Wat is de PSI-20?

De PSI-20 is de hoofdindex van Portugal en gevestigd in Lissabon. De afkorting PSI staat voor Portugal Stock Index. De PSI-20 is onderdeel van Euronext.

Geschiedenis PSI-20

De PSI-20 is opgericht in 1992 met 3000 index-punten bij de start. De index kende een zeer roerige tijd in 1998 en 1999. In 1998 steeg hij aan het begin met ruim 50% waarna hij net zo hard weer daalde later het jaar. Ook in 1999 steeg de PSI-20 hard tot een recordhoogte in 2000 van ruim 14.822 punten.

Samenstelling PSI-20

De Portugese index heeft een relatief kleine marktkapitalisatie, en bevat 18 à 20 fondsen. Voorbeelden van bedrijven in de PSI-20 zijn de bank Banco Comercial Português, energiebedrijf Energias de Portugal en mediabedrijf NOS SGPS.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België