Periodiek beleggen als motor voor uw beleggingssucces Periodiek beleggen als motor voor uw beleggingssucces Periodiek beleggen als motor voor uw beleggingssucces

Periodiek beleggen als motor voor uw beleggingssucces

Beleggingskans 5 minuten leestijd

Samenvatting:  De kracht van periodiek beleggen


 

Veel beleggers hebben moeite met het bepalen van het juiste in- en uitstapmoment. Het is dan ook zeer moeilijk om op korte termijn te voorspellen of de beurs zal stijgen of dalen. Dat is echter helemaal geen probleem voor beleggers die periodiek beleggen. Ook wanneer u niet de ambitie heeft om dagelijks of wekelijks met uw beleggingen bezig te zijn kan periodiek een deel van uw vermogenlaten beleggen een goede oplossing zijn.

De kracht van periodiek beleggen

Heeft u nog nooit van periodiek beleggen gehoord? Periodiek beleggen wordt ook wel eens Dollar-Cost Averaging (DCA) genoemd. Concreet betekent het dat u telkens op een vooraf vastgelegd tijdstip eenzelfde bedrag gaat beleggen. Dat doet u bijvoorbeeld elke maand, om de twee maanden of bij de start van elk nieuw kwartaal. Het grote voordeel hiervan is dat u zich geen zorgen hoeft te maken over de stand van de beurzen. Stijgen de financiële markten? Dat is goed nieuws want uw beleggingen stijgen mee in waarde. Dalen de beurzen? Ook dat is geen probleem want het zorgt ervoor dat u goedkoper kan bijkopen. Het is een ideale manier om te zorgen voor een extra appeltje voor de dorst voor uw oude dag.

Laat ons de kracht van periodiek beleggen illustreren met een voorbeeld. Stel dat u 1.000 euro per kwartaal wilt beleggen in een bepaald financieel product dat noteert tegen een koers van 10 euro. Bij aanvang kan u dan 100 aandelen kopen aangezien u 1.000 euro belegt in iets dat tegen een koers van 10 euro noteert. Drie maanden later is het echter kommer en kwel op de beurzen. De koers van het beleggingsproduct dat u periodiek koopt is gedaald tot 5 euro. Dat heeft tot gevolg dat u die maand 200 deelbewijzen kan kopen (1.000/5). Een kwartaal later blijkt dat de schrik van medebeleggers niet gegrond was en dat de beurskoers opnieuw is hersteld tot 10 euro per stuk. Die maand kan u dus opnieuw 100 aandelen kopen. Het eindresultaat? U beschikt over 400 aandelen en heeft in totaal 3.000 euro belegd. Uw gemiddelde aankoopkoers is dus gelijk aan 7,5 euro. Dat betekent met andere woorden dat u er in geslaagd bent om in negen maanden tijd 33,33% winst te boeken. En dat terwijl de beurskoers op net hetzelfde niveau staat als bij de start.

Aan elke belegging zijn risico's verbonden, uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie vindt u onderaan deze pagina.

Voor elk wat wils

Het mag duidelijk zijn dat periodiek beleggen een eenvoudige en krachtige beleggingsmethode is. U kan hier beroep op doen wanneer u zelf een deel van uw kapitaal wilt beleggen in individuele aandelen, maar ook zeker wanneer u uw geld wilt laten beleggen door een professionele beheerder. Dat brengt dan ook nog enkele extra voordelen met zich mee:

  1. Spreiding van uw portefeuille: Wanneer u uw geld laat beleggen belegt u meteen in meer dan duizend verschillende aandelen en/of obligaties actief in verschillende sectoren en landen.
  2. Beperk uw risico: Dankzij de actieve kapitaalbewaking legt u op voorhand vast hoeveel verlies u maximaal bereid bent om te nemen. Afhankelijk van uw risico-appetijt wordt 75% tot 95% van uw belegd kapitaal bewaakt.
  3. Wees kostenbewust: Door periodiek een deel van uw geld in handen van een expert te geven betaalt u geen transactie- en/of instapkosten.
  4. U bepaalt het tempo: Als belegger houdt u de touwtjes in handen. Zo bepaalt u zelf hoeveel u telkens wilt bijstorten (minimaal 100 euro) en kiest u in samenspraak met uw adviseur voor het beleggersprofiel dat het beste bij u past.

Kies hét beste startmoment

Bent u overtuigd van de kracht van periodiek beleggen? Mooi. Het enige wat u dan nog moet doen is het juiste startmoment bepalen. Dat is echter helemaal geen moeilijke vraag om te beantwoorden. Het beste startmoment is namelijk vandaag. Waarom? Omdat u zo de kracht van het samengesteld rendement optimaal in uw voordeel laat werken.

Wanneer u bijvoorbeeld 10.000 euro heeft belegd en er jaarlijks in slaagt om een rendement van 7% te boeken, heeft u na 1 jaar 700 euro winst gemaakt. Het tweede jaar maakt u echter meer winst. U weet namelijk 7% rendement te behalen op 10.700 euro. Dat is gelijk aan een bedrag van bijna 750 euro. Kan u raden hoeveel winst u jaarlijks zou boeken na 20 jaar? Het juiste antwoord is maar liefst 2.722 euro! Door de kracht van het samengesteld rendement zal uw beleggingsportefeuille groeien in omvang net zoals een sneeuwbal dat doet.*

Ook wanneer u periodiek belegt, en dus op een frequente manier telkens geld in uw portefeuille bijstort, zal uw vermogen exponentieel groeien. Dat kan u ook waarnemen in de tabel. Hierbij werd er vanuit gegaan dat u start met een bedrag van 10.000 euro en daarna maandelijks een vast bedrag bijstort. U kan zien dat een initiële investering van 10.000 euro waarbij maandelijks 250 euro extra wordt belegd voor een eindkapitaal van maar liefst 771.124 euro (!) na 40 jaar zorgt. Het hoeft dan ook niet te verbazen dat Albert Einstein de kracht van de samengestelde interest het achtste wereldwonder noemde.*

 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België