Kostentransparantie bij uw beleggingen – Ex ante

De Europese richtlijn betreffende de markten voor financiële instrumenten, beter gekend onder de benaming MIFID II, beoogt de stabiliteit van de financiële markten en de bescherming van de beleggers te verhogen. 

MiFID II wil niet alleen de concurrentie en transparantie van de financiële markten verhogen, maar ook beleggers beter beschermen. Daarom is kostentransparantie een belangrijk aspect binnen deze richtlijn. Kosten hebben namelijk een impact op het rendement voor de belegger. Daarom informeren we dan ook over welke kosten en taksen zoal van toepassing zijn op uw beurstransacties.

De bedoeling van onderstaande begrippenlijst is daarom u bij te staan om de bankkosten waaraan uw beleggingen en uw effectenverrichtingen zijn onderworpen beter te begrijpen.

 • Uitstapkosten

  Door de belegger te betalen kosten bij het sluiten van een bepaalde positie van een financieel instrument.

  Instapkosten

  Door de belegger te betalen kosten bij intekening op een financieel instrument

  Transactiekosten voor herbalancering

  Transactiekosten verbonden aan een wijziging van de verdeling van de beleggingen in het instrument

  Spreadkosten

  Kosten die het verschil tussen het kopen tegen de laatprijs en het verkopen tegen de biedprijs reflecteren. De getoonde kosten zijn louter indicatief en gebaseerd op de huidige bied- en laatprijzen. De werkelijke spreadkosten hangen af van de werkelijke bied- en laatprijzen op het moment van de uitvoering van de transactie. De spreadkosten zijn impliciet in de prijs van het instrument inbegrepen en worden niet afzonderlijk van uw rekening afgeschreven. Lees hier meer over spread.

  Laatste slotkoers

  De slotkoers van een markt of instrument is het laatste prijsniveau waarop de markt of het instrument werd verhandeld op een willekeurige dag.

  Aannames

  Een veronderstelling waarvan men niet zeker is, maar waarvan men desondanks uitgaat.

  Rendement van de belegging

  Rendement is de gemaakte winst (of verlies) op uw beleggingen over een (meestal) bepaalde periode. Dit kan zowel in absolute bedragen als procentueel worden weergegeven. Indien uitgedrukt in een percentage van de waarde van de investering of van het geïnvesteerd bedrag, spreekt men veelal van rentabiliteit.

  Wisselkoerskosten

  Kosten van de wisselverrichting, verschuldigd op transacties in deviezen met afrekening in euro

  Beurskosten

  De kosten die door de beurs zelf worden aangerekend voor het uitvoeren van een aan- of verkoop van effecten

  Commissie

  De transactiekosten die Saxo aanrekent voor de aan- of verkoop van effecten op de beurs

 • Kostenschatting

  Geschatte kosten en opbrengsten van beleggingen over verschillende bewaartermijnen

  Kostenoverzichtrapport

  Rapport waarin de geschatte kosten en opbrengsten van beleggingen over verschillende bewaartermijnen wordt weergegeven

  Kosten beleggingsdiensten

  Kosten die betrekking hebben op de diensten die Saxo u verleent, zoals o.a. bewaarlonen, in- en/of uitstapkosten (commissie), dossierkosten, kosten voor de overdracht van effecten

  Kosten telefonisch order

  Kosten voor het uitvoeren van telefonisch ingelegde orders.

  Handelsvoorwaarden

  Zijn de voorwaarden waarbinnen u handelt wanneer u gebruik maakt van de dienstverlening van Saxo Bank. Handelsvoorwaarden omvatten informatie over: margin, commissie, spread en onderpand

  Kosten effectentransfer

  Kosten voor de overdracht van een effect naar een effectenrekening bij een andere financiële instelling

  US SEC clearing fee

  Een kleine vergoeding die beurzen en broker-dealers aan de Amerikaanse schatkist moeten betalen om de overheidskosten in verband met de regulering van de aandelenmarkt te helpen compenseren

  Kosten financiële instrumenten

  Dit zijn de werkingskosten die door de uitgever of productbeheerder rechtstreeks verrekend worden in de koers van het beleggingsproduct. Deze kosten gaan als dusdanig niet in cash van uw rekening, maar wegen wel op uw rendement

  Retrocessies

  Retrocessies of ‘Inducements’ zijn provisies, commissies of andere voordelen die derden aan de bank toekennen in verband met beleggings- of nevendiensten. Inducements kunnen de vorm aannemen van een percentage van de uitgifteprijs, punctuele kosten of recurrente kosten.

  Taks op de beursverrichting

  De beurstaks of taks op beursverrichtingen (TOB) is een belasting die verschuldigd is wanneer u bepaalde verrichtingen doet, zoals aankopen en verkopen, op bepaalde reeds uitgegeven financiële instrumenten (aandelen, fondsen, obligaties, …). Bij de inschrijving op een uitgifte van nieuwe effecten betaalt u dus geen beurstaks.

  Zelf beleggen of laten beleggen?

  Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
  U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

  De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo België alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo België niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo België is een handelsnaam van Saxo Bank A/S. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

  Saxo België
  Italiëlei 124, Bus 101
  2000, Antwerpen,
  België

  Saxo België, handelend onder de naam Saxo, is het Belgisch bijkantoor van Saxo Bank A/S. Primair onder toezicht van de DFSA. In België geregistreerd bij NBB en onder toezicht van de FSMA en NBB.

  Neem contact op met Saxo

  Select region

  België
  België