Eerste hulp bij belastingen Eerste hulp bij belastingen Eerste hulp bij belastingen

Eerste hulp bij belastingen

Beleggingskans 5 minuten leestijd

Saxo Bank

Samenvatting:  Die tijd van het jaar komt er weer aan, de jaarlijkse aangifte van onze personenbelasting in de brievenbus of mailbox, met de vriendelijke vraag van de fiscus om de vooringevulde aangifte te controleren, zo nodig te corrigeren en de definitieve aangifte in te dienen.


Level: Any experience


 

Die tijd van het jaar komt er weer aan, de jaarlijkse aangifte van onze personenbelasting in de brievenbus of mailbox, met de vriendelijke vraag van de fiscus om de vooringevulde aangifte te controleren, zo nodig te corrigeren en de definitieve aangifte in te dienen. Liefst via tax-on-web, om papier uit te sparen. Helaas is er 1 bevolkingsgroep van wie bijna iedereen de vooringevulde aangifte zal moeten corrigeren, vaak voor meer dan 1 van de codes. Jawel, we hebben het hier over de beleggers. U ziet ook de bomen niet meer door het bos? Lees dan zeker onze tips, gebaseerd op echte vragen van onze klanten.

1. Vrijstelling roerende voorheffing op dividenden op aandelen

Dankzij het zomerakkoord van juli 2017 kan u gebruikmaken van de vrijstelling van roerende voorheffing op de eerste schijf van dividenden op aandelen.

Welk bedrag moet u invullen?

Als u met uw Saxo Bank-rekening(en) in aanmerking komt voor de vrijstelling, dan hebt u van ons al bericht ontvangen (per rekening) met daarin het bedrag dat u kan recupereren via de belastingaangifte. Het gaat om max. € 240 per belastingplichtige (dus € 480 voor een gezamenlijke aangifte). U dient de terugbetaling wel zelf aan te vragen en de nodige bewijsstukken te bewaren voor eventuele controle. 

Waar moet u dat bedrag invullen?

U kan de recuperatie verkrijgen door het betreffende bedrag in te vullen in vak VII > A > 1 > b. onder code 1437. Als u een gezamenlijke aangifte doet, dient u het totale bedrag te verdelen over code 1437 en 2437.

Tip: vergeet niet de RV op al uw rekeningen bij elkaar te tellen, en telkens de RV te delen door het aantal titularissen.

Voor meer informatie kan u ook steeds terecht op de website van FOD Financiën.

2. Inkomsten uit gemeenschappelijke beleggingsfondsen (Carmignac Gestion, Ethenea en Flossbach von Storch)

Waarom op uw belastingaangifte vermelden?

De meerderheid van de beleggingsfondsen in het aanbod van Saxo Bank hebben de juridische structuur aangenomen van een beleggingsvennootschap. Een kleine minderheid is echter gestructureerd als een gemeenschappelijk beleggingsfonds (of FCP). Deze fondsen hebben geen rechtspersoonlijkheid, met als gevolg dat de FCP fiscaal volledig transparant is. De roerende inkomsten toegekend aan het fonds worden dus geacht verkregen te zijn door de deelnemers van het fonds. De leden van de FCP (en niet de FCP zelf) zijn onderhevig aan de roerende voorheffing op de roerende inkomsten (rente, dividend, meerwaarde, ...). Het gevolg is dat de houders van de deelbewijzen de roerende inkomsten ontvangen door het fonds moeten invullen in de belastingaangifte.

Over welke fondsen gaat het?

In het aanbod van Bank gaat het om de fondsen van 3 beheerders:

  • Carmignac Gestion
  • Ethenea
  • Flossbach von Storch.

Welk bedrag moet u invullen?

Als fondsbelegger is het onmogelijk om zelf te bepalen hoeveel roerende inkomsten deze fondsen hebben ontvangen. U moet dus beroep doen op de tools die de beheerders ter beschikking stellen op hun website. Deze tools werken telkens volgens hetzelfde principe: u vult per fonds in hoeveel deelbewijzen u bezat op 1 januari 2021, en vervolgens geeft u de eventuele aankoop- en verkooptransacties in die u in de loop van 2021 in het fonds hebt verricht. De tool geeft dan als resultaat het bedrag dat u in de aangifte moet vermelden.

Per beheerder kan u hun tool raadplegen:

Waar moet u het bedrag invullen?

Het totale bedrag aan roerende inkomsten van al uw gemeenschappelijke beleggingsfondsen dient u in te vullen in vak VII > A > 2 > b > 1° onder code 1444-11. Als u een gezamenlijke aangifte doet, dient u het totale bedrag te verdelen over code 1444-11 en 2444-78.


3. Rekeningen in het buitenland

Als u, uw echtgenoot of wettelijk samenwonende partner met wie u de aangifte indient, of 1 van uw niet-ontvoogde minderjarige kinderen in de loop van 2021 titularis is geweest van 1 of meerdere rekeningen in het buitenland, dan moet u dit verplicht vermelden in uw aangifte, zelfs als de rekeningen leeg waren.

Waar moet u dat invullen?

Als dit voor u van toepassing is, dan moet u het vakje aankruisen in vak XIV > A onder code 1075-89. U moet ook per rekening de naam en voornaam van de titularis opgeven, evenals het land waar de rekening geopend was. Tot slot moet u ook aanduiden of de wettelijk bepaalde gegevens over de rekening bij het Centraal Aanspreekpunt van de Nationale Bank van België gemeld zijn. Als u dat nog niet eerder gedaan heeft, dient u dat te doen vóór u uw belastingaangifte indient. Meer informatie over de gegevens die aan het Centraal Aanspreekpunt moeten gemeld worden, kan u vinden hier.

Tip: in tegenstelling tot het punt hieronder, gaat het hierbij niet alleen om effectenrekeningen. Ook zichtrekeningen, spaarrekeningen en andere rekeningen in het buitenland moet u aangeven.

Tip: vergeet niet de beurstaks en roerende voorheffing van uw buitenlandse effectenrekeningen aan te geven als de buitenlandse broker die niet zelf heeft ingehouden.  

Nog vragen?

Voor verdere vragen over de aangifte personenbelasting kan u best gebruik maken van de toelichting op de website van de FOD Financiën. 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België