Hoe beleggen in energie en de huidige energiecrisis? Hoe beleggen in energie en de huidige energiecrisis? Hoe beleggen in energie en de huidige energiecrisis?

Hoe beleggen in energie en de huidige energiecrisis?

Aandelen
PG
Peter Garnry

Hoofd Equity Strategy

Samenvatting:  De energiecrisis zal niet meteen verdwijnen. Hoe kunnen beleggers investeren in de energiesector, en wat zijn de verschillende industrieën en rendementsverwachtingen voor de algemene energiesector? Het lijkt nu waarschijnlijker dat zowel de niet-hernieuwbare als de hernieuwbare energiesectoren beide aantrekkelijke rendementen zullen geven, omdat we zowel de energiecrisis op korte termijn moeten overkomen, als de langetermijnambities voor een groenere energietoekomst.


De energiecrisis wordt alsmaar erger

Energieprijzen in Europa zijn momenteel negen keer hoger dan het historische gemiddelde sinds 2007. Dit is enerzijds een gevolg van een gebrek aan investeringen, en anderzijds van het verbreken van de banden met Ruslands energievoorraad, wat de beschikbare energie beperkt. Sinds voor de pandemie hebben we veel equity notes geschreven over de groene transformatie, wat inhoudt dat we hernieuwbare energiebronnen moeten uitbouwen, en alles in de economie elektrisch moeten maken om de CO2-uitstoot van onze huidige levensstandaard te verlagen. Voor een groot deel van de transportsector overstappen naar elektrisch of naar groene energie, voor verwarming overstappen van aardgas naar hernieuwbare energie door elektrisch te gaan (lucht/water-warmtepompen), enz. is niet gemakkelijk aangezien onze stijgende rijkdom (gemeten a.d.h.v het BBP) de voorbije 300 jaar nauw verbonden was met onze CO2-uitstoot. We schreven hierover in onze equity note The inconvenient truth on energy and GDP (artikel in het Engels). We moeten de manier waarop we welvaart genereren loskoppelen van onze CO2-uitstoot; waarschijnlijk de grootste opgave dat de mensheid ooit te wachten heeft gestaan.

Duitse basislastelektriciteit 1 jaar forward | Bron: Bloomberg
Duitse basislastelektriciteit 1 jaar forward | Bron: Bloomberg

'Dé oplossing' voor onze energiecrisis bestaat niet

BP's 2022 Statistical Review of World Energy toont aan dat de primaire energievraag in 2021 die van 2019 heeft geëclipseerd, wat erop wijst dat de wereldwijde vraag naar energie nu hoger ligt dan voor de pandemie. Het gebruik van fossiele brandstoffen (82 %) is daarnaast slechts licht gedaald in vergelijking met vijf jaar geleden (85 %). We hebben dus wel degelijk nog een economie gebaseerd op fossiele brandstoffen. De dingen zullen na verloop van tijd veranderen, en het aandeel fossiele brandstof zal waarschijnlijk dalen, maar het is naïef om te denken dat de wereld de groene transformatie kan verwezenlijken door alles te elektrificeren met behulp van hernieuwbare energiebronnen. Beleggers mogen ook niet vergeten dat de verandering in de vraag naar primaire energie vooral door de niet-OESO-landen komt. Hernieuwbare energie kan niet snel genoeg geschaald worden voor een complete transitie. Dit is te wijten aan de snelheid van de elektrificatie, maar onlangs hebben de CEO's van Orsted en Vestas geklaagd over de bureaucratie die gepaard gaat met de goedkeuringen voor offshore windenergieprojecten.

De recente Amerikaanse 'Climate & Tax Bill' erkent dat we aardolie- en gas langer nodig zullen hebben dan we zelfs drie geleden dachten. Door de huidige energiecrisis zullen dus zowel hernieuwbare energie als fossiele energiebronnen parallel goede beleggingen zijn. Hernieuwbare energie is dit jaar het derde beste themamandje, en het best presterende is het grondstoffenmandje (dat o.a. bestaat uit olie- en gasbedrijven en mijnbouwbedrijven).

Onze verwachting voor de toekomst van energie is dat 'dé oplossing' voor ons energieprobleem niet bestaat. We moeten overstappen naar de mentaliteit van energiediversificatie. We hebben veel verschillende energiebronnen nodig hebben, en mogen nooit te afhankelijk zijn van één bron. De Duitse afhankelijkheid van aardgas voor haar economisch model bleek uiteindelijk geen stabiele oplossing te zijn. En als men kijkt naar de corrosie en de te warme rivieren, blijkt zelfs de Franse geconcentreerde inzet op kernenergie niet stabiel te zijn. De wereld moet in alle soorten energie beleggen; wij zijn dus van mening dat beleggers naar de toekomst toe een brede blootstelling aan energie moeten hebben.

De sector van de niet-hernieuwbare energie in een notendop

In deze equity note focussen we op niet-hernieuwbare energie omdat dit het deel van de energiesector is die t.o.v. de marktprijs en -verwachtingen het meest is veranderd, en waar het meeste plaats is voor veranderingen in de waarderingen. Ondanks de hoge olie- en gasprijzen is de energiesector nog steeds relatief goedkoop. Zoals we in mei hebben besproken in onze note, zijn de wereldwijde energieaandelen het goedkoopst in 27 jaar (artikel in het Engels), wanneer de waardering gemeten wordt op het rendement op vrije cashflow. De hoge olie en gasprijzen hebben ook gezorgd voor recordwinsten voor raffinaderijen (artikel in het Engels), en onlangs is de hoogste kwartaalwinst ooit in de wereldwijde energiesector geboekt. Dit hebben we besproken in onze note Rendementen in alle categorieën stijgen tot recordhoogtes door inflatie.

De wereldwijde energiesector (als bepaald door de GICS, het gaat hier over de niet-hernieuwbare energiesector) is nog steeds goedkoop in vergelijking met de wereldwijde aandelenmarkt, waar de twaalfmaandse EV/EBITDA sinds 2005 twee standaardafwijkingen onder de gemiddelde waarderingsspread zit. Op het vlak van het totaalrendement heeft de wereldwijde energiesector sinds 1995 een hoger rendement dan de wereldwijde aandelenmarkt (zie grafiek). Het is ook vermeldenswaard dat het waarderingsniveau van de hernieuwbare energiesector op de twaalfmaandse EV/EBITDA dubbel zo hoog is als die van de niet-hernieuwbare energiesector, wat de verschillende verwachtingen voor de marktprijzen weerspiegelt.

Zoals we in onze Q1 Outlook hebben besproken wijst het huidige dividendrendement en de verwachte dividendgroei erop dat de wereldwijde energiesector op lange termijn een verwacht rendement heeft van 10 % op jaarbasis, uiteraard onderhevig aan een grote mate van onzekerheid i.v.m. de compressie van de aandelenwaarderingen in de industrie, of een lagere dividendgroei dan verwacht.

Wereldwijde energiesector vs. wereldwijde aandelen | Bron: Bloomberg
Wereldwijde energiesector vs. wereldwijde aandelen | Bron: Bloomberg

De gemakkelijkste manier om in de energiesector te beleggen is via ETF's die de sector volgen. Dit zouden de meeste beleggers eigenlijk moeten doen. Een andere aanpak is beleggen in specifieke delen van de niet-hernieuwbare energiesector. De onderstaande tabellen tonen de top 5 bedrijven, in marktwaarde, in elk van de GICS-industrieën in de GICS-energiesector. Zoals men kan zien in de kolom van het vijfjarige totaalrendement in USD, hebben de industrieën die enkel activiteiten hebben op het vlak van olieboringen, of materiaal leveren voor olieboringen, het slechtst gepresteerd. Dit is het resultaat van de daling van de kapitaaluitgaven sinds 2015, wat de activiteit in deze industrie heeft stilgelegd. De grote geïntegreerde aardolie- en gasbedrijven hebben door hun raffinaderij- en handelsactiviteiten beter gepresteerd. In de afgelopen vijf jaar waren de best presterende industrieën van de energiesector de raffinaderijen en marketing, omdat de crack spreads (het verschil tussen ruwe olie en geraffineerde producten) tijdens de pandemie zijn uitgebreid. De wereldwijde steenkoolindustrie heeft ook heel goed gepresteerd, wat in termen van klimaatsverandering en de vermindering van de CO2-uitstoot een trieste constatering is. We moeten ons er echter bewust van zijn dat wereldwijd de voornaamste brandstofbron voor stroomopwekking nog steeds steenkool is.

GICS-industrieën in de energiesector | Bron: Bloomberg en Saxo Group
GICS-industrieën in de energiesector | Bron: Bloomberg en Saxo Group

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België

Als financiële instelling zien wij het als onze plicht om ervoor te zorgen dat onze klanten enkel in beleggingsproducten handelen die het best bij hen passen. Op dit moment herwerken wij onze passendheidstoetsen en hebben wij beslist de handel in complexere producten tijdelijk te beperken. Meer informatie over de betrokken producten en de duur van de beperking vindt u hier.