Wat is een aandelenemissie?

Een aandelenemissie betekent dat een bedrijf aandelen gaat uitgeven. Het kan zijn dat het om de eerste keer gaat dat een bedrijf aandelen gaat verkopen (emissie op de primaire markt), maar een bedrijf kan ook besluiten om een tweede keer aandelen te verkopen.

Waarom naar de beurs?

De reden van een bedrijf voor een aandelenemissie is bijna altijd om extra vermogen aan trekken om zodoende het eigen vermogen toe te laten nemen. Dit vermogen kan gebruikt worden om nieuwe investeringen te doen of in sommige gevallen gebruikt worden om te overleven.

 • Positieve gevolgen aandelenemissie

  1. De onderneming krijgt de beschikking over nieuw kapitaal in de vorm van geld. Met dit geld krijgt de onderneming direct de mogelijkheid om te investeren of om bijvoorbeeld een overname te doen.
  2. Een aandelenemmissie geeft de oprichters de mogelijkheid om hun deel in de onderneming te verkopen.
  3. Positieve PR en gratis media-aandacht. Een beursgenoteerde onderneming komt geregeld in het nieuws, bijvoorbeeld bij de presentatie van kwartaal- en jaarcijfers. De financiele pers schrijft geregeld artikelen en dit brengt een beursgenoteerd ondernemingen dagelijks via de pers bij mensen in de woonkamer.
 • Negatieve gevolgen aandelenemissie

  1. Een beursgenoteerde onderneming voelt meer druk van de markt (en aandeelhouders) om nog beter te presteren. Dit kan ertoe leiden dat de focus verschuift naar korte-termijndoelstellingen in plaats van lange-termijndoelen.
  2. Toezichthouders stellen zeer zware rapportage-eisen aan beursgenoteerde ondernemingen. Ook bij een emissie zijn de eisen zeer streng. Dit betekent dat de onderneming met een stevige administratieve werklast wordt geconfronteerd.
  3. De kosten verbonden aan deze rapportages zijn vaak zeer fors. Deze kosten zijn voor kleine ondernemingen vaak niet op te brengen.

Gevolgen van een claimemissie voor de aandeelhouders.

Als er een emissie plaatsvindt, kan de bestaande groep van aandeelhouders negatieve gevolgen ondervinden. De waarde van hun aandeel zal in veel gevallen namelijk dalen of teruglopen doordat er opeens meer aandelen zijn dan er mogelijk vraag naar die aandelen is. Een andere reden kan zijn dat bedrijven die een aandelenemissie doen vaak verdacht worden in slechte omstandigheden te verkeren. Hierdoor kan het zijn dat de waarde van de aandelen daalt. In dat soort gevallen kan de onderneming die een emissie uitgeeft (uitgevende partij) besluiten om haar huidige aandeelhouders te compenseren. Zij kunnen dan bijvoorbeeld tegen een gunstige prijs als eerste nieuwe aandelen kopen.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België