Wat zijn waarde-aandelen?

Waarde-aandelen zijn het tegenovergestelde van groeiaandelen. Het zijn aandelen waarbij het dividend hoger ligt dan bij groei aandelen maar de koers-winstverhouding lager is.

Waarde-aandelen zijn vaak aandelen van bedrijven die een gelijkmatige groei doormaken en een langzame winststijging hebben. Hierdoor is er minder waardering door de markt voor dit type aandelen. Daar staat wel tegenover dat het risico doorgaans lager is. Waarde-aandelen worden namelijk vooral uitgegeven worden door bedrijven die vaak al jaren bestaan en een goede reputatie hebben opgebouwd.

Voorbeelden van populaire waarde-aandelen zijn Shell, Unilever en Heineken. Mocht u voor individuele aandelen gaan, besef dan wel dat dat over het algemeen risicovoller is dan gespreid beleggen door middel van een beleggingsfonds of ETF.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België