Hoe de fysieke wereld terug vecht Hoe de fysieke wereld terug vecht Hoe de fysieke wereld terug vecht

Hoe de fysieke wereld terug vecht

Aandelen
PG
Peter Garnry

Hoofd Equity Strategy

Samenvatting:  De wereld en de wereldwijde aandelenmarkt kunnen in twee delen worden opgesplitst: het materiële en het immateriële. Immateriële activa zijn alsmaar belangrijker geworden door de digitalisering van de wereldeconomie. Maar nu de wereld uit een pandemie komt, is de materiële wereld weer helemaal terug in een poging om 12 jaar aan zwakke prestaties in te halen.


De grote financiële crisis bleek het einde te zijn van de materiële wereld

Er wordt binnen het SaxoStrats-team veel gesproken over hoe immateriële activa de wereld hebben overgenomen, maar de tijd is nu rijp voor een inhaalmanoeuvre van de materiële wereld, aangezien jaren aan onderinvestering heeft gezorgd voor enorme tekorten op het vlak van energie, voeding, metaal, bouwmaterialen, enz. We hebben uiteindelijk twee indexen gemaakt die de marktprestaties volgen van sectoren gedreven door materiële en immateriële activa. Deze indexen maken het gemakkelijker om de prestaties van deze twee delen van de economie te volgen, en zullen ons in staat stellen om te kwantificeren of onze stelling dat "materiële activa terugkomt" klopt.

Wanneer we naar materiële vs. immateriële activa kijken voor de periode 1998-2022, is het duidelijk dat er twee verschillende periodes zijn. Tussen 1998-2008 leverde het materiële deel van de economie het beste rendement voor beleggers door een bloeiende financiële sector, stijgende vastgoedprijzen en een supercyclus van de grondstofprijzen. Sinds 2008 is de opsplitsing in deze twee delen van de economie erg duidelijk geworden. Steeds lager wordende rentevoeten doen de aandelenkoersen van groeibeleggingen stijgen, en sectoren gedreven door immateriële activa zien een ongekende versnelling van de winst dankzij meer gedegen softwarebedrijven en e-commerce die alle consumentenmarkten doordringt en outperformance aanwakkert.

Als we kijken naar de relatieve prestaties, heeft de materiële wereld haar piek in april 2008 bereikt, en was er sindsdien tot oktober 2020 min of meer een daling in vergelijking met de immateriële wereld. In november 2020 zorgde de onthulling van een coronavaccin voor een heropening van de economie die zo snel gebeurde dat de vraag zo hoog steeg dat de fysieke voorraden van goederen niet kon volgen. De prijzen begonnen te stijgen, wat heeft geleid tot de huidige op hol geslagen inflatie en kopzorgen voor de centrale banken. De materiële wereld doet het sindsdien beter dan de immateriële, en als we het bij het juiste einde hebben in ons hoofdthema over een blijvende energie- en voedselcrisis, in combinatie met een decennialange deglobalisering, dan zal materiële activa het goed blijven doen.

Immateriële wereld vs materiële wereld
Immateriële wereld vs materiële wereld
Immateriële wereld vs materiële wereld
Immateriële wereld vs materiële wereld

Immateriële activa presteert nog steeds beter, ondanks de stijgende rente en de huidige energiecrisis

Tijdens de pandemie deden de immaterieel gedreven sectoren het beter dan de fysieke wereld omdat iedereen wereldwijd in lockdown ging. De immaterieel gedreven sectoren waren plots onmisbaar om de wereld draaiende te houden wanneer we niet meer in de fysieke wereld konden functioneren. Overheden hebben via monetaire en fiscale maatregelen enorme hoeveelheden geld in de economie gepompt, en de vraag die voortvloeit uit deze stimulansen overstijgt het beschikbare aanbod, vooral van dingen in de fysieke wereld.

Het gevolg hiervan is de huidige inflatie en een inhaalmanoeuvre van de materiële wereld, maar de materieel gedreven sectoren presteren, gemeten vanaf het beginpunt van december 2019, nog steeds minder goed dan de immateriële sectoren. We verwachten dat met de stijging van de rentevoeten om de vraag en de inflatie op korte termijn te doen dalen, de materiële wereld in vergelijking met immateriële activa meer zal stijgen.

Immateriële wereld vs materiële wereld
Immateriële wereld vs materiële wereld

Wat is sinds 1998 de best presterende industriegroep?

Eén iets waar naar gekeken moet worden zijn de geaggregeerde indexen van de materieel en immaterieel gedreven industriegroepen, maar het is ook interessant om de best presterende industrieën te volgen. Drie industriegroepen streden voor de eerste plaats, maar het is uiteindelijk de detailhandel die het nipt heeft gehaald.

Deze sector genereerde niet veel aandeelhouderswaarde tot na de grote financiële crisis, toen e-commerce, automatisering en digitalisering in combinatie met de groei van de Chinese productie de winst en de marktwaarde van retailbedrijven hebben doen stijgen. De grootste retailbedrijven van de industriegroep zijn momenteel Amazon.com, Home Depot, Alibaba, Lowe’s, Meituan, en JD.com.

MSCI World Retailing
MSCI World Retailing

Onze definities van materiële en immateriële industriegroepen

Materiële activa kan men omschrijven als fysieke activa die men kan aanraken en voelen, en dat als onderpand kan dienen voor leningen. Deze definitie is te breed en heeft weinig betekenis omdat men in de industriegroep van de consumentendiensten, waarvan we hebben gezegd dat ze gedreven wordt door immateriële activa, bedrijven vindt zoals Starbucks en McDonald’s, die beide veel fysieke activa gebruiken.

De manier waarop wij immaterieel en materieel gedreven industriegroepen hebben gedefinieerd is door terug te keren naar 1998 en de marktwaarde in vergelijking met de activa te berekenen voor alle bedrijven die op dat moment actief waren. We hebben de berekende gemiddelde ratio voor elk van de 24 industriegroepen nodig. Alle industriegroepen met een ratio boven het gemiddelde van alle groepen hebben we bij de immateriële ingedeeld. Indien de marktwaarde aanzienlijk boven de boekwaarde van de activa op de balans ligt, betekent dit dat de markt een waarde toekent aan iets dat er niet is, of tenminste dat er in boekhoudkundige termen niet is; dit zijn dus duidelijk de immateriële activa. Als we het voorbeeld van McDonald’s nemen, gebruiken ze wel degelijk veel fysieke activa, maar het is de branding, het winkelnetwerk, de producten, enz. die tot de belangrijke waardecreatie leidt. De markt waardeert het bedrijf dus veel hoger dan de boekwaarde van haar activa. Men zou kunnen stellen dat McDonald’s een hybride bedrijf is, maar voor onze doeleinden definiëren we het als voornamelijk gedreven door immateriële activa.

De volledige lijst vindt u hieronder. Banken zijn interessant omdat velen zouden denken dat ze gedreven worden door immateriële activa, omdat ze veel mensen in dienst hebben. Banken halen hun winst echter hoofdzakelijk uit het verschil tussen de leningen en de stortingen. Het merendeel van de bankleningen zijn verbonden aan fysieke activa, waardoor banken dus nauw verbonden zijn met de fysieke wereld.

Materieel gedreven industriegroepen

 • Auto's en onderdelen
 • Banken
 • Kapitaalgoederen
 • Commerciële en professionele dienstverlening
 • Duurzame consumptiegoederen en kleding
 • Diverse financiële producten
 • Energie
 • Detailhandel voor voeding en basisproducten
 • Verzekeringen
 • Materialen
 • Vastgoed
 • Telecommunicatiediensten
 • Transport
 • Nutsvoorzieningen

Immaterieel gedreven industriegroepen

 • Consumentendiensten
 • Voeding, drank en tabak
 • Apparatuur en diensten voor de gezondheidszorg
 • Huishouden en persoonlijke verzorging
 • Media en entertainment
 • Farmaceutica, biotechnologie en biowetenschappen
 • Detailhandel
 • Halfgeleiders en halfgeleiderapparatuur
 • Software en diensten
 • Hardware en apparatuur voor technologie

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.