Nvidia's inkoop van eigen aandelen: Optimisme of waarschuwing? Nvidia's inkoop van eigen aandelen: Optimisme of waarschuwing? Nvidia's inkoop van eigen aandelen: Optimisme of waarschuwing?

Nvidia's inkoop van eigen aandelen: Optimisme of waarschuwing?

Aandelen 4 minuten leestijd
Charu Chanana

Market Strategist

Samenvatting:  De aankondiging van de aandeleninkoop van $25 miljard door Nvidia heeft beleggers in verwarring gebracht over de vraag of dit duidt op optimisme over de toekomstige aandelenkoers van het bedrijf of dat het een waarschuwing is dat het bedrijf geen geschikte beleggingsopties meer heeft. Een ander aspect om rekening mee te houden is het rendement van de inkoop, dat voor Nvidia nog steeds onderdoet voor zijn sectorgenoten door de recente stijging van de aandelenkoers.


Nvidia kondigde een aandeleninkoop ter waarde van $25 miljard aan in haar winstcijfers over het tweede kwartaal, samen met een stellaire reeks cijfers en robuuste vooruitzichten. Dit komt nadat het aandeel dit jaar meer dan verdrievoudigd is en dicht bij een nieuw record staat. De aankondiging van de inkoop verraste de markten omdat beleggers het motief achter de stap beoordeelden.

Bedrijven kopen hun aandelen vaak in om kapitaal terug te geven aan hun aandeelhouders, of wanneer ze denken dat de aandelen goedkoop zijn en het bedrijf ondergewaardeerd is. Dergelijke terugkopen kunnen de prijs van een aandeel ten goede komen door het aanbod van aandelen te verminderen. Maar aangezien de aandelenkoers van Nvidia dit jaar een geweldige run heeft gehad en de waarderingen torenhoog zijn, hebben veel beleggers zich afgevraagd of het opkrikken van de aandelenkoers echt een van de doelen was voor Nvidia om een aandeleninkoop aan te kondigen.

Een andere reden voor nieuwsgierigheid was de potentieel enorme behoefte aan investeringskapitaal voor Nvidia, aangezien het bedrijf in het centrum staat van onderzoek en ontwikkeling op het gebied van AI. Dat had moeten betekenen dat Nvidia genoeg mogelijkheden zou hebben om zijn geld in het bedrijf te steken in plaats van het terug te geven aan de aandeelhouders. Neem bijvoorbeeld de energiebedrijven, die de afgelopen jaren enorme hoeveelheden kapitaal hebben teruggegeven aan aandeelhouders, omdat ze overvloedige winsten genereerden dankzij de hoge olieprijzen, maar hun investeringsbehoeften zijn afgenomen door de verschuiving naar ESG en niet-fossiele brandstoffen gebaseerde energievoorziening. Dat plaatst vraagtekens bij de stap van Nvidia en geeft een waarschuwingssignaal af over het AI-potentieel. Aangezien Nvidia enorme hoeveelheden cash genereert, meer dan ze nodig hebben voor hun huidige investeringsstrategie, zouden ze kunnen blijven zoeken naar mogelijkheden voor fusies en overnames (waarvoor mogelijk enkele wettelijke beperkingen gelden) of buybacks kunnen aankondigen om hun overtollige cash op te gebruiken.

Hoewel het aandeleninkoopplan van Nvidia van $ 25 miljard aanzienlijk is, ongeveer evenveel als het verwachte netto-inkomen voor boekjaar 2024 (het jaar dat eindigt in januari 2024), is het bedrag kleiner dan de inkoopacties die zijn aangekondigd door enkele andere Big Tech- en grote groeibedrijven. Apple, Chevron, Alphabet, Meta en Wells Fargo hebben dit jaar inkopen aangekondigd van respectievelijk $90 miljard, $75 miljard, $70 miljard, $40 miljard en $30 miljard. Als we kijken naar het aandeelhoudersrendement, of de verhouding tussen het totaal uitgekeerde dividend en de nettovermindering van het aandelenkapitaal over de afgelopen 12 maanden ten opzichte van de huidige koers, dan vertaalt de terugkoop van $25 miljard door Nvidia zich in iets meer dan 2% ten opzichte van een gemiddeld rendement van minder dan 1% over de lange termijn. Het aandeelhoudersrendement van Nvidia verbleekt in vergelijking met dat van de S&P 500 met 2,58% en meer nog in vergelijking met dat van Big Tech, met Apple op 3,2% en Alphabet op 4% op dit moment.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België