Hoe leest u een ESG-risicobeoordeling af op het Saxo-platform? Hoe leest u een ESG-risicobeoordeling af op het Saxo-platform? Hoe leest u een ESG-risicobeoordeling af op het Saxo-platform?

Hoe leest u een ESG-risicobeoordeling af op het Saxo-platform?

ESG
Ida Kassa Johannesen

Head of ESG investments, Saxo Bank.

Samenvatting:  ESG-risico's (Environmental, Social and Governance) verwijzen naar de potentiële negatieve impact die een bedrijf kan hebben op het milieu en de maatschappij. De ESG-risicoclassificaties van bedrijven kunnen je helpen risico's te verminderen en prestaties op de lange termijn te verbeteren, maar weet je hoe je dergelijke ratings moet interpreteren? Lees het onderstaande artikel om beter te begrijpen hoe je een ESG-risicoclassificatie moet lezen.


Samenvatting: Milieurisico’s, sociale risico’s en beleids- of governancerisico's (ESG-risico's) verwijzen naar de mogelijke negatieve gevolgen die een bedrijf kan hebben op het milieu en de maatschappij. Beoordelingen over bedrijven op het gebied van ESG kunnen u helpen om risico's te verminderen en uw prestaties op lange termijn te verbeteren. Allemaal goed en wel, maar hoe kunt u dergelijke beoordelingen correct interpreteren? In het onderstaande artikel bekijken we hoe ESG-risicobeoordelingen gelezen kunnen worden.

ESG-risicoratings meten de blootstelling van een bedrijf aan ESG-factoren en hoe goed een bedrijf die risico's beheert. De ratings worden door beleggers gebruikt om bedrijven die goed bezig zijn op het vlak van ESG te identificeren en om beter geïnformeerde beslissingen te nemen. De ESG-ratings, die zijn opgebouwd uit een score en een categorie, vindt u op uw Saxo-platform terug onder het tabblad ‘duurzaamheid’.  

 Wat zijn ESG-risicoscores en hoe interpreteert u ze? 

Naast de ESG-risicoscore zijn er 3 individuele scores: Een milieuscore, een sociale score en een beleidscore.  

De ESG-risicoscore (ook wel verkort de "score" genoemd) is opgebouwd uit de 3 ESG-pijlers, het is de som van de individuele punten voor Milieu, Sociaal en Beleid. De score, die zich richt op ESG-risico's, varieert van 0 tot 100. Hoe lager de score, hoe beter, omdat dit duidt op een laag risico. Een score van 0 is gelijk aan geen risico, terwijl een score van 100 duidt op ernstig risico. In het onderstaande voorbeeld is de ESG-risicoscore van Tesla 25 en zijn de E-, S- en G-scores respectievelijk 3,3, 14,1 en 7,8. Tesla valt dus in de categorie gemiddeld risico. 

  Wat meten de scores voor milieu, maatschappij en goed beleid? 

  De milieuscore, de sociale score en de beleidsscore meten de mate waarin de waarde van een bedrijf mogelijk in gevaar komt door ESG-factoren. 

  • Milieufactoren kunnen zijn: de koolstofvoetafdruk, het gebruik van natuurlijke hulpbronnen, vervuiling, afvalbeheer, …
  • Sociale factoren houden verband met de veiligheid en het welzijn van werknemers, diversiteit, kansengelijkheid en inclusie, beheer van de toeleveringsketen en betrokkenheid bij de gemeenschap. 
  • Governance- of beleidsfactoren hebben betrekking op ethiek en transparantie, bedrijfspraktijken (boekhouding, risk en audit), beloning van bestuurders en de samenstelling en kwaliteit van de raad van bestuur. 

  Wat zijn ESG-risicocategorieën 

  Er zijn 5 ESG-risicocategorieën: Verwaarloosbaar, Laag, Middelmatig, Hoog en Ernstig.  

  • Een verwaarloosbaar risico wordt toegekend aan bedrijven met een ESG-risicoscore van 0-10. Een verwaarloosbaar risico wordt op het platform aangegeven met de kleur ‘donkergroen’
  • Laag risico wordt toegekend aan bedrijven met een ESG-risicoscore tussen 10-20. Een laag risico wordt op het platform aangegeven met de kleur ‘lichtgroen’
  • Middelmatig risico wordt toegekend aan bedrijven met een ESG-risicoscore tussen 20-30. Een middelmatig risico wordt op het platform aangegeven met de kleur ‘geel’
  • Hoog risico wordt toegekend aan bedrijven met een ESG-risicoscore tussen 30-40. Een hoog risico wordt op het platform aangegeven met de kleur ‘oranje’ 
  • Ernstig risico wordt toegekend aan bedrijven met ESG-risicoscores van 40-100. Ernstig risico wordt op het platform aangegeven met de kleur ‘rood’

  De categorieën Verwaarloosbaar en Laag risico liggen boven het gemiddelde, Middelmatig risico is gemiddeld en Hoog en Ernstig risico liggen onder het gemiddelde.  

  De risicocategorieën zijn absoluut, omdat ze de mate van onbeheerd ESG-risico weerspiegelen waaraan een bedrijf is blootgesteld. Dat betekent dat bedrijven uit verschillende sectoren vergeleken kunnen worden op basis van hun categorie.   

  Een bedrijf zal een goede ESG-risicoscore hebben omdat het goed bestuurd is en zijn ESG-risico's goed beheert of omdat het betrokken is bij activiteiten met een lage blootstelling aan ESG-risico's.

  Hoe een ESG-risicobeoordeling aflezen?

  Wat is beter? Een bedrijf met een score van 25 of een bedrijf met een score van 30? Op basis van de methodologie en aanpak van Sustainalytics is de onderneming met de lagere score beter dan de onderneming met de hogere score wat betreft ESG-risico. Als we naar de scores hieronder kijken, zien we dat Tesla met een score van 25 beter scoort dan Amazon met een score van 30. 


  Het is de moeite waard om op te merken dat er nuances zijn in ESG-risicoscores. Beleggers die belang hechten aan bepaalde specifieke ESG-factoren bekijken best de onderliggende scores van iets dichterbij. U kijkt dan afzonderlijk naar de E-, S- en G-scores. Hoewel Tesla en Alphabet bijvoorbeeld bijna identiek scoren, respectievelijk 25 en 24, zijn er verschillen als het gaat om hun respectievelijke scores voor Milieu en Bestuur. Verrassend genoeg is de E-score van Alphabet beter dan die van Tesla. Hoewel Tesla's bijdrage aan een groenere wereld ongeëvenaard is, heeft Alphabet in de loop der jaren ook aanzienlijke vooruitgang geboekt: in 2007 werd het bedrijf CO2-neutraal en sinds 2017 wordt 100% van zijn wereldwijde elektriciteitsverbruik opgewekt uit hernieuwbare energie.   

  Waar zijn ESG-risico-ratings te vinden op het Saxo-platform?

  De ESG-risicoratings zijn op het platform beschikbaar onder de tab ‘Duurzaamheid’. De ratings worden verstrekt door Sustainalytics, een onafhankelijke derde partij die eigendom is van Morningstar. Om meer te weten te komen over de ESG-scores van een bedrijf, bent u vanaf nu dus in de mogelijkheid om dieper te graven en het duurzaamheidsrapport van een bedrijf op te vragen. Zo verwerft u een nog beter inzicht in de ESG-risico’s waaraan een bedrijf wordt blootgesteld en de ESG-praktijken die worden gebruikt om met die risico’s om te gaan. 

  Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

  De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

  Saxo Bank
  Bijkantoor België,
  Italiëlei 124, Bus 101
  2000, Antwerpen,
  België

  In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

  Neem contact op met Saxo

  Select region

  België
  België