SaxoWealthCare

Laten beleggen met uw gemoedsrust als rode draad.

Geen zin of tijd om zelf te beleggen? Laat het over aan experts, met geautomatiseerd portefeuillemanagement, afgestemd op uw wensen en financiële doelen.

Bekijk wat SaxoWealthCare is

Beleggen kent risico's. Uw inleg kan minder waard worden.

Eerder met pensioen, een huis kopen, of allebei?

Eerder met pensioen, een huis kopen, of allebei?

Wat uw doel ook is, rendement op uw geld is in deze tijd extra belangrijk. Met SaxoWealthCare bouwt u automatisch een beleggingsportefeuille op, zonder dat u er omkijken naar heeft. Geschikt voor zowel beginnende als grote vermogens. Starten kan al vanaf €10.000.

Hoe werkt SaxoWealthCare

Hoe werkt SaxoWealthCare

Met behulp van een korte vragenlijst leren we uw wensen en situatie kennen. Daarmee bepalen we uw individuele beleggingsplan. Geef aan hoeveel, waarvoor en hoe lang u wilt beleggen, wat uw financiële situatie is en hoeveel risico u wilt nemen. 

Op basis van uw antwoorden stellen we een portefeuille op maat samen. Wanneer de markten bewegen of uw doelstellingen veranderen, wordt uw portefeuille automatisch geoptimaliseerd.

Extra persoonlijke accenten

Wilt u met uw beleggingen positief bijdragen aan de toekomst van onze samenleving en planeet? Dat kan. Met ESG-bewust, kiest u voor een portefeuille die grotendeels belegt in bedrijven die milieu- en sociale doelstellingen integreren.

Liever niet te veel risico lopen? Kies dan voor de Kapitaalbewaker, een extra beschermingscomponent om een deel van uw vermogen te bewaken als de markt daalt. En als uw behoeften veranderen kunt u uw plan op elk moment aanpassen.

Bekijk hoe de Kapitaalbewaker werkt

Uw portefeuille is uniek, net als u

Uw portefeuille is uniek, net als u. Uw wensen en voorkeuren zijn dan ook bepalend voor de prestaties van uw portefeuille. Onderstaand volgen enkele voorbeeldscenario’s van populaire doelen die laten zien hoe individuele doelstellingen en beleggingsvoorkeuren tot verschillende prestaties en rendementen leiden.

Maak kennis met Marie

Doel: studie van de kinderen

Marie heeft als doel om de studies van haar kinderen te bekostigen. Om haar doel te bereiken, kiest ze ervoor om haar vermogen dynamisch te Laten Beleggen. Ze wil op jaarbasis niet meer dan 10% waardeverlies.  

De portefeuille van Marie:
Een dynamische verdeling tussen wereldwijde aandelen- en obligatie ETFs die grotendeels zijn ingedekt tegen valutarisico's.  

Het aandelendeel van haar portefeuille wordt op opportunistische wijze beheerd, met de bedoeling het op lange termijn beter te doen dan de wereldwijde aandelenmarkten. 

Om haar vermogen te bewaken bij grote marktschokken, heeft Marie de Kapitaalbewaker geactiveerd. Haar aandelenrisico wordt dus afgebouwd wanneer de marktomstandigheden verslechteren, met als doel om het verlies te beperken.

Bovenstaande rendementen zijn gesimuleerd aan de hand van de historische prestatie van Blackrock en Amundi portefeuilles en de financiële markten tussen 30-06-2015 en 31-12-2020 en weergegeven in EUR, na aftrek van kosten en vóór belastingen. De werkelijke rendementen zijn uniek voor elke portefeuille en zullen variëren afhankelijk van de portefeuillesamenstelling, begindatum en beleggingsstrategie.

De waarde van uw beleggingen kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten vormen geen betrouwbare indicator voor toekomstige resultaten. Aan bovengenoemd verwacht rendement kunnen geen rechten worden ontleend. Een volledige beschrijving van het beleggingsbeleid, de belangrijke kenmerken en de risico’s daarvan vindt u in het document Belangrijke Informatie SaxoWealthCare.

Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.

Lage kosten, zodat u meer rendement kan halen 

SaxoWealthCare is gepersonaliseerd vermogensbeheer tegen een fractie van de kosten van traditionele banken. Uw totale kosten bestaan uit een beheervergoeding en de productkosten. Deze kosten zijn inclusief BTW en exclusief beurstaks. Hiernaast vindt u een overzicht van de kosten, afhankelijk van uw beleggingskeuzes.

De precieze hoogte is afhankelijk van uw initiële inleg. 

€ 10.000 - € 199.999: 0,95%/jaar
€ 200.000 - € 999.999:0,85%/jaar
€ 1.000.000 en hoger:0,75%/jaar

De beheervergoeding omvat alle kosten omtrent het beheer van uw portefeuille, alle transactiekosten en wisselkoerskosten. Ze wordt dagelijks berekend op de waarde van uw belegd vermogen en 1 maal per kwartaal in cash afgerekend of onmiddellijk bij stopzetting. 

Deze zijn afhankelijk van de mix van producten in uw gepersonaliseerde portefeuille en worden in het rendement op dagbasis verwerkt. 

Uw totale kosten bestaan uit de beheerkosten en kosten van de ETFs. U krijgt een gedetailleerd overzicht van uw verwachte kosten bij het maken van uw beleggingsplan. Gebaseerd op uw gepersonaliseerde portefeuille en verwachte gemiddelde groei van uw beleggingen.

Prijzen zijn inclusief BTW en exclusief beurstaks. De Belgische beurstaks is verschuldigd bij de ver- en aankoop van ETFs alsook de meerwaardetaks op fondsen.

Ons team van experts staat voor u klaar

Ons team van experts staat voor u klaar

Hoe u ook bij ons belegt, u krijgt altijd deskundige, objectieve service en ondersteuning. Met praktische digitale zelfservice en ondersteuning door experts. Wij steeds voor u klaar.

Meer redenen om voor SaxoWealthCare te kiezen

Verantwoord investeren

SaxoWealthCare belegt uw vermogen standaard in bedrijven die worden geselecteerd op basis van ESG criteria. En met de ESG-bewust optie belegt u met nog meer aandacht voor de toekomst.

U kunt altijd bij uw geld

We weten dat zelfs de beste plannen kunnen veranderen. Daarom kunt u op elk moment geld opnemen of uw doelen bijwerken, helemaal gratis.

Geen kennis of ervaring nodig

Vertel ons eenvoudig wat uw doelen zijn. Onze gerenommeerde partners en slimme aanpak doen de rest.

Automatische opvolging

Uw portefeuilleverdeling wordt automatisch bijgestuurd, daar heeft u geen omkijken naar. Zo beleggen we doelgericht en houden de risico’s onder controle.

Begin vandaag met investeren

Open een rekening

Vul uw persoonlijke gegevens in, dit kan geheel online.

Maak uw beleggingsplan

Stel uw doelen, beleggingsvoorkeuren en risicoprofiel in en stort een bedrag op uw rekening (minimum € 10.000)

Leun achterover en ontspan

Laat de experts voor uw portefeuille zorgen. U heeft altijd inzicht in hoe het met uw beleggingen gaat.

Heeft u vragen?

Dit is het plan dat wij maken op basis van uw input over financiële doelen (een huis kopen over vijf jaar, twee jaar eerder met pensioen gaan, etc.), hoeveel geld u wilt investeren, in wat voor soort bedrijven of industrieën u wilt investeren en hoeveel risico u bereid bent te nemen. Wij zetten al deze variabelen om in een planvoorstel. Als u het goedkeurt, stellen we de beleggingsportefeuillemix voor u samen en beginnen we uw geld te beleggen.
Het minimum instapbedrag is € 10.000. 

Er is geen minimale beleggingsperiode; u kunt uw geld op elk moment opnemen of uw account verwijderen, gratis. Wij stellen echter alle beleggingsplannen op met een horizon van ten minste drie jaar, maar we raden u in het algemeen aan om 5 jaar als een minimale periode te beschouwen om uw belegging te laten renderen.
Ja, u kunt uw beleggingsplan aanpassen wanneer u maar wilt, direct vanuit uw rekeningoverzicht. Zodra u uw wijzigingen doorgeeft, ontvangt u een bijgewerkt voorstel voor een beleggingsplan ter goedkeuring. Binnen drie werkdagen na uw goedkeuring passen wij uw portefeuille aan. 
Wij gebruiken exchange traded funds (ETFs) als beleggingsinstrumenten. Deze beursgenoteerde fondsen hebben als doelstelling om de prestaties van een mandje aandelen of obligaties op de voet te volgen. We werken samen met gerenommeerde partners die uw portefeuille beheren. Onze partners hebben de mogelijkheid om op kansen of bedreigingen in te spelen. Dit met als doel om extra rendement te behalen waar het kan. En risico's te beperken als het moet.  
Omdat uw portefeuille uniek is, zijn uw potentiële rendementen dat ook. Wanneer wij uw beleggingsplan samenstellen, gebruiken wij een prognose-tool om de verwachte rendementen voor verschillende scenario's weer te geven. Op basis van deze verwachtingen kunt u het beleggingsplan dat wij voor u hebben opgesteld goedkeuren of afwijzen.
Indien nodig, kunnen wij uw portefeuille elke werkdag automatisch bijwerken of opnieuw in evenwicht brengen. Dit doen wij als er marktbewegingen of doelwijzigingen zijn waaraan de portefeuille moet worden aangepast. 
Allereerst worden de ETFs waaruit uw portefeuille is samengesteld, beheerd door marktleiders BlackRock en Amundi. Daarnaast wordt uw portefeuillesamenstelling (de verdeling tussen aandelen- en obligatie ETFs) automatisch bijgewerkt op basis van uw beleggingsvoorkeuren en marktbewegingen. Tenslotte voert ook Saxo Bank zelf een kwalitatieve periodieke check-up door.
Ja. Wanneer u een rekening opent, kiest u welk type rekening u wilt gebruiken. Het beleggingsproces is hetzelfde, ongeacht het type rekening.
Ja, u kunt een periodieke storting instellen via de bankrekening waarvan u geld wilt overmaken.
Ja, dat gebeurt automatisch.
Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden. Wat u moet weten:

Geen vermogensbescherming 
SaxoWealthCare biedt geen vermogensbescherming of garanties. Het kan voorkomen dat de waarde van uw portefeuille daalt tot onder het verwachte niveau of onder het deel van uw belegd vermogen dat u wilt laten bewaken (als u de Kapitaalbewaker heeft geactiveerd). U kunt dus geld verliezen. 

Risico van actief beheer 
Wanneer u de Kapitaalbewaker heeft geactiveerd, kunt u uw opwaarts potentieel beperken. Wanneer aandelen bijvoorbeeld sterk herstellen na een stevige daling, zal de waarde van uw portefeuille waarschijnlijk achterblijven. Dit risico waarbij u niet of minder profiteert van een gunstige ontwikkeling op de beurs, neemt ook toe naarmate uw doelen binnen handbereik komen en de automatische risicoafbouw in werking treedt. 

Soms volledig belegd in obligaties  
Onder bepaalde marktomstandigheden kan uw vermogen volledig belegd worden in obligaties. Daardoor kan SaxoWealthCare gedurende een langere tijd een beperkt (of zelfs negatief) rendement hebben. Neem het voorbeeld van de Kapitaalbewaker. Wanneer aandelenmarkten sterk dalen, kan uw portefeuille volledig in obligaties belegd worden om het deel van uw belegd vermogen te beschermen dat u wilt laten bewaken. Hetzelfde geldt als uw doelen binnen handbereik komen en de automatische risicoafbouw in werking treedt. 

Daling van de waarde van de portefeuille 
SaxoWealthCare belegt in zowel aandelen- als obligatie ETFs, die zich meestal gedragen als communicerende vaten. Het is echter mogelijk dat het positieve rendement van het ene vat het negatieve rendement van het andere vat niet compenseert. 
 
Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V. dat een Nederlandse bankvergunning heeft. In Nederland staat Saxo Bank onder toezicht van de Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM). Uw geld op een Saxo-rekening is tot maximaal € 100.000 gegarandeerd door het Depositogarantiestelsel. In België staat de bank, een bijkantoor van het Nederlandse bedrijf, bovendien onder extra toezicht van de Nationale Bank van België en de FSMA.

Vermogensscheiding 
Saxo Bank (handelsnaam van BinckBank N.V.) houdt zich uiteraard aan de regels voor vermogensscheiding. Deze regels zorgen ervoor dat als een bank failliet gaat, de beleggingen van cliënten zijn afgescheiden van het vermogen van de bank. Dit voorkomt dat de beleggingen van cliënten in de failliete boedel van de bank vallen. 

De meeste financiële instrumenten vallen onder de beschermende werking van de Wet giraal effectenverkeer (Wge). De Wge geeft zekerheid doordat u de eigenaar bent en blijft van uw effecten. De effecten die niet onder de beschermende werking van de Wge vallen, worden bewaard in het Bewaarbedrijf van Saxo Bank (handelsnaam van BinckBank N.V.) dat als enig doel het bewaren van effecten heeft. Wanneer Saxo Bank (handelsnaam van BinckBank N.V.) failliet zou gaan, blijven de effecten in beide gevallen buiten de boedel van Saxo Bank (handelsnaam van BinckBank N.V.). 

Beleggerscompensatie 
Als een beleggingsonderneming of bank zich niet aan de regels van vermogensscheiding heeft gehouden, dan kan het beleggerscompensatiestelsel gelden. De beleggerscompensatieregeling beschermt particulieren en 'kleine' ondernemingen die financiële instrumenten (bijvoorbeeld effecten of opties) hebben toevertrouwd aan een bank of beleggingsonderneming met een vergunning. De vergoeding bij de beleggerscompensatieregeling is maximaal € 20.000 per persoon.

Liever Zelf Beleggen?

Liever Zelf Beleggen?

Saxo Bank heeft naast gepersonaliseerd vermogensbeheer ook een zeer gebruiksvriendelijk platform om zelf te beleggen: SaxoInvestor.  Kies uit een enorm aanbod van instrumenten op de wereldwijde markten en zet uw beleggingsideeën om in actie met behulp van onze tools, inzichten en expertise.

270.000+

Dagelijkse transacties

876.000+

Klanten wereldwijd

85+ mld

EUR geadministreerd vermogen

30+ jaar

Ervaring in de beleggingssector

Klaar om te beginnen?

Een rekening openen doet u geheel online in drie eenvoudige stappen.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.