Wat is accrued interest?

Accrued interest is de opgelopen rente na de laatste couponbetaling. De koper van de obligatie betaalt dit aan de verkoper.

  • Accrued interest in het kort

    Accrued interest is de opgelopen rente waarop u wel recht heeft, maar die u nog niet heeft ontvangen. Bij beleggen in obligaties is dit vrij gangbaar, maar dit komt ook voor bij een spaarrekening. Hoe zit dit? Wel, u krijgt iedere dag rente over het bedrag dat u heeft belegd of gespaard . Dit wordt echter niet meteen maar eens per maand uitgekeerd. Dit noemt men accrued interest.

  • Voorbeeld van accrued interest:

    Stel, u heeft obligaties voor € 1000 gekocht waarbij u 4% rente krijgt per jaar. Deze rente wordt eens per jaar uitbetaald. Dit houdt in dat u na een half jaar al wel een accrued interest heeft van € 20. Deze heeft u namelijk nog niet ontvangen maar al wel recht op. Als u de obligatie op dit moment zou verkopen zou u er dus waarschijnlijk ook meer dan € 1000 voor krijgen. Dit komt onder andere door de accrued interest.

Zelf beleggen of laten beleggen?

Gaat u graag zelf aan de slag of verkiest u dat het werk voor u gedaan wordt?
U kiest. Ontdek hier wat best bij u past. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België