Voorbeschouwing ECB: het kan alleen maar een pauze zijn Voorbeschouwing ECB: het kan alleen maar een pauze zijn Voorbeschouwing ECB: het kan alleen maar een pauze zijn

Voorbeschouwing ECB: het kan alleen maar een pauze zijn

Obligaties 3 minuten leestijd
Althea Spinozzi

Strateeg vastrentende beleggingen

Samenvatting:  Stijgende rendementen op lange termijn, onzekerheid over de oorlog in het Midden-Oosten en geruchten over de Bank of Japan die volgende week yield curve control zou aanpassen, leggen de basis voor de ECB om te pauzeren bij de monetaire beleidsbeslissing van deze week. Markten zullen geïnteresseerd zijn in discussies met betrekking tot het Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP); echter, met de BTP-Bund-spread die zich verbreedt, is het onwaarschijnlijk dat de ECB zal aangeven de herinvesteringen onder dit programma stop te zetten. Terwijl de centrale bank vasthoudt aan de boodschap van "hogere rente voor langere tijd," zullen de yieldcurves blijven stijgen aan beide zijden van de Atlantische Oceaan. Daarom geven wij de voorkeur aan kortlopende overheidsobligaties en blijven wij op onze hoede voor de looptijd.


Stijgende rendementen op lange termijn en onzekerheid met betrekking tot het conflict in Israël zullen de ECB dwingen om te wachten bij de monetaire beleidsvergadering van deze week.

Sinds begin september zijn de rendementen op Amerikaanse staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar met ongeveer 90 basispunten gestegen, van 4,10% naar 5% vandaag, wat ook Europese staatsobligaties hoger heeft gedwongen. De Duitse 10-jaarsrendementen streven naar 3% voor het eerst sinds 2011, en Italiaanse staatsobligatierendementen bevinden zich op het hoogste niveau sinds 2012 in de nasleep van de Europese soevereine crisis. Hogere langetermijnrentes spannen de economie verder aan, waardoor er weinig reden is voor nog een renteverhoging.

Tegelijkertijd heeft de ECB beperkte nieuwe informatie om haar monetair beleid verder aan te passen. Het Bank Lending Survey, de gegevens over het derde kwartaal van het BBP en een nieuwe reeks personeelsprognoses zullen pas beschikbaar zijn tegen de vergadering van december. Daarom verschuift de focus bij deze vergadering naar het gesprek van beleidsmakers over niet-rentemonetaire beleidsinstrumenten zoals minimumreserveverplichtingen en een vroegtijdig einde van de herinvestering van het Pandemic Emergency Purchase Program (PEPP).

Toch is het onwaarschijnlijk dat het PEPP-programma binnenkort wordt gedesinvesteerd. Naarmate de rendementen blijven stijgen, steeg de BTP-Bund-spread naar 200 basispunten, met het risico op verdere stijging te midden van volatiliteit. Aangezien de centrale bank bezorgd blijft over de financieringsproblemen in de periferie, met name in Italië, zal het veel vergen om het PEPP-programma te wijzigen.

De focus ligt op Amerikaanse schatkistobligaties en Japanse investeerders.

Deze week zullen Europese staatsobligaties gevoelig zijn voor de richting van Amerikaanse schatkistobligaties en beslissingen met betrekking tot de Yield Curve Control van de BOJ. De stijging van de rendementen lijkt onstuitbaar om de volgende redenen:

1. De inflatieverwachtingen stijgen opnieuw; daarom zouden centrale banken de rente langer hoog moeten houden. Geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten zetten opwaartse druk op inflatoire druk. De 10-jaars inflatieverwachting steeg onlangs naar 2,47% van 2,10% in maart. De 5-jaar 5-jaar Forward rate en de 10-jaar CPI swap stijgen opnieuw richting 3%, wat aangeeft dat hoge inflatie zou kunnen aanhouden.

2. Quantitative Tightening (QT) en een toename van de veilinggroottes van Amerikaanse schatkistobligaties zetten druk op de rendementen. De Federal Reserve en de ECB zijn bezig met QT, wat impliceert dat centrale banken de obligatieprijzen niet ondersteunen. Tegelijkertijd moesten de Amerikaanse schatkistobligaties T-Bills en couponaanbod verhogen om een groot begrotingstekort te financieren. Hoewel het aanbod van obligaties op pandemieniveaus blijft, ondersteunt de Federal Reserve dergelijke uitgifte niet.

3. De Bank of Japan zou yield curve control (YCC) verder kunnen aanpassen. Volgende week zal de BOJ de economische prognoses van haar beleidsraadsleden vrijgeven. In juli werd verwacht dat de headline inflatie het jaar zou afsluiten (april 2024) op 2,5%. Toch blijft de CPI tot nu toe ruim boven de 3%, wat een opwaartse herziening tijdens de vergadering in oktober waarschijnlijk maakt. Tegelijkertijd roepen stijgende rendementen wereldwijd op tot verdere aanpassingen van het YCC-beleid. De Nikkei-krant meldde afgelopen zondag dat de BOJ overweegt het plafond van 1% te verhogen of de toegestane bandbreedte rond het 0% streefcijfer te verwijderen. Hoe dan ook, dergelijke stappen zullen buitenlandse investeerders ontmoedigen om Amerikaanse schatkistobligaties en Europese staatsobligaties te kopen, waardoor er meer opwaartse druk op de rendementen komt.

Inmiddels hebben Japanse investeerders geen reden om Amerikaanse en Europese staatsobligaties te kopen, omdat de kosten van het afdekken van deze positie hoog zijn en het daarom winstgevender is om JGB's te kopen tegen 0,85% zonder afdekking.

Source: Bloomberg.

Wat betekent dit voor de EUR-obligatiemarkt?

Aangezien Europese staatsobligaties nauw gecorreleerd zijn met Amerikaanse schatkistobligaties, zullen ook de Europese rendementen stijgen naarmate de rendementen in de VS blijven stijgen. Het is daarom veilig om aan te nemen dat de yieldcurves blijven stijgen, waarbij de langetermijnrendementen sneller stijgen dan de kortetermijnrendementen.

Kortetermijnrendementen blijven verankerd, aangezien de markten geloven dat de centrale banken zich op het hoogtepunt van hun renteverhogingscyclus bevinden. Daarom geven wij de voorkeur aan het voorste gedeelte van de yieldcurve en kwaliteit bij de monetaire beleidsvergaderingen van de centrale banken, terwijl we voorzichtig blijven met betrekking tot de looptijd.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België