Europese energiecrisis: het wordt erger voordat het beter wordt Europese energiecrisis: het wordt erger voordat het beter wordt Europese energiecrisis: het wordt erger voordat het beter wordt

Europese energiecrisis: het wordt erger voordat het beter wordt

Christopher Dembik

Head of Macroeconomic Research

Samenvatting:  In America's First Great Depression: Economic Crisis and Political Disorder after the Panic of 1837 (2013) legt Alasdair Roberts op meesterlijke wijze uit hoe de Verenigde Staten omgingen met de gevolgen van de eerste grote depressie van het land.


Hij laat zien hoe het streven naar democratie tijdens de crisis op de proef werd gesteld. Hij onderzoekt ook hoe Europese landen door deze moeilijke periode in de geschiedenis navigeerden en hoe de verdubbeling van de voedselprijzen in combinatie met zeer hoge rentetarieven waarschijnlijk de revoluties van 1848 in heel Europa veroorzaakten, in een tijd waarin er een groot aanbod van arbeid was en geen kapitaal. "Begin 1847 verdubbelden de prijzen van basisvoedingsmiddelen in heel Europa, wat leidde tot rellen en angst voor hongersnood. De Europese regering [...] reageerde met een restrictief monetair beleid dat thuis een recessie veroorzaakte. In 1848 besefte Europa de politieke gevolgen van twee jaar economische nood". De geschiedenis herhaalt zich niet, maar rijmt wel vaak. De huidige economische periode lijkt op die van het midden van de 19e eeuw, maar er zijn twee grote verschillen: kapitaal is overvloedig (hoewel minder dan twee jaar geleden) en arbeid is schaars (het vruchtbaarheidscijfer in Europa lag in 1848 boven de 3 en bedraagt nu 1,5). Moeten we soortgelijke politieke instabiliteit verwachten? We kunnen een herhaling van de Gele Hesjes-beweging van 2018 in Frankrijk niet uitsluiten, in een of andere vorm, maar het is onwaarschijnlijk dat die zich over heel Europa zal verspreiden. In feite is de rechtse evolutie van de Europese kiezers het meest directe politieke gevolg (zie de verkiezingsresultaten van Italië en Zweden in september).

Een derde verschil met de crisis van het midden van de 19e eeuw: de aardappelziekte en de slechte graanoogsten behoorden tot de belangrijkste factoren achter de verdubbeling van de voedselprijzen in 1847. Dit waren externe factoren die onmogelijk te voorspellen en te vermijden waren. De huidige inflatiecrisis in Europa wordt vooral gevoed door een falend energiebeleid. Een sterke, decennialange afhankelijkheid van de goedkope fossiele energie van Rusland en een uitstap uit kernenergie, in combinatie met investeringen in zonne- en windenergie, die op dit moment geen constante energievoorziening kunnen leveren. Niettemin, als Europa een pragmatische in plaats van ideologische benadering van energie had gevolgd, zouden we zeker recordhoge energieprijzen hebben vermeden. Zo steeg in Frankrijk de elektriciteitsprijs voor één jaar met 1.000 procent in vergelijking met het langetermijngemiddelde van 2010-2019.

De Europese energiecrisis is blijvend en mijn collega's en ik hebben er de afgelopen maanden uitgebreid over geschreven. Maar er zijn redenen voor hoop, want er zijn ten minste drie oplossingen om het effect van de huidige crisis te verzachten, waarvan er één de situatie vrijwel onmiddellijk kan verlichten:

Energie-efficiëntie, de blinde vlek van het Europese energiebeleid. Nu adviseren beleidsmakers om de wi-fi uit te zetten, maar hoeveel energie verbruikt een modem eigenlijk per uur? Slechts 12 Wh. Voor een droogmachine hebben we het over 3 kWh, wat eigenlijk 250 keer zoveel is. Zo geven we de Europese burgers de verkeerde indruk dat we de energiecrisis kunnen oplossen met dagelijkse kleine en eenvoudige eco-acties. We moeten echter investeren in technologische innovaties, met name in kunstmatige intelligentie (AI), die vanaf deze winter snelle en concrete voordelen voor de gebruikers en een lager verbruik kunnen opleveren. Het metrobedrijf van Barcelona bijvoorbeeld heeft in zijn 128 stations, waar dagelijks meer dan 1 miljoen passagiers pendelen, een "intelligent" airconditioningsysteem geïnstalleerd dat door AI wordt aangestuurd. De resultaten zijn positief: het energieverbruik is met gemiddeld 25 procent gedaald en de tevredenheid van de gebruikers is met 10 procent gestegen. Een soortgelijk systeem kan bijna overal worden geïnstalleerd; in kantoorgebouwen, bioscopen, voorstedelijke infrastructuren, enz. Hierdoor zal het energieverbruik aanzienlijk dalen, niet in enkele jaren, maar binnen enkele weken nadat de technologie is ingevoerd.

Focus op kernenergie: of we het nu leuk vinden of niet, kernenergie is een integraal onderdeel van de oplossing. Daarom moeten we deze crisis aangrijpen om ons beleid over kernenergie te heroverwegen. Begin september zijn verschillende niet-partijgebonden organisaties een petitie gestart om te voorkomen dat Zwitserland zoals gepland in 2027 stopt met het gebruik van kernenergie. Verder hebben alleen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gemeld een aanzienlijke nucleaire capaciteit in aanbouw te hebben. Maar terwijl de meeste Europese landen aarzelen om verder te gaan met kernenergie, omarmt Azië het. Zuid-Korea draait de afbouw van kernenergie terug en China versnelt zijn enorme uitbreiding van reactoren. Het is belangrijk te benadrukken dat kernenergie niet zonder problemen is (zie de corrosieproblemen in de Franse kernreactoren), maar dat kernenergie op lange termijn energieonafhankelijkheid en lage energieprijzen garandeert. Bovendien klopt het idee dat kernenergie onveilig is niet. Met name de heersende overtuiging dat kernafval louter gevaarlijk is en dat de industrie niet weet wat ze ermee moet doen, is onjuist. In feite neemt de radioactiviteit na verloop van tijd snel af: ongeveer 40 jaar nadat een splijtstofbundel is opgebruikt, daalt de radioactiviteit met meer dan 99 procent. Ter vergelijking, het meeste industriële afval dat wij beheren wordt nooit minder giftig na verloop van tijd - zelfs niet in een miljoen jaar. Bovendien werkt de industrie met enig succes aan recyclingprocessen. In Frankrijk wordt al 17 procent van de nucleaire productie geproduceerd dankzij gerecycleerde materialen, en dit is nog maar het begin. Als we ooit een koolstofarme economie willen bereiken, moet kernenergie absoluut een integraal onderdeel zijn van de energietransitie.

Industriële infrastructuur bouwen om de groene transitie te versnellen: De afgelopen jaren heeft Europa massaal geïnvesteerd in de groene transitie (zon, wind, biomassa, enz.), maar er ontbreekt een stuk. Er is namelijk een gebrek aan industriële infrastructuur in Europa en Europa is niet in staat om de voor deze overgang vereiste toeleveringsketen te controleren. Neem het voorbeeld van elektrische voertuigen. Op 29 juni 2022 kwamen de lidstaten van de Europese Unie overeen dat nieuwe personenauto's en bestelwagens vanaf 2035 alleen nog verkocht mogen worden als ze geen CO2 uitstoten. In theorie zou dit het gebruik van EV moeten stimuleren. Maar wie controleert de winning en verwerking van kritieke mineralen die nodig zijn voor EV-batterijen en de groene transitie? China. De economische macht vertegenwoordigt 50 procent van de wereldwijde productiecapaciteit voor windturbines, 66 procent voor zonnemodules en 90 procent voor opslagbatterijen. De meeste zeldzame aardelementen worden in China gedolven en verwerkt (respectievelijk 59 en 88 procent). Het aandeel is bijna even groot voor andere mineralen zoals lithium en kobalt - zie onderstaande grafiek. Diversificatie van het Chinese aanbod zal niet gemakkelijk zijn, en het zal niet van vandaag op morgen gebeuren. Maar er zijn andere landen die ten minste gedeeltelijk als aanvoercentrum kunnen dienen: Chili voor lithium, Zuid-Afrika voor platina en Congo voor kobalt. Wat we tot nu toe fout hebben gedaan, is ons richten op het eindproduct (EV bijvoorbeeld) zonder de toeleveringsketen veilig te stellen. We herhalen precies dezelfde fout die we hebben gemaakt met Rusland (voor fossiele energie) en China (voor maskers en essentiële geneesmiddelen tijdens de Covid-pandemie).

De winter zal zwaar zijn, daar bestaat geen twijfel over. Maar een herhaling van de crisis is niet onvermijdelijk in 2023. Er zijn manieren om een solide basis te creëren voor de energietransitie in Europa, op voorwaarde dat we onze ideologie aan de kant schuiven en ons richten op bewezen oplossingen om onze energiemix te diversifiëren. Het is nu aan de beleidsmakers om de juiste keuze te maken.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België