ESG-beleggen? Dit is waarop u moet letten ESG-beleggen? Dit is waarop u moet letten ESG-beleggen? Dit is waarop u moet letten

ESG-beleggen? Dit is waarop u moet letten

Aandelen 5 minuten leestijd
Schroders

Samenvatting:  Vandaag is er geen gebrek aan de vraag naar fondsen die beleggen in ESG-compartimenten, waarbij het accent ligt op duurzaamheid.


 

Vandaag is er geen gebrek aan de vraag naar fondsen die beleggen in ESG-compartimenten, waarbij het accent ligt op duurzaamheid. Dit type beleggingen dook 12 jaar geleden voor het eerst op en is ondertussen goed voor meer dan € 3 miljard aan investeringen in Europa alleen al. Maar zien beleggers de kleine lettertjes niet over het hoofd in hun haast om te beleggen in ESG-compartimenten? Fondshuis en Saxo Bank partner Schroders zocht het uit.

ESG-beleggen: wat is dat juist?

Al staat de ontwikkeling van ESG (criteria op basis van milieu (environment), maatschappij (social) en bestuur (governance)) niet stil, vandaag kan er hoogstens gesproken worden over een goede basis die gelegd is voor de toekomst. Bij institutionele beleggers lag de focus tot voor kort vooral op het ‘straffen’ van bedrijven die slecht scoren op het gebied van ESG. Die bedrijven werden bijvoorbeeld uitgesloten uit de beleggingsportefeuille. De volgende stap was om ze juist te belonen wanneer ze zich actief inzetten op het gebied van milieu, duurzaamheid en verantwoord ondernemen. Voor bedrijven is het dus van belang geworden om transparant te zijn en daarover te rapporten. Sommige beleggers zijn zelfs bereid om ESG-normen af te dwingen bij de bedrijven waarin ze investeren.

Toch niet zo eenvoudig als het lijkt

Van de miljarden die de voorbije jaren in ESG-compartimenten werden belegd, ging minstens de helft naar indexfondsen (ETF’s). Passieve ETF’s hebben 2 kenmerken die tegenwoordig bovenaan het prioriteitenlijstje van beleggers staan: lage vergoedingen en ESG-criteria. Veel van deze passieve ETF’s spelen echter vooral in op de vraag naar eenvoudige en goedkope oplossingen en veel minder op de realisatie van het verwachte financiële of maatschappelijke rendement.

Anders dan de objectieve criteria waarop de samenstelling van passieve ETF’s doorgaans gebaseerd is (zoals marktkapitalisatie, sector of regio), zijn ESG-indicatoren het resultaat van een reeks beoordelingen en analyses die zeer divers van aard kunnen zijn en tot zeer verschillende conclusies kunnen leiden. Het kost veel geld om dergelijk onderzoek te doen, vaak meer dan passieve producten met lage vergoedingen kunnen betalen. Daarom wordt er vaak gebruik gemaakt van ESG-scores die worden aangeleverd door een handvol aanbieders zoals MSCI, Sustainalytics en Thomson Reuters.

Laat u niet leiden door de conclusie van 1 partij

Om tot een ESG-score te komen, worden de uitkomsten van duurzaamheidsanalyses vaak samengevat in 1 rating, een soort van afvinklijst van algemene eisen aan beleidscijfers en informatieverstrekking; over rendement wordt vaak niet gerept. Rekening houden met dus maar 1 score van slechts 1 analist kan een vertekend beeld geven van een investering.

U krijgt een beter inzicht in een bedrijf als u individuele scores van verschillende analyses naast elkaar zet. Zaken waarop u dan kan letten zijn het onderzoeksproces van de analist, de basis voor zijn conclusies of de resultaten die met de aanbevelingen werden beoogd.

Een actieve beleggingsaanpak is de oplossing

Iets soortgelijks doet zich voor als het gaat om passief beheerde beleggingen. De keuze om te investeren in duurzame fondsen is vaak gemaakt met de veronderstelling dat de beheerders ervan sterker betrokken zijn bij de bedrijven waarin ze beleggen. Helaas is het bijzonder moeilijk bij passief beheer om een effectieve dialoog met bedrijven te voeren en verandering teweeg te brengen door louter routinematige processen uit te voeren bij het beheer van een fonds, zonder gespecialiseerde kennis van zowel de branche als de impact van bepaalde duurzaamheidsvraagstukken op de individuele bedrijven opgenomen in het fonds.

Actieve vermogensbeheerders hebben daar minder moeite mee. Zij zijn meer vertrouwd met verantwoord en betrokken aandeelhouderschap, waarbij de verantwoordelijkheid bij zowel compartimentsbeheerders, analisten als duurzaamheidsexperts ligt. In een actieve beleggingsaanpak is het bovendien gemakkelijker de vinger aan de pols te houden, omdat de normale ontmoetingen met het management kunnen worden aangevuld met gerichte gesprekken over specifieke bedrijfs-, milieu- en maatschappelijke kwesties.

ESG beleggen en Schroders

Passief beheerde beleggingen kunnen de duurzaamheidsverwachtingen van beleggers moeilijker waarmaken. ESG-expertise een integraal onderdeel maken van actieve beleggingsoplossingen is volgens Schroders de meest effectieve manier om aan die verwachtingen te voldoen. Deze expertise moet toegesneden zijn op ESG-vraagstukken die relevant zijn voor het beleggingsresultaat, zowel op het niveau van individuele ondernemingen als op het niveau van de portefeuillesamenstelling.

ESG beleggen en Saxo Bank

Bij Saxo Bank geloven we in het potentieel van duurzaam beleggen. Het is een onderwerp waar we ons steeds meer in verdiepen en zo ons aanbod uitbreiden met financiële producten die zich daarop focussen. Bovendien geloven we erin dat het hanteren van ESG-criteria om een portefeuille op te bouwen ook een positieve impact kan hebben op het rendement.


BELANGRIJKE INFORMATIE

Deze bijdrage is afkomstig van derden, te weten Schroders. Deze bijdrage is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of individuele aanbeveling vanwege Saxo Bank. Voor deze bijdrage kan Saxo Bank geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden. De aangeboden informatie is algemeen en houdt geen rekening met uw financiële situatie, risicobereidheid en beleggingsdoelstellingen. Schroders ontvangt geen vergoeding van Saxo Bank voor deze bijdrage. Saxo Bank ontvangt voor het aanbieden van de producten van Schroders wel een vergoeding. Saxo Bank investeert deze vergoeding in de kwaliteit haar aanbod van niet-beursgenoteerde beleggingsfondsen. Aan elke belegging zijn risico's verbonden. Hierbij geldt meestal dat een belegging met een hoog verwacht rendement grote risico's met zich meebrengt.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België