Wat is de AIM?

Wanneer je een aandeel zoekt, is het mogelijk dat het op de AIM noteert. AIM staat voor Alternative Investment Market en is een onderdeel van de LSE (London Stock Exchange).

Op de AIM gelden er minder regels, waardoor bedrijven makkelijker een listing (beursnotering) kunnen aanvragen op deze beurs (maar wat ook mogelijk meer risico kan inhouden). Dit wordt dan voornamelijk gebruikt door groeibedrijven om aan kapitaal te geraken.

Bij Saxo Bank krijgen beleggers ook toegang tot de aandelen van bedrijven die op de AIM genoteerd staan. Weliswaar kan het orderuitvoeringsbeleid afwijken van wat u als belegger gewend bent.

Het beleid is gebaseerd op handel door MarketMakers (dit zijn professionele partijen). Zij zorgen voor de uitvoeringen maar hebben ook een groot beslissingsrecht in de uitvoering van de ingegeven orders. Zo kan het zijn dat u een order ingeeft tegen een bepaalde prijs voor een bepaald aantal maar dat het order met een lagere of hogere prijs met een ander aantal wordt uitgevoerd.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België