"Hoger-voor-langer" betekent "totdat-iets-breekt". "Hoger-voor-langer" betekent "totdat-iets-breekt". "Hoger-voor-langer" betekent "totdat-iets-breekt".

"Hoger-voor-langer" betekent "totdat-iets-breekt".

Obligaties
Althea Spinozzi

Strateeg vastrentende beleggingen

Samenvatting:  Langetermijnrenten zullen waarschijnlijk blijven stijgen zolang de Federal Reserve de markten ervan kan overtuigen dat ze in de nabije toekomst geen agressieve renteverlagingen hoeft door te voeren. De intensiteit van de recente stijging van de renten vraagt echter om een correctie, die mogelijk komt met een overheidssluiting aan het einde van de week. Daarvoor ligt onze focus op de zevenjaarsveiling op donderdag, een looptijd die typisch niet in de smaak valt bij beleggers en die de obligatieverkoop zou kunnen versnellen, maar ook de stijging van de renten tijdelijk zou kunnen stoppen als de vraag van beleggers sterk is.


Naarmate obligaties blijven dalen, wordt de benchmark van de Amerikaanse Schatkist aantrekkelijker, omdat deze de hoogste rente in meer dan een decennium betaalt en tegelijkertijd beschermt tegen het risico van een recessie. Hoewel ultra-lange obligaties ook een aantrekkelijke risico-rendementsverhouding bieden, blijven we voorzichtig met de duration en geven we de voorkeur aan het front-end van de yield curve.

De intense uitverkoop van langetermijn Amerikaanse Schatkistobligaties komt na de FOMC-vergadering van vorige week. De markt realiseert zich dat de boodschap "hoger voor langer" een referentiepunt vormt voor de hele yield curve van de Amerikaanse Schatkist. Als de economische projecties van de Fed kloppen en laten zien dat de economie veerkrachtig zal blijven, de werkloosheid ruim onder het gemiddelde van de jaren 2010/20 zal blijven en de inflatie geleidelijk zal afnemen, dan is er geen reden voor de Fed om agressief de rente te verlagen zoals de markt zou verwachten in een recessie. In dat geval zullen de 10-jaarsrenten moeten prijsstellen over een veel hogere verwachte Fed fund rate.

Na het SVB-debacle in maart prijsden 3-maands SOFR futures in dat de renten tegen eind 2024 zouden dalen tot 2,7%. Beleggers verwachten nu dat de Fed de rente in de komende drie jaar slechts zal verlagen tot 4%, wat een veel hogere vloer creëert voor 10-jaars Amerikaanse Schatkistobligaties, die een premie boven dit niveau moeten opleveren. Daarom is de recente move van 10-jaarsrenten die boven 4,5% uitkomen gerechtvaardigd. De vraag is of de renten zullen stijgen om 5% te testen en verder uit te breken of onder dit niveau zullen stabiliseren en een tijdje rangebound zullen handelen.

Hoewel het onmogelijk is om deze vraag nauwkeurig te beantwoorden, kunnen we kijken naar technische analyse om de intensiteit van het huidige momentum te peilen en een beter begrip te krijgen van hoe lang het nog kan duren. De RSI is lichtjes gedaald terwijl de uptrend in de 10-jaarsrente aanhield, wat aangeeft dat de uptrend verzwakt en een lichte correctie mogelijk is. Daarom is het redelijk om te verwachten dat de renten de steun bij 4,42% zullen testen op de korte termijn voordat ze hun stijging hervatten en boven 4,5% uitkomen, om vervolgens een tijdje rangebound te handelen. Hoe hoog de renten boven dit niveau kunnen stijgen, hangt af van hoe lang de economie de Fed toestaat om haar hawkish houding te behouden. Als de tekenen van een milde recessie zich niet voor het einde van het jaar voordoen, zouden de renten kunnen blijven stijgen richting 5%. Als de economische gegevens echter steeds gemengder worden, is het redelijk om te verwachten dat de renten ruim onder dit niveau rangebound zullen handelen.

Source: Bloomberg.

Het beeld is anders voor 30-jaars obligaties, aangezien de RSI de uptrend in renten bevestigt. Daarom zou het niet verrassend zijn om te zien dat de renten stijgen om de weerstand bij 4,79% te testen.

De Amerikaanse Schatkistveilingen van deze week zullen de toon zetten voor een potentiële overheidssluiting.

De veiling van 134 miljard dollar aan twee-, vijf- en zevenjaars notes kan de druk op langetermijn Schatkistobligaties verlichten of juist vergroten. Het is essentieel om te begrijpen of de vraag veerkrachtig blijft nu de veilinggroottes voor langere looptijden zijn toegenomen.

De honger van beleggers naar 7-jaars obligaties, een van de minst geliefde looptijden samen met de 20-jarige, zal bijzonder belangrijk zijn, aangezien de vraag van buitenlandse beleggers dit jaar aanzienlijk is gedaald, met indirecte bieders die in 2023 slechts 13,4% van de uitgifte hebben genomen, vergeleken met 16,8% in 2022. Bij de veiling van 7-jaars obligaties in augustus kwamen binnenlandse kopers te hulp bij de teleurstellende vraag van buitenlandse bieders. Als de binnenlandse vraag ook afneemt, kan dit betekenen dat beleggers zich positioneren voor een verdere bear-steepening van de yield curve, waarbij ze een hogere termpremie eisen. Integendeel, als de honger naar het midden van de yield curve toeneemt, kan dit betekenen dat beleggers beginnen te positioneren voor een bull-steepening, waardoor een tijdelijk einde komt aan de obligatieverkoop die heeft plaatsgevonden na de FOMC-vergadering van vorige week.

Een overheidssluiting kan gunstig zijn voor Amerikaanse Schatkistobligaties

In tegenstelling tot wat veel mensen geloven, kan een potentiële overheidssluiting en een downgrade van Moody's ertoe leiden dat Amerikaanse Schatkistobligaties rallyen in plaats van kelderen.

Een overheidssluiting zal onvermijdelijk een rem zetten op de economische groei en de werkloosheidscijfers omhoog duwen. Hoe langer de sluiting, hoe ernstiger de gevolgen voor de economie. Een snelle verslechtering van de economische omstandigheden zou een onzekere economische omgeving kunnen creëren voor de vergadering van de Federal Reserve op 1 november, waardoor beleidsmakers gedwongen worden de rente stabiel te houden in plaats van opnieuw te verhogen. Dat zou een positief signaal zijn voor de obligatiemarkt, aangezien een nieuwe pauze impliceert dat de centrale bank eindelijk klaar is met zijn renteverhogingscyclus, wat een bull-steepening van de yield curve zou veroorzaken.

Tegelijkertijd, aangezien S&P en Fitch de veilige haven al een rating van AA+ hebben toegekend, zou een downgrade van Moody's redelijk snel door de markten worden genegeerd. Een downgrade van Aaa naar Aa1 zou de waarderingen van de andere twee ratingbureaus versterken.

Langetermijnobligaties: loont het om te kopen op de huidige niveaus?

Dat hangt af van uw marktvisie en hoe lang u deze effecten wilt houden. Als u een langetermijnbelegger bent, kan het zinvol zijn om de duration-blootstelling geleidelijk te verhogen naarmate de rentes pieken. De aangepaste duration van 10-jaars Amerikaanse Schatkistobligaties (US91282CHT18) is ongeveer 8%. Als deze effecten echter een jaar worden aangehouden en de rentes intussen met 100 basispunten stijgen, zou het totale verlies van deze positie -2,5% zijn. Als de rentes met 100 basispunten dalen, zou het totale rendement 12% zijn. Ervan uitgaande dat de rentes op het punt staan te pieken, wordt het risico-rendementsprofiel van de veilige haven aantrekkelijker naarmate de rentes stijgen.

Als we kijken naar bedrijfsobligaties, geven we de voorkeur aan kwaliteit boven rommel. Aangezien de hoogste rentes in de investment grade bedrijfsobligatiesector worden betaald in het front-end en het lange deel van de yield curve, zouden beleggers geïnteresseerd kunnen zijn in het creëren van een barbell. Hieronder is een voorbeeld van goed gerangschikte korte- en langetermijn USD-bedrijfsobligaties.

Source: Bloomberg and Saxo Bank.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België