Waarom u uw financiële dromen in een enkel levensplan moet combineren Waarom u uw financiële dromen in een enkel levensplan moet combineren Waarom u uw financiële dromen in een enkel levensplan moet combineren

Waarom u uw financiële dromen in een enkel levensplan moet combineren

Saxoassetmanagement

Saxo Group

Samenvatting:  Aan geld denken kan bij iedereen gevoelig liggen. De sleutel tot gezond omgaan met uw financiën is het herkennen en beheersen van uw emoties. Als u toegeeft aan emoties, kan dat uw rendement schaden en uw vermogen om uw doelen te bereiken vertragen.


Uit een onderzoek uit 2018 in de Journal of Financial Planning, bleek dat beleggers die zonder emotie beleggen, over een langere tijdsperiode betere rendementen zagen. Meerdere doelen combineren in een enkel plan dat is afgestemd op uw einddoelen en risicotolerantie kan essentieel zijn voor uw beleggingssucces op de lange termijn. Mensen hebben door hun emoties de neiging verschillende waarden aan geld te hechten, afhankelijk van waar het geld vandaan komt, of waarvoor ze het willen gebruiken. Dit kan tot slechte besluitvorming leiden. Zo geven sommige mensen het geld van een belastingteruggave sneller uit dan geld dat ze jarenlang ijverig hebben gespaard. Dat is omdat een belastingteruggave wordt gezien als een meevaller, ook al is het in feite een terugbetaling van geld dat u eigenlijk te veel hebt betaald.

We noemen dit verschijnsel 'mentale boekhouding'. Daarin wordt uitgelegd dat mensen geld verschillend indelen op basis van subjectieve criteria, wat er vaak toe leidt dat zij irrationele uitgaven doen of financieel contraproductieve beleggingsbeslissingen nemen.

Een belegger die bijvoorbeeld twee beleggingsrekeningen opent - een 'veilige' rekening die overdreven conservatief is en een 'speculatieve' rekening die buitensporige risico's neemt, kan een 'slechtste van twee werelden'-situatie creëren met een belemmerd groeipotentieel en een verhoogde volatiliteit.

De voor- en nadelen van mentale boekhouding

Voordelen

  1. Het hebben van specifieke ambities in uw leven kan een potentieel positieve vorm van mentale boekhouding zijn.
  2. Mentaal boekhouden moedigt u aan om serieus na te denken over de dromen die u probeert te bereiken.
  3. Het kan geruststellend zijn en structuur in uw financiële leven brengen. Het kan intuïtief juist voelen.

Nadelen

  1. Uw maandelijkse bijdrage tussen doelen splitsen kan leiden tot overgefinancierde of ondergefinancierde doelen.
  2. Geld van minder belangrijke doelen overhevelen naar meer belangrijke doelen vergt zowel mentale als emotionele spanning, vooral wanneer u in de minder belangrijke doelen een ongerealiseerd verlies hebt.
  3. Uw emoties kunnen in de weg staan bij het bepalen van het juiste risico om een doel te bereiken.

Hoe u de voor- en nadelen van mentale boekhouding kunt oplossen

Met SaxoWealthCare kunt u al uw doelen op één enkele rekening samenvoegen en toch genieten van het gemak meerdere doelen te bepalen. Tegelijkertijd hoeft u zich geen zorgen te maken over over- (of onder-)gefinancierde doelen en hoe u uw maandelijkse bijdragen over uw doelen moet verdelen. We zorgen daarvoor door uw geld zo toe te wijzen dat de haalbaarheid van het bereiken van uw doelen - of die nu heel belangrijk of minder belangrijk zijn - te allen tijde wordt gemaximaliseerd.

Natuurlijk is geen enkel systeem onfeilbaar en kunnen er altijd verliezen optreden wanneer u belegt, zelfs wanneer u uw emoties buiten beschouwing laat. Dus in tijden van marktturbulentie, als negatieve rendementen de haalbaarheid van uw doelen in gevaar brengen, helpt de digitale assistent van SaxoWealthCare u om weer op het juiste spoor te komen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België