Uw risicoprofiel:  Wat u moet weten Uw risicoprofiel:  Wat u moet weten Uw risicoprofiel:  Wat u moet weten

Uw risicoprofiel: Wat u moet weten

Saxoassetmanagement

Saxo Group

Samenvatting:  Iedereen ervaart elke dag op de een of andere manier risico's. De meesten van ons proberen risico's te vermijden wanneer dat mogelijk is - rekeningen op tijd betalen om kosten te vermijden, wacht tot het licht op groen springt voordat we de weg oversteken. En dan zijn er die deze risico's niet uit de weg gaan, maar ze onder ogen zien, en sommigen omarmen ze zelfs.


We hebben allemaal onze eigen benadering van hoe we met risico's omgaan.

In het kader van beleggen op lange termijn is het van cruciaal belang te begrijpen wat uw risicoprofiel is, hoe het wordt berekend en welke rol uw risicoprofiel speelt bij het genereren van rijkdom op lange termijn.
Waarom is het belangrijk een risicoprofiel te hebben?

SaxoWealthCare’s technologie maakt gebruik van uw risicoprofiel om de ideale portefeuille van aandelen en obligaties te bepalen om u te helpen uw levensdoelen te bereiken. Het juiste risicoprofiel biedt de zekerheid dat uw geld binnen uw eigen comfortzone wordt belegd.

Hoe wordt uw risicoprofiel bepaald?

Voordat u met uw SaxoWealthCare beleggingsplan begint, stellen wij een profiel voor u op om te beoordelen welke beleggingen voor u geschikt zijn. We houden rekening met uw beleggingskennis en -ervaring, uw risicobereidheid en uw financiële toetsing. Als onderdeel van dat proces bepalen wij uw risicoprofiel door rekening te houden met uw risicotolerantie, uw verliesaversie en uw vermogen om risico's te nemen.

Risicotolerantie is hoeveel risico u op lange termijn wenst te nemen. Wanneer de markten volatiel zijn, geeft u er dan de voorkeur aan uw kapitaal te behouden of gaat u voor een hoger potentieel rendement?

Verliesaversie bepaalt hoe comfortabel u zich voelt wanneer zich verliezen voordoen. Ervaart u meer angst wanneer u verlies lijdt dan wanneer u winst maakt? Als het antwoord ja is, dan heeft u verliesaversie.

Als u verliesaversie vertoont, biedt SaxoWealthCare u de mogelijkheid om de ‘Kapitaalbewaker’ toe te voegen. Klik hier voor meer informatie over dit onderwerp. Het is gratis toe te voegen en kan worden verwijderd wanneer u dat wilt.

Uw risicobereidheid hangt af van een aantal factoren, zoals uw leeftijd, tijdshorizon, financiële situatie en beleggingsdoelstellingen en -doelen. Over het algemeen geldt dat hoe jonger u bent, hoe groter uw vermogen om risico's te nemen. Hoe korter uw tijdshorizon, hoe geringer uw vermogen om risico's te nemen. Hoe meer geld u heeft, hoe groter uw vermogen om risico's te dragen.

Wat zijn de risicoprofielen voor SaxoWealthCare?

SaxoWealthCare biedt vijf risicoprofielen: Zeer defensief, Defensief, Gebalanceerd, Offensief en Zeer offensief. Meer over dit onderwerp hieronder.

Risicoprofiel

Geschatte obligatie-exposure (%)

Geschatte aandelenexposure  (%)

% Portefeuille beschermingsniveau (indien ingeschakeld)

Zeer defensief

80

20

95 – 92,5

Defensief

60

40

90 – 92,5

Gebalanceerd

40

60

85 – 87,5

Offensief

20

80

80 – 82,5

Zeer offensief

0

100

75 – 77,5

Als u de ‘Kapitaalbewaker’ activeert, krijgt u geen risicoprofiel toegewezen, maar een beleggingsondergrens (zie de laatste kolom). De beleggingsondergrens is het bedrag dat u niet graag verliest. De beleggingsondergrens is niet gegarandeerd en het is mogelijk dat u meer verliest dan uw investeringsbodem. Saxo zal echter haar uiterste best doen dit te voorkomen.

Als uw portefeuille uw ondergrens nadert, wordt uw risicovollere aandelenexposure verminderd en uw minder risicovolle obligatie-exposure gestadig verhoogd. Zodra de markten zich herstellen, zetten wij uw portefeuille om in meer aandelen om te profiteren van de hogere beloning die aandelen u op de lange termijn geven.

Als u bijvoorbeeld een gebalanceerd risicoprofiel hebt en de ‘Kapitaalbewaker’ toevoegt, bedraagt uw beleggingsondergrens 85% - 87,5%. Wij rekenen er dus op dat u niet comfortabel bent met een verlies van meer dan 12,5% - 15% van uw rekeningwaarde. Als uw rekeningwaarde 12,5% - 15% aan verliezen benadert, zult u zien dat uw obligatie-exposure gestaag toeneemt.

In het algemeen geldt: hoe meer aandelen u in uw portefeuille hebt, hoe groter het risico, vergeleken met beleggingen in obligaties. Dit komt omdat aandelen volatieler zijn dan obligaties. Saxo streeft ernaar obligaties te gebruiken om uw portefeuille te stabiliseren als de markten omslaan.

Hoe kunt u uitvinden wat uw risicoprofiel is?

Vul gewoon de geschiktheidstest in op het SaxoWealthCare-platform. Voor meer informatie over hoe SaxoWealthCare u kan helpen uw levensdoelen te bereiken, klik hier.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België