Marktprestaties in september: Storm in zicht? Marktprestaties in september: Storm in zicht? Marktprestaties in september: Storm in zicht?

Marktprestaties in september: Storm op komst?

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  De markten werden in september gekenmerkt door een afwachtende houding, omdat de centrale banken bleven vasthouden aan het "hoger-voor-langer"-verhaal en de stijging van de olieprijzen de macrovooruitzichten verder bemoeilijkte. Zowel aandelen als obligaties daalden samen. Energie was de enige sector die de maand met winst afsloot, terwijl alle andere defensieve sectoren geen bescherming boden. Amerikaanse aandelen presteerden minder goed dan Europa en Azië.


Level: Starter


Dit artikel bevat rendementen voor de maand september. Weet dat behaalde rendementen in het verleden geen garantie zijn voor de toekomst.

Aandelen wereldwijd

Wereldwijde aandelen hadden in september de moeilijkste maand tot nu toe dit jaar, met een daling van 4,4%. Een reeks risico's lag aan de basis, waaronder de stijgende rente, de stijgende olieprijzen en de toenemende bezorgdheid over de wereldwijde economische groeivooruitzichten. Het momentum in China liet geen wezenlijke verbetering zien, terwijl donkere wolken zich samenpakken over de vooruitzichten voor de eurozone. Ondertussen hielden de geopolitieke spanningen aan en liep de door AI aangewakkerde techrally verder terug, waardoor de aandelenmarkten nog meer aan kracht verloren.

Aandelen per regio:

VS -4,9%
Hoewel de Amerikaanse FED de rentestijgingen in september heeft gepauzeerd, bleef de boodschap ”hoger voor langer” doorklinken, wat pijnlijk was voor de Amerikaanse aandelenmarkten. De belangrijkste Amerikaanse aandelenindex, de S&P 500, daalde in september dan ook met 4,9% en presteerde minder goed dan andere wereldwijde aandelenindices. De door OPEC veroorzaakte stijging van de olieprijzen voedde ook de bezorgdheid over een nieuwe piek in de inflatie en een terugval in de consumentenbestedingen omdat de koopkracht wordt belemmerd. Ondertussen keken de markten vooruit naar de risico's van een dreigende sluiting van de Amerikaanse overheid, die voorlopig is afgewend, samen met stakingen van autowerkers en de hervatting van de terugbetalingen van studieleningen.

Europa -1,6%
De Europese index, MSCI Europe, presteerde in september sterker dan de Amerikaanse benchmarkindex, maar sloot desondanks toch ook in het rood met een daling van 1,6%. De inflatie begint weliswaar af te nemen maar de ECB verhoogde, conform de verwachting van de markt, de rente weliswaar opnieuw in september, maar zinspeelde tegelijkertijd op piekrentes. Tegelijkertijd lieten de Bank of England en de Zwitserse nationale bank de rente ongewijzigd, wat een verrassende beslissing was. De meeste centrale banken volgen de ontwikkelingen nauwgezet. Denk hierbij aan de mogelijke opleving van de inflatie door de gestegen olieprijs, de huidige economische zwakte van Duitsland, de fiscale situatie in Italie en de tegenvallende Chinese consumentenvraag.

Azië -2,9% en opkomende markten -2,8%
De prestaties van Azië en de opkomende markten verbeterden in september na forse dalingen in augustus. Toch daalde MSCI Asia met 2,9% en MSCI Emerging Markets met 2,8%. De afzwakkende wereldwijde groeivooruitzichten bleven druk uitoefenen op de Aziatische exportgedreven economieën zoals Zuid-Korea en Taiwan, terwijl de door de binnenlandse vraag gedreven economieën zoals India de maand in het groen sloten. China's economische cijfers begonnen enkele tekenen van verbetering te vertonen, maar de vastgoedsector bleef een probleem. Ondertussen droegen de stijging van de olieprijzen en een aanhoudende stijging van de Amerikaanse dollar bij aan de tegenwind voor de opkomende economieën
 

Aandelen per sector

De energiesector boekte een vierde maand op rij winst en was de enige sector in het groen met een winst van 2,5%. De prijzen van ruwe olie hebben hun opmars voortgezet door bezorgdheid over de (kunstmatige) schaarste en op korte termijn blijft $100 per vat olie een belangrijk aandachtspunt. Dit heeft de focus teruggebracht naar energieaandelen die hoge rendementen voor de aandeelhouders blijven genereren. De financiële sector was de op één na best presterende sector met een daling van 2,3%, terwijl Communicatie en Zorg met meer dan 3% daalden.

Obligaties

Ondanks de recente "sell off” van obligaties als gevolg van de ‘hoger-voor-langer-boodschap' van de meeste wereldwijde centrale banken, presteerden obligaties in september opnieuw beter dan aandelen. Centrale banken handhaven over het algemeen nog steeds een hawkish koers en we zagen een steilere rentecurve in de meeste ontwikkelde markten. Bedrijfsobligaties deden het in september opnieuw slechter dan wereldwijde staatsobligaties.

Bekijk hieronder de rest van de prestaties voor september:

Verantwoording

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand september 2023.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België