Wat is speculeren?

Speculeren is het handelen in effecten in de verwachting om winst te maken door middel van veranderingen in de koers van het effect. Een belegger die speculeert verwacht op korte termijn stijgingen of dalingen in de koers van een effect.

Wat is het verschil tussen beleggen en speculeren?

Tussen beleggen en speculeren zijn meerdere verschillen. Het belangrijkste verschil is dat iemand die wil beleggen zijn kapitaal beschikbaar stelt voor een bedrijf als investering. De belegger wil niet per se direct morgen een winst hebben maar investeert voor de lange termijn. Iemand die speculeert wil over het algemeen vooral profiteren van een schommeling in de markt. Dit doet hij door óf long óf short te gaan. Eigenlijk alleen met producten die werken met een hefboom waardoor met relatief kleine bedragen veel rendement kan worden behaald. Deze producten zijn natuurlijk ook risicovol. Risico en rendement gaan immers altijd samen.

Risico's van derivaten

Opties en futures zijn risicovolle producten en vereisen kennis, beleggingservaring en in veel toepassingen een hoge risicoacceptatie. Wij adviseren u, voordat u in opties belegt, u goed te informeren over de werking en risico’s. In de Gebruikersvoorwaarden van Saxo Bank vindt u hier meer informatie over in de Belangrijke Informatie Opties, Futures en Margin. Ook kunt op de website van Saxo Bank het Essentiële-informatiedocument van de optie raadplegen waarin u wilt beleggen. U kunt alleen handelen in opties als u de Overeenkomst Derivaten heeft afgesloten.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België