De argumenten voor Europese aandelen De argumenten voor Europese aandelen De argumenten voor Europese aandelen

De argumenten voor Europese aandelen

Aandelen
Charu Chanana

Head of FX Strategy

Samenvatting:  Beter dan verwachte groeivooruitzichten, samen met de stimulans van de heropening van China en waarderingen onder het gemiddelde, pleiten voor een sterkere prestatie van Europese aandelen dan hun Amerikaanse collega's dit jaar. De toenemende deglobalisering en de hogere voor langere tijd geldende rente doen de zaak verder kantelen ten gunste van Europese aandelen die rijk zijn aan waarde ten opzichte van hun groeizware Amerikaanse collega's.


Na een behoorlijke run sinds het begin van het jaar bevinden de Amerikaanse aandelenindices zich nu weer in een technische downtrend. Ook fundamenteel wordt de kans op meer renteverhogingen steeds groter, en Amerikaanse aandelen zullen waarschijnlijk onder druk blijven staan door hogere rendementen. Bovendien is margecompressie duidelijk een thema dat in de resultaten van het vierde kwartaal aan kracht wint en dat waarschijnlijk verder zal wegen op Amerikaanse aandelen.

Wij hebben vaak gewezen op het belang van een evenwichtige portefeuille en de voordelen van het toevoegen van grondstoffen aan portefeuilles als inflatieafdekking. Bovendien biedt dit jaar ook een kans om portefeuilles te diversifiëren door uw belegging over geografische gebieden te spreiden. Terwijl de S&P500 tot nu toe met ~4% is gestegen, is de MSCI Europe met ~9% gestegen. De meeste winst is te danken aan een zeer sterke prestatie van de Franse CAC 40-index die op jaarbasis met ~13% is gestegen en de Euro Stoxx 50 met ~12%.

Verbetering van de macro-economische basisgegevens

Na vorig jaar de energiecrisis zonder noemenswaardige schade te hebben doorstaan, zijn de leidende indicatoren voor Europa sinds het begin van dit jaar verder versterkt. De deze week gerapporteerde S&P PMI's voor februari zagen de PMI's voor de dienstensector in de regio weer toenemen en ook de verwerkende industrie verbeterde. De sentimentindicatoren blijven ook positief, nu de aardgasprijzen meer dan 60% lager zijn dan de piek in december en meer dan 80% lager dan de piek in augustus, waardoor de kostendruk voor bedrijven afneemt. Bovendien bevindt Europa zich in een betere positie dan de VS om te profiteren van de gunstige effecten van een heropening van China, vanwege de nauwere handelsbetrekkingen. In wezen lijkt de Europese economie relatief veerkrachtiger dan in 2022, toen een recessie was ingeprijsd.

Potentiële winststijging

De lagere kostendruk als gevolg van de dalende energieprijzen heeft Europese bedrijven geholpen om in het vierde kwartaal beter dan verwachte winsten te boeken. Banken hebben ook uitstekende resultaten gerapporteerd en luxemerken zijn weer in de belangstelling gekomen door de verwachte opleving van de Chinese vraag. De Euro Stoxx 600-bedrijven hebben in het vierde kwartaal een winstgroei van 8,5% geboekt, tegen een winstdaling van 1,4% voor de S&P 500-bedrijven op 23 februari.

Betere vooruitzichten voor de Chinese vraag en beperkte energieprijzen blijven de winstvooruitzichten stimuleren. Ondertussen wordt verwacht dat de Europese Centrale Bank voorlopig doorgaat met het verhogen van de rente, maar de piek wordt gezien op 3,5% vergeleken met 5-5,50% voor de VS. Toch is het potentieel voor een opwaartse herprijzing van het Fed-pad groter dan dat voor de ECB, wat wijst op een relatief lagere rem op de waardering van Europese aandelen.

Waarde versus groei

De recente outperformance van de Europese aandelen ten opzichte van de VS is ook te danken aan de betere vooruitzichten voor waardeaandelen zoals financiële instellingen en grondstoffen in de huidige hoge inflatie in vergelijking met de technologiezware Amerikaanse indices. Dit is het begin van de omkering van de sterkere prestatie van de groeiaandelen in de VS na de Golfoorlog.

De grotere samenstelling van de materiële sectoren in de Europese economie levert een structureel voordeel op ten opzichte van de Amerikaanse collega's, aangezien hogere rentetarieven meer productieve investeringen noodzakelijk maken. De pandemie en de oorlog hebben ook de kwetsbaarheden aan de aanbodzijde blootgelegd en een investeringscyclus op gang gebracht die gericht is op de ontwikkeling van de reële economie. Dit betekent dat de investeringen verder naar de tastbare economie gaan om te zorgen voor veerkrachtige leveringsketens, energie- en voedselzekerheid en een sterke infrastructuur- en defensiecyclus. Deze opkomende trends zullen leiden tot een herwaardering van Europese aandelen.

Aantrekkelijke waarderingen

Ondanks de recente stijging van de Europese indexen lijkt de waardering nog steeds aantrekkelijk. De Euro Stoxx 600 wordt momenteel verhandeld tegen 13,5x forward P/E, vergeleken met een 10-jarig gemiddelde van 14,4x. De koers is ook lager dan de S&P 500, die momenteel een verwachte K/W heeft van 18,1x. Het verschil in waardering kan gedeeltelijk worden toegeschreven aan de verschillende sectorsamenstelling, waarbij de Amerikaanse index meer technologie en minder waardeaandelen zoals materialen, industrie en financiën bevat. Maar zelfs met sectorgecorrigeerde wegingen zijn Europese aandelen nog steeds goedkoper dan hun Europese collega's. Het dividendrendement van de Europese index, momenteel 3,6%, is ook beter dan dat van de S&P met 1,7%. Door de grote uitstroom uit de Europese markten vorig jaar als gevolg van de vrees voor energietekorten en een mogelijke recessie blijven veel beleggers nog steeds onderwogen in Europese aandelen en is er nog ruimte voor een inhaalslag.

Risico's in het verschiet

De belangrijkste risico's voor Europese aandelen zouden kunnen komen van een nieuwe stijging van energiekwesties door een escalatie van de oorlog in Oekraïne. Een ongelijkmatig herstel in China zou de Europese groeivooruitzichten ook kunnen doen versomberen. De zwakte van de EUR, mogelijk versneld door een zeer havikistische Federal Reserve of zelfs een snelle toename van de wereldwijde recessiezorgen die een instroom van veilige beleggingen in de Amerikaanse dollar veroorzaken, zou het rendement van Europese activa kunnen verslechteren.

Gevolgen voor de markt

Gezien bovenstaande factoren lijkt een brede blootstelling aan Europese indices of ETF's met neerwaartse bescherming aanlokkelijk. Nu meer en meer beleggers overwegen om af te stappen van pure Amerikaanse aandelenposities, zou de waarderingskloof tussen Europese indices en hun Amerikaanse collega's kunnen verkleinen. Als de risico's op korte termijn escaleren, zou dat nog aantrekkelijkere koopkansen kunnen opleveren voor Europese aandelen om zich te positioneren voor de heropleving van de fysieke wereld boven de immateriële. Alles van Duitse industriële bedrijven tot Franse luxe blijft aantrekkelijk, gezien hun directe voordeel van de heropening van China. Europese defensieaandelen blijven ook een belangrijke afdekking tegen een snel globaliserende wereld, terwijl in halfgeleiders en energie enorme investeringen worden gedaan die ook in lijn zijn met de politieke prioriteiten.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België