Wat is devaluatie?

Devaluatie is het proces waarbij een monetaire autoriteit beslist om de munt van een land officieel te verlagen ten opzichte van andere munteenheden.

  • Waarom kiest men voor een devaluatie?

    De reden om te kiezen voor een devaluatie kan door verschillende invloeden komen. De meest voorkomende is om de economie te ondersteunen. Door een devaluatie trekt in veel gevallen de export aan wat er voor zorgt dat de werkgelegenheid ook mee stijgt. Daarnaast krimpt de import vaak omdat deze duurder wordt.

  • Wie beslist over devaluatie?

    De beslissing voor de devaluatie van een munteenheid komt vaak vanuit de overheid of een centrale bank. Voor de euro is dit niet het geval omdat dit een munteenheid is die gebruikt wordt in meerdere staten. Alle landen die de munt ingevoerd hebben zouden dan voor een devalutie moeten stemmen. Ook moet de Europese Centrale Bank (ECB) het plan dan steunen.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België