Wat is een geschreven put optie?
Aandelen opties

Wat is een geschreven put optie?

Saxo

Samenvatting:  Door het schrijven van put opties verplicht u uzelf om mogelijk de aandelen af te moeten nemen voor de uitoefenprijs van de geschreven put. Waar moet u daarbij rekening mee houden?

Dit artikel is onderdeel van een serie over de basis van opties, en is bedoeld om u een beter begrip te geven van het handelen in opties. Let wel: opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen.Geschreven put opties in het kort

Door het schrijven van put opties, verplicht u uzelf om mogelijk de aandelen af te moeten nemen voor de uitoefenprijs van de geschreven put. Het schrijven van een put optie is een mogelijkheid om aandelen te kopen met een korting ten opzichte van de huidige beurskoers.  

  • Voor wie interessant?
    Gevorderde beleggers met een hoge risicoacceptatie die door het aangaan van een aankoopverplichting extra rendement willen behalen. Opties zijn risicovolle beleggingsproducten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie
  • Visie: Uw verwacht dat de onderliggende waarde gelijk blijft of stijgt
  • Potentieel rendement: De ontvangen optiepremie
  • Maximale verlies: De uitoefenprijs van de geschreven putoptie x 100 minus de ontvangen optiepremie
  • Margin: Voor het ongedekt schrijven van put opties dient u margin aan te houden


De Geschreven Put (ook wel short put genoemd)

Een gekochte put optie geeft het recht een onderliggende waarde (een aandeel bijvoorbeeld) te mogen verkopen voor een bepaald bedrag. U kunt echter ook de put schrijven (= verkopen). U heeft dan geen recht gekocht, maar u bent dan een plicht aangegaan! Dit laatste is heel belangrijk om u te realiseren.

In het geval van het schrijven van een put gaat u een afnameplicht aan! U verplicht uzelf om mogelijk de aandelen af te moeten nemen voor de uitoefenprijs van de geschreven put. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen premie. Want u gaat natuurlijk niet voor niets een plicht op u nemen. Als u de put met de uitoefenprijs € 25 schrijft, kunt u verplicht worden om het aandeel af te nemen voor € 25. Uw vergoeding hiervoor is de ontvangen optiepremie en dit is meteen de maximale winst.


Waarom zou u dit willen doen?

Er zijn twee redenen om puts te schrijven. De eerste reden is om een aankoopverplichting aan te gaan onder de huidige marktprijs. U bent eigenlijk op zoek naar een mogelijkheid om aandelen met korting te kopen. Een voorbeeld kan dit wellicht verduidelijken.


Voorbeeld

Het aandeel ABC noteert € 25,33 en de put ABC 24 met de looptijd van zes maanden levert ongeveer € 0,90 op. Als u deze verkoopt neemt u de verplichting op u om het aandeel ABC af te moeten nemen voor € 24 en deze verplichting loopt tot en met de derde vrijdag van de afloopmaand.

Stel nu dat u gehouden wordt aan de plicht om het aandeel te moeten afnemen voor € 24. Niets aan de hand, want u had hier rekening mee gehouden. Bovendien heeft u er € 0,90 voor gekregen dus per saldo koopt u de aandelen op € 23,10 en dat is meer dan € 2,30 onder de beurskoers van vandaag. Mocht het aandeel gaan stijgen, ook prima, want dan steekt u de ontvangen premie (€ 0,90) in uw zak.

De tweede reden om puts te schrijven is het ontvangen van de premie want u krijgt geld voor het aangaan van deze verplichting. Het is voor u dan niet de bedoeling dat u gehouden wordt aan de verplichting die u aangaat. U probeert dus een verplichting aan te gaan zonder dat u eraan gehouden wordt en vervolgens steekt u de ontvangen premie in uw zak. Pas op dat u dit niet te groot doet. Houd rekening met een negatief scenario waarin het aandeel fors daalt!


Wat betekent het schrijven van puts?

Het schrijven van puts betekent dat u een afnameplicht aangaat. U ontvangt hier premie voor, maar stel dat het aandeel halveert, dan heeft u wel een probleem. U wordt namelijk zeker gehouden aan uw plicht om het aandeel af te moeten nemen voor de uitoefenprijs die u geschreven heeft.

In het voorbeeld van ABC zou dit betekenen dat u het aandeel moet kopen op € 24 terwijl het aandeel op de beurs zo’n € 12,50 waard is. Dit kost u dan € 11,50 per aandeel en de enige dekking die u heeft is de ontvangen premie van € 0,90. Deze biedt in dit geval weinig buffer.


Wat gebeurt er als het aandeel stijgt of gelijk blijft?

Als het aandeel zich neutraal ontwikkelt (of stijgt) is er niets aan de hand. De ontvangen premie kunt u dan bijschrijven en u wordt tot niets verplicht.


Waarom put opties schrijven?

Er zijn eigenlijk twee redenen om put opties te schrijven. Het eerste moment is als u verwacht dat een aandeel zich neutraal tot stijgend zal gedragen. Uw doel is dan het ontvangen van premie.

Het tweede moment is de wens om het aandeel te kopen. U gaat de afnameplicht aan, ontvangt daar de optiepremie voor en per saldo heeft u korting gekregen op de aanschaf van uw aandeel.


Wanneer koopt u een verkochte put optie terug?

U wordt ontheven van uw verplichting zodra u de geschreven put optie terugkoopt (ook wel sluiten genoemd). Als u iets verkoopt op € 0,90 kunt u dat zonder transactiekosten op € 0,10 of minder terugkopen. U steekt dan € 0,80 (€ 0,90 ontvangen in het verleden en nu teruggekocht voor € 0,10) in uw zak en u kunt op zoek gaan naar een andere put om te schrijven.

Ook kunt u besluiten om in een negatief scenario verlies te nemen. Stel, u heeft een put geschreven op € 0,90 in de hoop die premie er eenvoudig bij te kunnen schrijven. De markt ontwikkelt zich echter tegengesteld aan uw verwachting en daalt. De put gaat verlies opleveren. Dit zou een moment kunnen zijn waarop u besluit de geschreven put terug te kopen op bijvoorbeeld twee euro. U maakt weliswaar verlies maar u bent wel ontheven van uw verplichting. Dit zou ook reden kunnen zijn om weer op zoek te gaan naar een nieuwe put (met een lagere uitoefenprijs) die u wederom verkoopt. U gaat dus weer een verplichting aan maar op een lager niveau.


Wat is uw maximale risico?

Als u aandelen moet afnemen die ruim onder de uitoefenprijs staan waarop uw verplichting rust. Theoretisch is uw maximale risico het failliet gaan van het bedrijf. U moet dan alsnog de aandelen kopen die op de markt € 0 waard zijn.


Margin

Bij het (ongedekt) schrijven van opties bent u verplicht margin aan te houden. Dit is een borgstelling omdat u een risico aangaat waarvan het nog niet duidelijk is wat de financiële consequenties zijn. Het schrijven van puts vraagt margin.


Kosten & Belastingen

Als u een geschreven put optie in uw portefeuille aanhoudt, een openingsverkoop of sluitingskoop doet bij Saxo, krijgt u (mogelijk) te maken met de volgende kosten en belastingen:

  • Transactiekosten bij het schrijven (verkopen) en sluiten (kopen) van de geschreven put optie
  • Kosten bij assignment/cash settlement

Kortom

U kunt put opties schrijven als u er zich terdege van bewust bent welk risico u neemt. U gaat een afnameplicht aan en u krijgt daar de optiepremie als vergoeding voor. Bij een neutrale tot stijgende markt gaat het prima, maar het gevaar zit juist in een sterk dalende markt. En besef dat op de beurs dalingen doorgaans sneller verlopen dan stijgingen.


Handige links


Over opties

Opties zijn risicovolle, complexe producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, zich goed te informeren over de werking en risico’s en de kennis- en ervaringstoets te doorlopen. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt u op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten. Opties zijn niet geschikt voor beginnende beleggers omdat het complexe beleggingsproducten zijn. Voor de geïnformeerde beleggers zijn opties mogelijk geschikt. Dit komt omdat opties niet alleen offensief ingezet kunnen worden maar ook defensief. Denk hierbij aan het kopen van puts ter bescherming of het gedekt schrijven van call opties dat enige buffer voor een neerwaartse beweging geeft. Voor gevorderde beleggers zijn opties geschikt omdat deze belegger in staat wordt geacht een juiste inschatting van de risico’s die behoren bij het beleggen in opties.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België