De verwachte beweging van een aandeel/etf/index begrijpen en berekenen De verwachte beweging van een aandeel/etf/index begrijpen en berekenen De verwachte beweging van een aandeel/etf/index begrijpen en berekenen

De verwachte beweging van een aandeel/etf/index begrijpen en berekenen

Aandelen
Koen Hoorelbeke

Optiestrateeg

Samenvatting:  Of je nu een belegger of handelaar bent, inzicht in de verwachte beweging van een activum kan waardevolle inzichten geven in marktverwachtingen en potentiële prijsschommelingen. Door naar opties te kijken, krijgen we een beter inzicht in hoe de markt de huidige en toekomstige bewegingen van activa zoals aandelen, aandelenfondsen, indices en meer verwacht.


Neem een aandeel dat momenteel $100 waard is. Als de verwachte beweging in de komende maand $5 is, betekent dit dat de markt verwacht dat het aandeel tussen $95 en $105 kan handelen.

Een voorbeeld zou de verwachte beweging van Nvidia kunnen zijn. Stel dat je wilt weten waar de markt denkt dat Nvidia het komende jaar zal handelen. Met behulp van opties/implied volatility kun je uitrekenen dat de markt verwacht dat Nvidia binnen een bereik van de huidige koers van $421,03 zal liggen, plus of min $146,72.

Betekent dit dat de prijs van Nvidia tussen $274,31 en $567,75 zal liggen? Nee! Het zou kunnen, maar het is zeker geen garantie. Het is slechts een indicatie van een bereik waarin het aandeel zal handelen, volgens de marktverwachtingen op dit moment.

Wat is de verwachte beweging van een aandeel?

De verwachte beweging van een aandeel of een ander activum is een bereik waarbinnen de prijs waarschijnlijk zal blijven gedurende een bepaalde periode, gebaseerd op de huidige verwachtingen van de markt.

Het is een concept dat is afgeleid van de prijsbepaling van opties en weerspiegelt de collectieve voorspelling van de markt van de volatiliteit van het aandeel. De verwachte beweging is nuttig voor elke belegger of trader die inzicht wil krijgen in potentiële prijsklassen.

Hoe bereken je de verwachte beweging

Er zijn twee manieren om de verwachte stijging te berekenen: 
Met behulp van Implied Volatility: De standaardmethode maakt gebruik van de impliciete volatiliteit van het aandeel.

De formule is: 
Verwachte beweging = aandelenkoers * impliciete volatiliteit * vierkantswortel van (tijd tot expiratie/ 365)

Gebruik de bovenstaande formule:

Aandelenprijs (AEX-index in dit geval): 753.39
Implied Volatility (gemiddelde volatiliteit, weergegeven in de optieketen): 13.86
Tijd tot expiratie: 42
Verwachte beweging = 753,39 * 13,86/100 * vierkantswortel van (42/365) = +/- 35,42

The Quick and Dirty Way: Een eenvoudigere methode omvat het kijken naar de prijs van een at-the-money (ATM) straddle (een strategie waarbij een call en een put met dezelfde uitoefenprijs en expiratiedatum worden gekocht). Deze methode is minder nauwkeurig, maar kan snel en eenvoudig worden berekend.

Gebruik de snelle berekening:
Verwachte beweging = (13,30 (kosten van ATM Call) + 16 (kosten van ATM Put)) = +/- 29,3

Zo gebruik je de verwachte beweging

De verwachte beweging kan verschillend gebruikt worden door beleggers en traders:

Voor beleggers:

- De verwachte beweging kan beleggers helpen om te beoordelen of hun verwachtingen overeenkomen met de voorspellingen van de markt. Als je in het bovenstaande voorbeeld denkt dat de AEX boven de 850 zal stijgen, dan weet je dat jouw verwachtingen een stuk hoger zijn dan wat de markt denkt (753 + 35 = 788). Ben je te optimistisch of weet je iets wat de markt niet weet? Heb je gelijk of kan de markt beter voorspellen? Alleen de toekomst zal het uitwijzen. Maar nu heb je in ieder geval een extra indicator.
- Het kan ook worden gebruikt om take profit of stop loss niveaus in te stellen die in lijn zijn met de marktverwachtingen. Als je bijvoorbeeld bullish bent op de AEX (in de komende 42 dagen) en je stelt een stop-loss in op 740, dan weet je dat deze stop-loss gemakkelijk kan worden geraakt omdat de markt een grotere beweging verwacht in datzelfde tijdsbestek.
- Door te vergelijken met eerdere verwachte bewegingen van eerdere tijdsframes, kan worden aangetoond of de huidige tijdsframe volatieler/bewogener zal zijn of niet.

Voor traders:
- Voor optiehandelaren kan de verwachte beweging een leidraad zijn voor de selectie van uitoefenprijzen voor veel strategieën zoals verticale spreads, strangles, iron condors en nog veel meer. Een veelgebruikte manier om de breedte van een short strangle te bepalen is bijvoorbeeld om de call en de put buiten het verwachte bereik te verkopen. In het bovenstaande voorbeeld zet je de strike van de call op >785 en de strike van de put op <725.
- Een ander vaak voorkomend gebruik is om te zien wat de marktverwachtingen zijn rond belangrijke gebeurtenissen, zoals winstrapporten of inflatiecijfers die worden gepubliceerd.
- Net als beleggers kunnen traders de verwachte beweging ook gebruiken om te controleren of hun verwachtingen overeenkomen met die van de markt.

Conclusie

Inzicht in de verwachte beweging van een aandeel kan waardevolle inzichten geven in de marktverwachtingen en mogelijke koersschommelingen. Het is echter belangrijk om te onthouden dat de verwachte beweging slechts een verwachting is. De werkelijke koersbeweging kan soms ver afwijken van de verwachte beweging, vooral in volatiele markten.

Zoals met elk hulpmiddel, moet de verwachte beweging worden gebruikt in combinatie met andere analysemethoden en niet op zichzelf worden vertrouwd.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België