Saxo Bank: energieprijzen zullen nog 10 jaar hoog liggen Saxo Bank: energieprijzen zullen nog 10 jaar hoog liggen Saxo Bank: energieprijzen zullen nog 10 jaar hoog liggen

Saxo Bank: energieprijzen zullen nog 10 jaar hoog liggen

Beleggingskans 5 minuten leestijd
Christopher Dembik

Head of Macroeconomic Research

Samenvatting:  In een interview van Investment Officer met Christopher Dembik, hoofd van de macro-economische research bij Saxo Bank, zegt Dembik dat het niet meer zal volstaan om zoals in 2020 en 2021 gewoon slaafs de markt te volgen. Hij ziet ook opportuniteiten in energietransitie omdat er vandaag nog altijd zo veel middelen naar het thema vloeit.


Level: Any experience


De huidige inflatie kan nog een stuk hoger en de overhaaste energietransitie is daar niet vreemd aan. Toch is Saxo relatief positief gestemd voor de beurzen maar verhoogde selectiviteit zal noodzakelijk zijn.

Dat blijkt uit een gesprek met Christopher Dembik, hoofd van de macro-economische research bij Saxo Bank.

Inflatie onderschat

Over inflatie heeft Dembik een duidelijke mening. ‘Vandaag is de piek nog niet bereikt: in de VS gaan we dit jaar nog een inflatie zien van 8 procent, mogelijk zelfs 8,5 procent. En wanneer dergelijke hoogtes worden bereikt, zal het heel wat tijd vergen om terug naar normale niveau te zakken,’ benadrukt hij. ‘Elementen die momenteel de inflatiecijfers structureel omhoogstuwen zoals de hogere energieprijzen, de energietransitie zelf, het gebrek aan investeringen in infrastructuur voor olie en andere fossiele brandstoffen zijn niet meteen van voorbijgaande aard en zullen ons voor een langere periode met een hogere inflatie opzadelen.

We kunnen daar ook klimaatverandering aan toevoegen want ook de prijzen van voeding zit flink in de lift.’ En daar komt volgens hem nog een ander aspect bij. ‘Zolang China zijn zero-covid-beleid aanhoudt en van de ene dag op de andere havens of hele steden kan afsluiten, zal ook dit op de inflatie blijven wegen. Want als China voor 14 dagen een haven sluit dan heeft dat 8 weken nodig om zich op te lossen. Stel je voor dat het land dat in 2022 tweemaal doet.’ 

En volgens hem zal die hoge inflatie voor een algemene verarming van de bevolking zorgen. ‘Frappant is dat de gestegen inkomens in de VS de hoge inflatiecijfers niet compenseren. En hetzelfde geldt trouwens in de Europese landen. Het populisme zal verder toenemen met onder meer een verhoogd absenteïsme bij verkiezingen als uitloper. Alleen al voor dit cijfer wordt het uitkijken naar de Franse presidentsverkiezingen. Daarnaast zullen overheden waarschijnlijk compensatiemechanismen opzetten. Ook dit zal echter het koopkrachtverlies niet goedmaken.’

In de VS schat Dembik de situatie nog explosiever in gezien de enorme sociale ongelijkheid en de opkomst van de zogenaamde cancelcultuur en wokisme. ‘En voeg daar nog de scherpe politieke tegenstelling aan toe en het hek is helemaal van de dam.’ Een gevolg hiervan is dat de macro-economist voor de tweede jaarhelft een vertraging van de consumentenuitgaven verwacht. ‘We gaan er trouwens niet vanuit dat het spaaroverschot, dat tijdens de pandemie werd opgebouwd, zal worden aangewend. Dat is een illusie omdat de overtollige spaartegoeden zich bij de 20 procent rijksten bevinden. Dat wordt vooral geïnvesteerd in financiële activa of in vastgoed en niet in consumptie.’ 

Gevolgen voor de financiële markten

Lees verder op InvestmentOfficer.be

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België