Moeten we ons zorgen maken over wereldwijde groei? Moeten we ons zorgen maken over wereldwijde groei? Moeten we ons zorgen maken over wereldwijde groei?

Moeten we ons zorgen maken over wereldwijde groei?

Macro 4 minuten leestijd
Charu Chanana

Head of FX Strategy

Samenvatting:  Hoewel de markten zich vooral zorgen blijven maken over de inflatie, hebben zwakke cijfers over de Amerikaanse detailhandel en industriële productie enige bezorgdheid gewekt over een economische vertraging. De kracht van de arbeidsmarkt biedt nog steeds ruimte om te pleiten voor een zachte landing in plaats van een steile recessie, en de markten zullen in de toekomst steeds gevoeliger worden voor loonlasten. De winstcijfers zullen ook meer aandacht beginnen te krijgen, nu de belangrijkste techbedrijven beginnen te rapporteren.


De wereldwijde economische cyclus bevindt zich op een kritiek punt, en beleggers proberen de opties af te wegen tussen een zachte landing of een recessie.  

De markten evolueren in hun interpretatie van de economische gegevens, vanaf een punt waar slecht nieuws goed nieuws was en suggereerde dat de Fed haar renteverhogingscyclus zal omgooien, wat een bod op aandelen opleverde. Nu is slecht nieuws slecht nieuws, en het begint zorgen te geven over wat de verkrappingscyclus van de Fed betekent voor de groeivooruitzichten.

Deze verschuiving in perspectief komt van een zwakke reeks Amerikaanse cijfers. De detailhandelsverkopen in de VS daalden in december met 1,1%, sterker dan de consensusdaling met 0,8%, met een aanzienlijke neerwaartse bijstelling voor de cijfers van -0,6% naar -1,0%. De industriële sector daalde in december met 0,7%, sterker dan de consensus -0,1%, met een neerwaartse bijstelling van -0,6% ten opzichte van -0,2% voor de eerdere cijfers. Ook productie daalde met meer dan 1,3%, meer dan de verwachte -0,3% en de eerdere herziening tot -1,1% van -0,6%.

Source: Bloomberg, Saxo Markets

De toestand van de Amerikaanse consument; de lonen zullen de sleutel zijn

Deze verschuiving in het verhaal roept enkele belangrijke vragen op over de kracht van de consument, die de belangrijkste steunpilaar was in dit extreem moeilijke macroklimaat. Nu de inflatie en de rente zich op recordhoogte bevinden, zullen consumenten waarschijnlijk manieren vinden om op hun kosten te besparen. Dit vertaalde zich vorig jaar in een vermindering van het spaaroverschot, omdat de uitgaven verschoven van goederen naar diensten en van dure naar goedkopere goederen. Het risico van een verslechtering van de vraag naar diensten is ook aanwezig: uit de detailhandelsverkopen van december blijkt ook een verslechtering van de restaurantverkoop, een indicator voor de uitgaven voor diensten.

Maar omdat de arbeidsmarkt nog steeds krap is, is het moeilijk te verwachten dat de consumentenbestedingen sterk zullen afnemen. Dat gezegd zijnde, zullen de markten blijven zoeken naar meer tekenen om de toestand van de Amerikaanse consument te beoordelen en een grote focus zal liggen op de arbeidsmarkt- en loongegevens. De loondruk is aan het afkoelen, vooral in sectoren die het afgelopen jaar de grootste loonstijgingen kenden door een tekort aan arbeidskrachten, zoals de vrijetijds- en horecasector en de groothandel. Maar voorlopig groeit de werkgelegenheid nog steeds en dat houdt de vooruitzichten van de consument gesteund tegen scherpe en steile omkeringen. In de komende weken zouden we kunnen zien dat de marktvolatiliteit verschuift van CPI-dagen (CPI = Inflation and Consumer Price Index) naar NFP-dagen (Nonfarm Payroll ofwel de loonkost in de VS zonder de landbouwindustrie) naarmate de cijfers over jobs en lonen meer onder de loep worden genomen.

Kijk uit naar inkomsten

De volgende non-farm payroll data in de VS komen over twee weken (op 3 februari). In de tussentijd zullen markten meer te verduren krijgen van de winstcijfers. Proctor & Gamble, een grote producent van consumentengoederen, rapporteert vandaag, gevolgd door Kimberly Clark volgende week. Nadat Netflix vandaag rapporteert, komen volgende week ook de tech-inkomsten op gang met Microsoft en Tesla, terwijl Apple, Amazon, Alphabet en Meta een week later hun inkomsten rapporteren. Factset schat dat de S&P500 in het vierde kwartaal een winstdaling van 3,9% op jaarbasis zal rapporteren, omdat analisten hun ramingen naar beneden bijstellen. Onze aandelenstrateeg Peter Garnry heeft ook talrijke aandelennotities geschreven waarin hij suggereert dat de winsten en marges van bedrijven dit jaar waarschijnlijk onder druk zullen komen te staan omdat het prijszettingsvermogen afneemt en de kosten (vooral de lonen) hoog blijven.

Gevolgen voor de investeringen

Wij denken dat tegenvallende resultaten de vrees voor een economische vertraging verder zullen aanwakkeren. Maar de wereldwijde recessievrees is voorlopig op de achtergrond geraakt nu Europa de energiecrisis beter doorstaat en de Chinese economie in hoog tempo heropent. Voorlopig blijft de inflatievrees wat groter, maar als de recessievrees meer voet aan de grond krijgt, kan dat beleggers naar veilige havens zoals obligaties leiden. Als de marktprijzen voor economische groei verder verslechteren, kunnen de winstramingen nog meer schade oplopen en zouden groeiaandelen nog meer pijn kunnen lijden. Dit maakt het belang van een gediversifieerde en evenwichtige portefeuille opnieuw noodzakelijk, ondanks de sombere resultaten voor een 60/40 portefeuille vorig jaar. Wij geloven ook dat Aziatische aandelen het potentieel hebben om in 2023 beter te presteren dan Amerikaanse aandelen, zoals besproken in deze video (video in het Engels), en dat ze aantrekkelijke waarderingsniveaus bieden om in overweging te nemen.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België