Aandelenvooruitzichten, hardnekkige inflatie en winstvoorspelling banken Aandelenvooruitzichten, hardnekkige inflatie en winstvoorspelling banken Aandelenvooruitzichten, hardnekkige inflatie en winstvoorspelling banken

Aandelenvooruitzichten, hardnekkige inflatie en winstvoorspelling banken

Aandelen
PG
Peter Garnry

Hoofd Equity Strategy

Samenvatting:  Het verwachte reële rendement van aandelen lijkt aantrekkelijker dan dat van wereldwijde obligaties. Het onderliggende momentum van de economie en de kasstromen van bedrijven wijzen er momenteel op dat alleen een recessie de aandelenmarkt kan doen ontsporen. We staan ook stil bij het Amerikaanse inflatierapport. Ten slotte nemen we de verwachtingen door voor de bankresultaten.


Alleen een recessie kan aandelen doen ontsporen

Wereldwijde aandelen zijn de schok van de hogere rente te boven gekomen en de lage schuldenlast in het bedrijfsleven betekent dat de aandelenmarkt het prima zal doen bij een herfinanciering van schulden tegen hogere rente. De nominale groei blijft sterk na de pandemie en met de heropening van de Chinese economie die steeds sneller verloopt, zal een recessie in 2023 wellicht uitblijven, of als de economie vertraagt, kan het een oppervlakkige en kortstondige krimp zijn. De totale uitbetaling aan aandeelhouders (dividenden en inkoop) staat op een historisch hoogtepunt voor de MSCI ACWI Index (ontwikkelde en opkomende markten), met een totaal uitkeringsrendement van momenteel 3,5%.

Als we de langetermijnverwachting van 2,2% wereldwijde reële bbp-groei toevoegen, hebben wereldwijde aandelen een langetermijnverwachting van 5,7% reëel rendement op jaarbasis. Ter vergelijking: de benchmark voor wereldwijde obligaties biedt een nominaal rendement van 3,5%, wat na aftrek van de inflatieverwachting op 10 jaar van 2,5% een verwacht reëel rendement oplevert van 1%. Als we corrigeren voor de verwachte volatiliteit is de verwachte reële sharpe ratio iets aantrekkelijker voor aandelen dan voor obligaties. Historisch gezien zijn het alleen recessies die een einde maken aan de uptrend in aandelen en deze keer is dat niet anders.

Het fragmentatie-spel leidt tot aanhoudende inflatie

Het Amerikaanse CPI-rapport van maart gaf gisteren opnieuw het signaal dat de kerninflatie hardnekkig hoog blijft: de Amerikaanse CPI voor de dienstensector exclusief energie bedroeg 6,6% op jaarbasis op basis van de gemiddelde maand op maand-cijfers van de afgelopen zes maanden. Dit cijfer zal blijven dalen, maar zoals we al zo vaak hebben gezegd, is de vraag waar de inflatie zich vestigt. Wij blijven overtuigd dat de inflatie meer zal blijven hangen dan de huidige prijzen en dat de kerninflatie voor diensten in de VS zich rond 4% of hoger zou kunnen stabiliseren.

Het fragmentatie-spel dat wij in onze Quarterly Outlook voor het tweede kwartaal hebben beschreven, is eigenlijk een draaiboek voor wat wij kunnen verwachten als regio's uiteenvallen over de drie pijlers technologie (rekenkracht), energie en defensie. Fragmentatie betekent hogere kosten omdat het de tegengestelde dynamiek is van globalisering en een steeds groter wordende aanbodzijde. Omdat de beroepsbevolking in sommige landen stagneert of zelfs afneemt, zullen de loonkosten onder druk blijven staan.

Vooruitblik op de financiële resultaten: Wat vertellen banken de beleggers morgen?

Het Q1 resultaatseizoen is begonnen met Delta Air Lines die Q1 resultaten rapporteert die een beetje tegenvallen ten opzichte van de ramingen, maar Q2 guidance voor EPS op $2-2,25 was ruim boven de ramingen van $1,61 wat suggereert dat de luchtvaartmaatschappijen geen vertraging zien in de prijzen of de vraag ondanks de angst daarvoor door de hoge inflatie die de consumenten treft. Maar morgen begint de show pas echt met de resultaten van JPMorgan Chase (11.00 uur), Wells Fargo (11.00 uur) en Citigroup (12.00 uur). Analisten verwachten voor het eerste kwartaal een winst per aandeel (groei op jaarbasis) van $1,13 (+28%) voor Wells Fargo, $1,67 (-31%) voor Citigroup en $3,38 (+21%) voor JPMorgan Chase.

De handel in bankaandelen werd gedreven door stijgende nettorentemarges, waarbij regionale banken de sterkste toename zagen. Maar door de recente bankencrisis stijgen de financieringskosten voor banken en is de rush op bankaandelen voorlopig voorbij. Jamie Dimon, CEO van JPMorgan, schreef in zijn recente brief aan de aandeelhouders dat de bankencrisis nog niet voorbij is en dat het nog een beetje onduidelijk is hoe de crisis de verschillende banken heeft beïnvloed. Eén ding weten we wel van de Federal Reserve: de totale deposito's in het Amerikaanse banksysteem zijn blijven dalen. Het laatste gegeven van 29 maart bedroeg $17,2 miljard, een daling van 5,3% ten opzichte van 13 april 2022.

Wij verwachten dat de grote Amerikaanse banken aan de financieringszijde van de crisis hebben geprofiteerd omdat zij door hun omvang en hun SIFI-label over een veilige instroom van deposito's beschikten, terwijl kleinere banken aan de financieringszijde waarschijnlijk onder druk zullen komen te staan. Wij verwachten ook gemengde vooruitzichten, waarbij Amerikaanse banken de veerkracht van huishoudens en bedrijven benadrukken, maar ook erkennen dat stijgende financieringskosten en strengere kredietvoorwaarden het komende jaar zullen leiden tot een lagere groei van de kredietverlening en van de winst. De 12-maands forward EPS-groei in de S&P 500 bankenindex is -0,6%.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België