelfs een kleine, kan een actieve belegger zijn.

  • Impact investing gaat over het hebben van een meetbare positieve impact, waarbij investeerders bereid zijn een bepaald rendement op te geven ten voordele van de maatschappij en het milieu. Beleggen gebeurt meestal op projectbasis of via private-equityfondsen. Deze strategie is over het algemeen minder liquide dan de andere ESG-strategieën. Er kan worden belegd in overheidsbedrijven, privébedrijven of non-profits die projecten financieren om armoede te bestrijden, honger uit te roeien, betaalbare huisvesting te bieden, onderwijs te verstrekken of bedrijven te steunen die door vrouwen worden geleid. Geld verdienen wordt verwacht, maar een positieve impact is een belangrijke overweging. Een andere, steeds populairdere manier om een impact te hebben, is te beleggen in groene, sociale, duurzame en aan duurzaamheid gekoppelde obligaties.

Om te weten te komen welke strategie een fonds volgt, moet u onder de motorkap kijken en het belangrijkste informatiedocument (KIID) van het fonds bekijken dat op het platform beschikbaar is onder het tabblad Documenten. Het vergt wat tijd van uw kant, maar het is zeker de moeite waard als u er zeker van wilt zijn dat uw belegging overeenstemt met uw waarden en dat u niet ten prooi valt aan greenwashing.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België