OPEC+, China en India verlaten IMF en maken handelsakkoord met nieuwe reservemunt OPEC+, China en India verlaten IMF en maken handelsakkoord met nieuwe reservemunt OPEC+, China en India verlaten IMF en maken handelsakkoord met nieuwe reservemunt

OPEC+, China en India verlaten IMF en maken handelsakkoord met nieuwe reservemunt

Redmond Wong

Market Strategist, Greater China

Samenvatting:  "Landen die de VS niet als bondgenoot zien, stappen uit om de USD en het IMF te verlaten en een internationale clearingunie (ICU) te creëren." - Redmond Wong.


Let op: dit artikel is overgenomen van ons moederbedrijf Saxo Bank A/S en maakt deel uit van onze Outrageous Predictions en is alleen bedoeld voor amusementsdoeleinden, en specifiek niet bedoeld is als een serieuze marktvoorspelling of als beleggingsadvies. Alle meningen en standpunten over specifieke aandelen die in dit artikel kunnen worden geuit, zijn uitsluitend gebaseerd op speculatie.

Landen die de VS niet als bondgenoot zien, zijn klaar met de voortdurende inzet van de USD als wapen door de Amerikaanse regering. Ze nemen daarom afstand van de USD en het IMF om een internationale clearing-unie (ICU) en een nieuw reservemiddel, de Bancor (valutacode KEY) op te richten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van het oorspronkelijke idee van Keynes uit de tijd vóór Bretton Woods om de VS de loef af te steken bij het uitoefenen van hun macht over het internationale monetaire stelsel.

Marktimpact: Niet-gebonden centrale banken verlagen massaal hun USD-reserves, de rente op Amerikaanse Treasuries stijgt. De USD daalt met 25% ten opzichte van een mandje valuta's dat met de nieuwe KEY-munt handelt.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België