Tot 2,39% rente op uw cash, vanaf de eerste dag Tot 2,39% rente op uw cash, vanaf de eerste dag Tot 2,39% rente op uw cash, vanaf de eerste dag

Saxo verhoogt de rente op cash. Krijg nu tot 2,64%.

Empty
Saxo

Samenvatting:  Bij Saxo krijgt u tot 2,64% rente op uw cashsaldo. Zelfs het geld waarmee u momenteel niet belegt, rendeert dus. Het komt hierop neer: hoe meer cash u aanhoudt (met een minimum van 10.000 euro voor u als relatiemanagement klant), hoe hoger de rente op uw cashsaldo.


Level: Starter


Saxo verhoogt de rente op cash. Krijg nu tot 2,64%.

Bij Saxo begrijpen we dat geld laten renderen belangrijk is, ook het geld waarmee u (even) niet belegt. Er is goed nieuws! We verhogen de rente op cash en zo krijgt u momenteel tot 2,64% rente op cash in Euro.

Met een dynamisch model voor het berekenen van creditrente op uw cashsaldo krijgt u tot 2,64% rente in euro’s. Het komt hierop neer: hoe meer cash u aanhoudt (met een minimum van €10.000 – bij tarieven voor relatiemanagement klant), hoe hoger de rente op uw cashsaldo.

Hoeveel rente mag u verwachten?

U krijgt voor Euro momenteel tot 2,64%, voor US-Dollar krijgt u tot 4,06%. Deze rentes zijn van toepassing voor relatiemanagement klanten.

Interest rates euro
* rentetarieven afkomstig van de respectievelijke websites dd. 22/09/2023. Bovenvermelde bedragen op jaarbasis onderhevig aan RV. Keytrade geeft geen creditrente op een effectenrekening, doch heeft wel gereglementeerde spaarrekeningen. Voor Lynx geldt dit ingeval van een totale portefeuillewaarde (TPW) van minimum 75.000 USD. Bij een hogere TPW neemt ook het rentepercentage toe. Als onderdeel van IB is de creditrente onderworpen aan bronbelasting van 20%. Bovendien dienen klanten van Lynx de RV zelf toe te voegen aan hun belastingaangifte.

Nog meer voordelen

Geen vaste looptijd
Elke dag dat de cash wordt aangehouden telt mee, en dit vanaf de eerste dag. Zo hoeft u de cash niet een heel jaar vast te zetten of wakker te liggen van de getrouwheidspremie.

Maandelijks betaald
Uw rente wordt op maandelijkse basis uitbetaald, u hoeft het bedrag dus geen jaar aan te houden.

Flexibiliteit
Uw geld is op elk moment beschikbaar om te beleggen. We blijven tenslotte een beleggingsbank.

Uw geld is veilig bij Saxo
Niet alleen dankzij het depositogarantiestelsel. Saxo gebruikt uw geld niet voor het financieren van kredieten zoals traditionele banken.

Volledig automatisch
U hoeft niets te doen, de rente wordt automatisch elke maand op uw rekening gestort.


Uw geld in veilige handen bij Saxo

Met Saxo geniet u niet alleen van een attractieve rente en toegang tot een toonaangevend beleggingsplatform, u heeft ook de gemoedsrust dat uw geld bij een erkende, gereguleerde instelling met meer dan 30 jaar ervaring veilig staat. Saxo kreeg ook onlangs een kredietbeoordeling van Standard & Poor's (S&P).

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo België
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België