Wat is 'the Graham Number'? Wat is 'the Graham Number'? Wat is 'the Graham Number'?

Wat is 'the Graham Number'?

Aandelen
Hans Oudshoorn

Beleggerstrainer SaxoAcademy

Samenvatting:  Een grootheid op het gebied van waardebeleggen (value investing) is Warren Buffett. De kneepjes van het vak leerde hij van Benjamin Graham, de grondlegger van het waardebeleggen. Zijn vuistregel staat bekend als ‘The Graham Number’. Wat is dit juist?


Een grootheid op het gebied van waardebeleggen (value investing) is Warren Buffett. De kneepjes van het vak leerde hij van Benjamin Graham. Deze grondlegger van het waardebeleggen heeft een aantal boeken geschreven, waarvan de bekendste ‘The Intelligent Investor’ uit 1949 is. Buffett zegt over dit boek: ‘if you read just one book on investing during your lifetime, make it this one’. Het mooie is dat het boek sinds 2015 ook in het Nederlands te koop is onder de titel ‘De intelligente belegger’* en volgens Graham is dat: ‘een realist die aandelen verkoopt aan optimisten en ze koopt van pessimisten.’

Waardebeleggen

Terug naar waardebeleggen. In de ogen van Graham is dat geld verdienen met aandelen zonder grote risico’s te nemen. Graham introduceerde de veiligheidsmarge (margin of safety) die u als belegger moet aanhouden. Daarnaast leerde hij aandelenbeleggers de dagelijkse koersfluctuaties op de beurs min of meer te negeren. Als aandeelhouder belegt u voor de lange termijn en op de lange duur zal de waarde van het bedrijf tot uiting komen in de aandelenkoers. Een andere les: verdiep u in de financiële staat van een bedrijf, check de kengetallen (van solvabiliteit tot rentabiliteit), zodat u weet wat de verdiencapaciteit van de onderneming is. Met deze verdiencapaciteit kan de intrinsieke waarde van een aandeel worden bepaald.


Twee belangrijke pijlers

Gelukkig heeft Graham een vuistregel ontwikkeld die bekend staat als ‘The Graham Number’. Deze vuistregel is gebaseerd op de pijlers boekwaarde en koers-winstverhouding. Vrij vertaald zegt hij in hierover zijn boek: “De prijs van een aandeel mag niet meer dan 1,5 keer de meest recente boekwaarde bedragen. Een koers-winstverhouding onder de 15 kan wél een hogere prijs ten opzichte van de boekwaarde rechtvaardigen.” De boekwaarde van een onderneming is gelijk aan het eigen vermogen van een bedrijf en wordt meestal per aandeel uitgedrukt. Ook Graham berekende het op deze wijze.

Het product van zijn twee pijlers (1,5 x 15) zou in de ogen van Graham niet boven de 22,5 uit mogen komen. Dat betekent dat een aandelenkoers van 2,25 keer de boekwaarde en een koers-winstverhouding van 10 gerechtvaardigd is, evenals een aandelenkoers van 2,5 keer de boekwaarde en een koers-winstverhouding van 9. Anders gezegd, de pijlers mogen variëren, zolang het product maar niet boven de 22,5 uitkomt.


Vuistregel: formule gerechtvaardigde waarde

Voor de berekening van de maximale koers die u voor een aandeel zou moeten betalen, zijn nu nog maar twee andere getallen nodig: de actuele boekwaarde en winst per aandeel (WPA). Vervolgens berekende Graham een ‘gerechtvaardigde waarde’; een soort koersdoel. Dit koersdoel vergeleek hij met de actuele beurskoers. In formulevorm ziet ‘The Graham Number’ er zo uit:

Werkt u net als ik met Excel, dan kunt u de uitkomst van het product verheffen tot de macht 0,5. Heeft een aandeel een winst per aandeel van € 0,40 en bijvoorbeeld een boekwaarde van € 21,13, dan is de uitkomst:

 

(22,5 * € 0,4 * € 21,13)^0,5 = € 13,80

Heeft het aandeel een koers van bijvoorbeeld € 21,50, dan is het op basis van de vuistregel aan de dure kant. Informatie over de boekwaarde per aandeel kunt u in veel gevallen via de website van het bedrijf zelf vinden via de tab Investor Relations. Ook kwartaalcijfers bieden een schat aan input voor het berekenen van financiële kengetallen.


Vooruitkijken

Aangezien beleggers graag vooruit kijken wordt de berekening vaak ook gemaakt op basis van de verwachte WPA van het komende jaar. Zou de verwachte WPA dan bijvoorbeeld € 0,97 bedragen, bij een gelijk gebleven boekwaarde, dan is de uitkomst van de formule:


(22,5 * € 0,97 * € 21,13)^0,5 = € 21,48


Op basis van de vuistregel is het aandeel met een koers rond € 21,50 dan juist geprijsd. Waar het om gaat is dat u met de formule snel een eerste impact kunt berekenen als de (verwachte) WPA verandert. En uw conclusies trekken.

Samengevat is het getal van Graham geschikt voor beleggers die op basis van de WPA en de boekwaarde per aandeel een indruk willen krijgen van aandelenwaarderingen. Het is belangrijk te beseffen dat het een eerste filter is dat gebruikt kan worden, maar ontslaat u niet van de verplichting een uitgebreidere fundamentele analyse van een onderneming te maken. Het is slechts een quick scan, en er zijn nog een hoop meer financiële kengetallen die een rol spelen bij de selectie van aandelen.

Beleggen kent risico's, uw inleg kan minder waard worden.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België