Jaarcijfers: WDP ligt voor op eigen groeischema Jaarcijfers: WDP ligt voor op eigen groeischema Jaarcijfers: WDP ligt voor op eigen groeischema

Jaarcijfers: WDP ligt voor op eigen groeischema

IEX Analysis
IEX.nl

Samenvatting:  WDP ziet verdere rendabele groeimogelijkheden door het combineren ("blenden") van diverse drivers in meerdere geografische markten. Wat houdt WDP's groeiplan juist in?


Level: Starter


WDP: HOLD KOERS: €26,52 KOERSDOEL: €26 DOWNSIDE: 2%

Samenvatting:

  • EPRA wpa 2023 €1,40, conform verwachting
  • Doelstelling van €1,50 p/a voor 2025 al dit jaar binnen bereik
  • Doel EPRA wpa van €1,70 in 2027
  • Groeiplan is al volledig gefinancierd

WDP blijft een solide verhaal. Logistiek vastgoed is sowieso het best lopende segment binnen de sector. Waar logistiek altijd als het meest cyclisch werd gezien, profiteert het nu van structurele groeitrends. Dit zorgt voor een hoge bezettingsgraad en goed voorspelbare resultaten. 

Jaarcijfers in de prik

WDP rapporteerde over geheel 2023 een EPRA-winst van €289 miljoen, wat een stijging betekent van 22%. Door uitbreiding van het aantal uitstaande aandelen met 9,2% door emissie en keuzedividend, bleef de stijging van de winst per aandeel beperkt tot 12%  naar €1,40. Dat is conform de eigen prognose. In het cijfer zit 5 cent aan eenmalige posten: een fiscale meevaller. WDP schrijft de winstgroei toe aan een autonome huurgroei van 6% via indexeringen en voorverhuurde projecten/acquisities.

De bezettingsgraad liep licht terug van 99,1% naar 98,5%, wat nog steeds als zeer hoog kan worden beschouwd. - zeker ook tegen de achtergrond van stijgende huren en het feit dat WDP afgelopen jaar 436.000 m2 aan voorverhuurde nieuwbouwprojecten heeft opgeleverd. WDP kan nog 1,7 miljoen m2 verhuurbare oppervlakte ontwikkelen. De bestaande portefeuille is ruim 7 miljoen m2. 

Positief voor de winstontwikkeling zijn ook de stabiele financieringslasten (zie verderop), ondanks de groei van de portefeuille en sterk gestegen marktrente. Zoals beloofd stelt WDP over 2023 een dividend voor van €1,12 per aandeel. 

Lichte afwaardering

Na de beperkte afwaardering van circa 3% over de eerste negen maanden van vorig jaar, is er in het slotkwartaal nog een kleine afwaardering van 0,5% geweest. Dit komt door een door de taxateurs geschatte stijging van de rendementseisen in de markt van 54 basispunten over geheel 2023, waarvan 20 basispunten in het slotkwartaal.

Deze zogenaamdeyield shiftwerd deels gecompenseerd door een stijging van de geschatte markthuurwaarden. Daar zit nog wat ruimte in bij WDP, want de contractuele huur ligt momenteel circa 13% onder de markthuur. Per saldo is het netto aanvangsrendement waartegen de portefeuille van WDP gewaardeerd staat het afgelopen jaar met 26 basispunten gestegen tot 5,3%. Het vastgoed staat nu voor €6,8 miljard in de boeken, goed voor een intrinsieke waarde (EPRA NTA) van €20,10 per aandeel. 

Financiële positie sterk

Door de emissie van €300 miljoen afgelopen november heeft WDP de toch al zo sterke balans verder verstevigd. Per einde jaar bedraagt deloan-to-value33,7%. Eind derde kwartaal 2023 was dat nog 38,1% en een jaar geleden 35,4%. Alle schulden zijn ingedekt tegen rentestijgingen. De gemiddelde looptijd van de schulden bedraagt een gezonde 5,9 jaar en tot eind 2025 is alle herfinanciering gedekt.

WDP betaalt gemiddeld slechts 1,9% rente over de schuld. Bij herfinanciering zal dat wel gaan stijgen, al denkt WDP de rente beperkt te houden tot maximaal 2,5% in 2027. Dat is uiteraard aantrekkelijk. 

Doelen 2025 binnen bereik

WDP deed de recente emissie niet voor niets. Het had interessante projecten gesignaleerd met rendementen van boven de 8%, ruim boven de eigencost of capital. Hierdoor voorziet het voor dit jaar een EPRA winst per aandeel van €1,47, waarmee de eerder ten doel gestelde €1,50 voor 2025 een jaar eerder binnen bereik is gekomen.

WDP grijpt dit aan om al vast een nieuw vierjarig groeiplan voor 2024-2027 te lanceren onder de naam #BLEND 2027.

Nieuw groeiplan

WDP ziet verdere rendabele groeimogelijkheden door het combineren ("blenden") van diversedriversin meerdere geografische markten. BLEND staat voor Build, Load, Extract, Neutralize en Disciplined. Zie de illustratie voor uitleg.

Picture3
Afbeelding: WDP, presentatie resultaten 2023

Met een verwacht investeringsvolume van €1,5 miljard in onder meer energie-oplossingen en verdere uitbreidingen in Frankrijk en Duitsland dient de EPRA winst per aandeel de komende jaren gemiddeld met 6% te groeien. In 2027 komt daarmee een EPRA winst per aandeel van €1,70 in zicht. WDP voorziet over dat jaar een dividend van €1,36 per aandeel. 

De financiering van dit groeiplan is al volledig rondgerekend. De huidige sterke balans, toekomstige winstreservering en stockdividend geven afdoende financiële armslag om een en ander te bekostigen. Voor dit jaar mogen beleggers dus op een winst per aandeel van €1,47 rekenen en bij een pay-out van 80% een dividend van €1,18. 

Taxaties

De resultaten en dividenden en daarmee ook de dividendrendementen lopen bij WDP gestaag op. De resultaten lijken behoorlijk goed voorspelbaar en gezien de solide balans is het dividend vrij zeker. Dit heeft wel een prijs, want goedkoop kunnen we het aandeel niet noemen. 

WDP

2022A

2023A

2024E

2025E

2026E

Reële waarde portefeuille (€ mrd)

6,7

6,8

7,2

7,6

8,0

Intrinsieke waarde p/a (EPRA NTA, €)

20,7

20,1

20,5

21,2

21,9

EPRA winst (€ mln)

236

289

306

325

351

EPRA winst per aandeel (€)

1,25

1,40

1,48

1,55

1,64

Koers/winstverhouding

23,4

18,9

17,9

17,1

16,2

Dividend per aandeel(€)

1,00

1,12

1,18

1,24

1,31

Dividendrendement

3,4%

4,2%

4,3%

4,7%

4,9%

Tabel 3 : Kerncijfers WDP, taxaties Beleggersdesk

Advies

WDP blijft een mooi, gedegen groeiverhaal. Door de recente emissie en de hoogrenderende nieuwe projecten zijn wij wel weer wat enthousiaster geworden over het aandeel.Lees hier de vorige analyse. Wij verhoogden destijds ons koersdoel van €22 naar €24,50, mede vanwege de gedaalde marktrente.

Er is wederom ruimte om het koersdoel wat te verhogen: naar €26. Het nieuwe groeiplan geeft vertrouwen dat de winstgroei doorzet, en dat tegen de achtergrond van een sterkere financiële basis en lage financieringslasten. 

Feit blijft wel dat het aandeel stevig gewaardeerd is: ruim boven de boekwaarde. Wij volstaan daarom met een Hold-advies. Onze voorkeur blijft uitgaan naar CTP, dat goedkoper is en (nog) meer mogelijkheden heeft voor winst- en waardegroei. CTP heeft een zwakkere balans dan WDP, maar daar zit wel verbetering in. In een volgende analyse, als de jaarcijfers van CTP bekend, zijn zullen we beide fondsen nader met elkaar vergelijken.

Disclaimer: Schutte heeft een longpositie in CTP.

Koersdoel en advies hebben betrekking op een periode van 12-18 maanden. Dit artikel mag niet worden beschouwd als professioneel beleggingsadvies. Voor meer informatie, zie de volledige disclaimer. Heeft u naar aanleiding van deze analyse een vraag aan de auteur? Stuur een mail naar beleggersdesk@iexgroup.nl.

Wilt u dagelijks aandelenanalyses en (ver)kooptips van Beursduivel ontvangen? Probeer dan nu 3 maanden Beursduivel Premium voor slechts 19,95! Ga naar beursduivel.be/saxo en profiteer vandaag nog!

 

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België