Beleggen in de digitale economie Beleggen in de digitale economie Beleggen in de digitale economie

Beleggen in de digitale economie

Beleggingskans
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Zorgt het coronavirus voor een versnelling van de ingezette trend?


Level: Any experience


Met de wereldwijde verspreiding van het internet – volgens het bedrijf Cybersecurity Ventures zullen in 2022 naar schatting 6 miljard mensen online zijn – delen we niet alleen lief en leed online, maar ligt de hele wereld binnen handbereik via onze pc of smartphone. Of het nu gaat om de online aankoop van kleding of beurshandel, feit is dat steeds meer bedrijven hun diensten en producten online aanbieden.

Ook in mijn omgeving merk ik dat het coronavirus voor een versnelling lijkt heeft gezorgd in de digitalisering van de wereld. Het verplichte thuiswerken scheelt niet alleen reistijd, maar zorgt er ook voor dat vergaderingen via onlineplatforms zoals Teams van Microsoft plaatsvinden. En wat te denken van boodschappen die via internet besteld worden? Wachtrijen voor de levering!

Ook bieden restaurants hun menu’s steeds vaker digitaal aan voor afhaal of bezorging. Daarnaast is e-health in opkomst: online behandelprogramma’s binnen de (geestelijke) gezondheidszorg. Een tijdje geleden had ik zelfs voor het eerst een blinde bierproeverij via het wereldwijde web. De mogelijkheden waren al legio, maar social distancing en de ‘anderhalvemetereconomie’ lijken een voedingsbodem voor nieuwe en versnelling van bestaande online initiatieven.

In een eerder artikel stond ik stil bij het belang van cybersecurity (internetveiligheid) en de mogelijkheden hierin te beleggen. Nu het coronavirus - ondanks de introductie van effectieve coronavaccins - de digitale economie verder aanzwengelt en met de kansen van de beleggingsmogelijkheden binnen de sector ‘digitalisering’ dan wel de ‘de digitale economie’ in het achterhoofd, wil ik u met dit artikel een voorzet geven.


Van digitalisering naar digitale economie

Digitalisering is de overgang van analoge informatie – van een papieren boek of foto, tot audio- en filmmateriaal op band – naar een vorm die gebruikt kan worden door computers. Digitalisering kan betrekking hebben op de data zelf; van het scannen van documenten voor online gebruik (van papieren routekaarten naar moderne navigatiesystemen) tot het gebruik van digitale fotografie.

Ook kan het over procedures (het digitaal indienen van notariële akten bij het kadaster in plaats van ouderwets op papier) of de invloed op de samenleving in het algemeen gaan (toenemend gebruik van digitale informatie en apparaten).

En de brug naar de digitale economie? Digitalisering en het gemak waarmee tegenwoordig verbindingen met andere bedrijfs- of informatiesystemen kunnen worden gemaakt – ook wel connectiviteit genoemd – heeft de manier waarop mensen communiceren én bedrijven zakendoen blijvend veranderd. En daarmee de manier waarop markten en economieën functioneren. Anders gezegd, digitalisering heeft alle aspecten van traditionele markten beïnvloed. Zowel aan de vraag- als aanbodkant van de economie.

In de ‘Europe Monitor – The Economics of Digital’ van PwC Nederland wordt dat – vrij vertaald – als volgt geschetst: ‘Aan de vraagzijde is de invloed van consumenten niet langer beperkt tot aankoopbeslissingen. Zij kunnen nu ook deelnemen aan alle stadia van de productie van goederen: van idee en ontwerp, tot crowdfunding en de productie door middel van goedkopere prototypen op basis van bijvoorbeeld 3d-printing’. Kortom, niet alleen een donkerblauwe stoel kopen, maar ook zelf kiezen welke bekleding u wilt en bepalen van welk hout de stoel gemaakt moet zijn.

Aan de aanbodkant hebben bedrijven zich ontwikkeld van het zo het efficiënt mogelijk bedienen van de massa, naar – voor zover mogelijk – volledig geautomatiseerd maatwerk en realtime-oplossingen. Door gebruik te maken van de kracht van data en geavanceerde algoritmen (slimme rekensommen) kunnen bedrijven tegenwoordig de beoogde consument op het gewenste moment bereiken, daarbij gebruikmakend van de juiste verkoopboodschap.

Eigenlijk is er geen eenduidige definitie voor de digitale economie. Tegenwoordig wordt het steeds vaker gezien als ‘zaken doen via markten die zijn gebaseerd op het internet’. Om die reden wordt het ook wel de ‘internet economie’ of de ‘nieuwe economie’ genoemd. Soms wordt verwezen naar de Engelse term ‘Web Economy’.

Hoewel het internet een belangrijk rol speelt, is de digitale economie meer dan dat. In een interview gaf Corina Kuiper, associate professor bij Business School Nederland en oprichter van de Innovation Family, de volgende invulling aan de term: ‘Digitale economie verbindt alles met alles, data met data, data met mensen en mensen onderling. Anders gezegd, het is altijd online kunnen zijn, robotisering, analyseren van data en dit gebruiken om dingen en mensen te verbinden’.


Digitale economie: groei in het verschiet?

Ondernemingen die succesvol onderdeel uit willen maken van de digitale economie bieden hun dienstverlening en/of de verkoop van producten ook aan via internet. Bedrijven die van oudsher alleen fysieke winkels hadden – zoals de supermarkten van Ahold Delhaize en hamburgerrestaurants van McDonald’s – passen tegenwoordig een strategie toe van ‘clicks and bricks’. Ofwel naast fysieke winkels (bricks) hebben ze een goede online strategie (clicks) waarbij de klant via een website kan bestellen en de boodschappen en burgers thuis kan laten bezorgen. Maar er is nog een wereld te winnen voor veel bedrijven. In een groot onderzoek van de OESO valt te lezen dat in 2017 95% van de bedrijven binnen de scope van de internationale organisatie een breedband (internet)verbinding had, maar dat slechts 23% daarvan een e-commerce strategie had.

Onderzoeker en denktank Oxford Economics heeft in hun onderzoek ‘Digital Spillover’ becijferd dat de digitale economie in 2016 US$ 11,5 trillion bedroeg, (11,5 biljoen in het Nederlands) ofwel 15,5% van het totale BBP wereldwijd. Een percentage dat naar schatting stijgt naar 24,3% in 2025, gelijk aan zo’n US$ 23 trillion. Kortom, een verwachte robuuste groei voor de digitale economie waarbij het gaat om duizelingwekkende bedragen. Overigens is het onderzoek verschenen voordat de wereld met het coronavirus te maken kreeg. Wellicht geeft de huidige situatie een impuls aan de ingezette groeitrend van de digitale economie.


Beleggen in de digitale economie?

De verwachte groei van de digitale economie en de daarmee samenhangende ontwikkeling en implementatie van online verkoopstrategieën betekent een toenemende vraag naar en verhoging van de uitgaven voor I(C)T diensten en producten. U kunt natuurlijk Nederlandse ICT-aandelen van Ctac of ICT Group kopen. Of van de Amerikaanse ‘tech-klassieker’ Microsoft of relatieve nieuwkomer Slack. Beleggen in individuele aandelen is echter over het algemeen risicovoller dan gespreid beleggen door middel van bijvoorbeeld een beleggingsfonds of ETF.

Aangezien de sector aan het begin staat van de ontwikkeling, is het aanbod van beleggingsfondsen en ETF’s (voor particulieren) echter nog niet groot. Tijdens mijn zoektocht ben ik twee beleggingstitels tegengekomen om binnen de portefeuille een accent aan te brengen én in te inspelen op de verwachte groei van de digitale economie: het iShares Digitalisation UCITS ETF (ISIN IE00BYZK4883) en het Pictet - Digital - I - Acc fonds (ISIN LU0340554673). Voor wie op zoek gaat naar laatstgenoemde fonds binnen de systemen van Binck, ziet een iets andere naam: Pictet Digital Communication Acc. Het betreft echter wel het fonds met de hierboven genoemde ISIN.

Voordat ik verder inzoom, nog even een opmerking. Vaste lezers weten dat ik altijd twee beleggingstitels naast elkaar bespreek. Dit keer valt het ETF van iShares echter af: hoewel de ETF op een kostenfrictie na de benchmark volgt, scoort het slechts 2 sterren bij Morningstar. Risico en rendement, ten opzichte van vergelijkbare investeringen binnen de categorie ‘digitale economie’, zijn voor dit fonds niet helemaal in balans.

Gelukkig heeft het Zwitserse huis Pictet traditioneel een goed oog voor ‘de markten van morgen’. Het fonds heeft 60 aandelen in portefeuille – van Baidu en Salesforce.com tot Intuit – noteert in euro’s en is via BinckBank – ook Fundcoach – verhandelbaar via FundSettle.

Het fonds heeft de MSCI ACWI Euro als referentie-index. Sinds de oprichting 30 juni 2008 weet het fonds (14,16% per jaar) een beter rendement, in de vorm van koerswinsten en dividenden, te realiseren dan deze index (7,29% per jaar). Het fonds scoort dan ook (zeer) goed bij Morningstar: vier sterren. Het dividend, zo’n 0,5-0,75% per jaar, wordt automatisch herbelegd. De lopende kosten zijn 1,16%: verdedigbaar, gegeven de goede performance.

De waarde van uw belegging kan fluctueren. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.

Wat nog meer? Als fijne bijkomstigheid belegt het fonds in aandelen die goed scoren op duurzaam ondernemen én een kleinere CO2-voetafdruk hebben dan hun sectorgenoten. Overall krijgt het fonds drie wereldbollen voor wat betreft de Morningstar Sustainability Rating™.

En de belangrijkste risico’s? Er is sprake van valutarisico. Het fonds noteert in euro’s, maar er zitten veel buitenlandse bedrijven in. En u loopt uiteraard marktrisico. Als financiële markten onder druk staan, dan zult u dat ook ervaren. In termen van beleggen als een voetbalcoach is het een middenvelder met gevoel voor aanvallen.

In vogelvlucht is de titel interessant voor langetermijnbeleggers die aandelenrisico kunnen en willen dragen en die een nuance in hun portefeuille willen aanbrengen met bedrijven die een drijvende kracht zijn achter de ontwikkeling van de digitale economie. En die oog (willen) hebben voor duurzaamheid. Meer weten over het fonds van Pictet? Klik dan hier.


Beleggen kent risico’s. Uw inleg kan minder waard worden.
(Oorspronkelijk gepubliceerd: 14 mei 2020)

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België