Wat is de winst per aandeel?

De winst per aandeel is een handige ratio om actuele prestaties van een bedrijf te vergelijken met de prestaties uit het verleden.

  • Waarvoor wordt de winst per aandeel gebruikt?

    De winst per aandeel geeft beleggers een overzicht van de resultaten in verhouding tot het aantal uitstaande aandelen. De winst per aandeel is een indicatie van het maximale dividend dat per aandeel kan worden uitgekeerd. Door de winst per aandeel te berekenen kan men vervolgens ook de koers-winstverhouding berekenen. Dit kan door de prijs van het aandeel te delen door de winst per aandeel.

  • Hoe berekent u de winst per aandeel?

    De winst per aandeel is eenvoudig te bereken. Deel de netto winst van een onderneming door het aantal uitstaande aandelen en de uitkomst is de winst per aandeel.

    Een voorbeeld:
    Stel, het (fictieve) bedrijf ABC maakt € 1 miljoen winst in 2018 en had in 8.5 miljoen aandelen uitstaan. Dan is de winst per aandeel: 1.000.000 / 8.500.000 = € 0.12. Deze uitkomst kan dan worden gebruikt om de koers-winstverhouding te berekenen.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België