Deze klanten konden hun ogen niet geloven Deze klanten konden hun ogen niet geloven Deze klanten konden hun ogen niet geloven

Deze klanten konden hun ogen niet geloven

Starten met beleggen

Samenvatting:  Waarom Saxo Bank zoveel goedkoper kan zijn dan de meeste andere vermogensbeheerders


Het werd erg stil in onze vergaderzaal. Meneer zat wat voor zich uit te staren, mevrouw zat meneer vol ongeloof aan te staren.
“Dat is toch niet juist hé, Marc,” kwam er na bijna een minuut stilte dan toch uit. “Ik vrees van wel, Ann”.

Marc en Ann hadden net met ons samen het kostenoverzicht van hun portefeuille bij een niet nader genoemde private bank bekeken. Om confidentialiteitsredenen hebben we de namen van de betrokkenen (en de omvang van de portefeuille licht) gewijzigd. We moesten zelf ook 2 keer kijken om het te geloven.

Kostenvergelijkend overzicht


Van de rekening

Op een gemiddeld vermogen in beheer van iets meer dan € 470.000 betaalden deze klanten hun huisbank vorig jaar net geen € 17.500 kosten. Bijzonder veel, zeker als geen gebruik wordt gemaakt van (kostbare) diensten zoals fiscaal advies. Zo’n € 1.060 (0,23%) hadden ze in de loop van het jaar effectief van hun rekening zien gaan. “Ça va, dacht meneer. Dat valt precies nogal mee met die kosten voor vermogensbeheer.” Maar bijna € 16.500 aan kosten waren – tot dit overzicht dus – minder zichtbaar geweest voor het koppel. Het zijn hoofdzakelijk productkosten: die worden afgerekend in de inventariswaarde ervan, ze gaan dus niet 'van de rekening'. 

De Europese wetgever verplicht banken om alle kosten inzichtelijk te maken. En ze uit te drukken als procent van het vermogen ook. Bijna 3,5% in dit geval. Drie-en-een-halve procent! De bank verdiende in dit geval meer dan de klant aan diens geld. Zijn netto-opbrengst bedroeg heel wat minder dan 3,5%.

Dit is geen uitzondering. We zagen onlangs een andere klant die meer dan € 60.000 ophoestte aan kosten voor vermogensbeheer. Per jaar. En dat al meer dan 10 jaar lang. Gaat u even na.

De aandachtige lezer zal trouwens gemerkt hebben dat de periode waarover de rapportage gebeurt tot midden november loopt. Er komen dus allicht nog enkele honderden euro’s bij.

Hoe lang zal dit nog door de beugel kunnen?

Wij denken dat veel klanten de komende maanden met hun voeten zullen stemmen

Daarom zijn we goedkoper

Veel klanten vragen zich af hoe Saxo Bank het aanpakt om structureel goedkoper te zijn dan andere vermogensbeheerders en banken. Daar zijn enkele eenvoudige redenen voor:

  • Wij beleggen in de goedkoopst mogelijke producten, in casu beursgenoteerde indexfondsen (‘trackers’). Die laten toe om op de meest kostenefficiënte manier de prestaties van een markt of sector te schaduwen en zo marktconforme prestaties te realiseren tegen de laagst mogelijke kost.
  • Wij hebben alles waar de toegevoegde waarde van een menselijke interventie minimaal is, maximaal geautomatiseerd en gedigitaliseerd. Zo drukken we sterk de kosten, zeker inzake infrastructuur om op grote schaal vermogensbeheer te kunnen organiseren. En het laat ons ruimte de toegevoegde waarde van menselijk contact te maximaliseren daar waar het ertoe doet: in relatiebeheer. Onze relatiebeheerders focussen 100% op de klant, op het menselijk contact.
  • We hebben dus geen duur netwerk van kantoren. We hebben 1 kantoor, in Antwerpen (en 1 in Amsterdam, Parijs, Milaan en Marbella) waar we graag onze klanten ontvangen. Of we gaan bij klanten thuis. Maar alleszins: geen marmer in onze kantoren, laat staan een peperduur interieur. Weet dat u daar als klant sowieso voor meebetaalt.
  • Onze mensen zijn bijzonder goed opgeleid en worden niet slecht betaald. Maar bij ons vindt u geen (te) duur betaalde private bankiers. En onze relatiebeheerders hebben 1 pool-wagen ter beschikking om op klantenbezoek te gaan. We kiezen resoluut voor een andere mobiliteit. En een andere kost. Die u dus niet mee moet betalen.
  • We proberen maximaal de belastingdruk voor onze klanten te minimaliseren. Door te kiezen voor de meest fiscaal vriendelijke structuur voor ons vermogensbeheer. Die fiscale kost kunnen drukken, gaat dus rechtstreeks ten bate van het rendement.

We starten alvast met een overstapservice bij Saxo Bank. We nemen klanten zoveel mogelijk papierwerk uit handen als ze (een deel van) hun vermogen naar ons willen overbrengen. Omdat het nu eenmaal het geld van de klant is. Niet dat van de bank.

Tot slot: er zijn geen grote geheimen in vermogensbeheer. Spreiding, spreiding, spreiding. En de kosten zo laag mogelijk houden. Als u dat respecteert, komt u al een heel eind. En wij willen u alvast dat eind op weg helpen.


Dit kostenvoorbeeld heeft misschien wel wat zaken aan het licht gebracht. Doorgaans zijn we € 2.500 à € 5.000 goedkoper per half miljoen belegd vermogen. Benieuwd naar wat u bij ons zou kunnen besparen? Laat ons het kostenoverzicht van uw huidige aanbieder weten en wij vertellen u of u zich kan verbeteren.
Of niet. In alle transparantie.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België