Lage transactiekosten: de sleutel tot een efficiëntere portfolio-diversificatie Lage transactiekosten: de sleutel tot een efficiëntere portfolio-diversificatie Lage transactiekosten: de sleutel tot een efficiëntere portfolio-diversificatie

Lage transactiekosten: de sleutel tot een efficiëntere portfolio-diversificatie

Pricing 5 minuten leestijd
John Hardy

Hoofd FX Strategy

Samenvatting:  Dit artikel benadrukt hoe Saxo's verlaging van transactiekosten beleggers de mogelijkheid biedt om op kosten-effeciënte wijze hun portefeuilles te diversifiëren. Het is algemeen bekend dat diversificatie binnen een portefeuille essentieel is voor het beperken van risico's en het vergroten van de kans op positieve groei op lange termijn. Dankzij de verlaagde kosten is het voor beginnende beleggers mogelijk geworden om een gevarieerde portefeuille samen te stellen met meerdere aandelen, waarbij ze hun portfolio kunnen uitbreiden of aanpassen met een minimale impact op het uiteindelijke rendement.


Het principe van het diversifiëren van portefeuilles staat al lang als een hoeksteen van verstandig beleggen. Al in de jaren '50 schreef de toen opkomende econoom Harry Markowitz een invloedrijke paper over dit onderwerp, wat hem uiteindelijk in 1990 een Nobelprijs opleverde. Markowitz vatte zijn portefeuilletheorie samen met de bekende woorden: "Leg niet al je eieren in één mand." Hoewel diversificatie niet alle risico's kan wegnemen, is het cruciaal dat beleggers, die een levenslange portefeuille opbouwen, zich wapenen tegen de risico's verbonden aan één specifiek aandeel of sector.

Voor de beginnende belegger, die zijn eerste stappen zet in de wereld van investeren, kan het samenstellen van een portefeuille een flinke uitdaging vormen. Hierbij spelen transactiekosten een belangrijke rol, vooral bij kleinere beleggingen waarbij de kosten een significant deel van het verwachte rendement kunnen opslokken. Naarmate de grootte van investeringen afneemt, kunnen vaste transactiekosten bovendien een disproportioneel negatief effect hebben op het rendement van de portefeuille. De nieuwe, verlaagde transactiekosten van Saxo vormen een sleutel tot het efficiënter diversifiëren van de portefeuille.

Zowel actieve traders als beleggers met een langetermijnstrategie profiteren van Saxo's verlaagde transactiekosten. Dit geldt voor hen die vaak handelen, maar zeker ook voor de zogenaamde 'buy-and-hold' beleggers. Om beter te illustreren wat voor voordelen dit met zich meebrengt, nemen we als voorbeeld een 'buy-and-hold' belegger met een Saxo Bronze (voorheen Classic) account die 2 valuta-rekeningen heeft: één euro-rekening met €10.000 en één usd-rekening met $10.000.

Onze belegger is van plan om in tien Amerikaanse aandelen te investeren, met voor elk een gelijke inzet van USD 1.000 per positie op zijn usd-rekening. Tevens zal hij op zijn euro-rekening in tien Europese aandelen investeren, met voor elk ook een gelijke inzet van EUR 1.000 per positie.

Voorheen zou de transactiekost voor elke belegging als volgt zijn geweest:

  • Voor de EUR beleggingen*: €9,75 per positie
  • Voor de USD beleggingen**: $11,75 per positie

* tarieven Euronext beurzen, muv Brussel, die is iets goedkoper
** tarieven Nasdaq, NYSE en Amex beurzen

Wanneer we deze kosten vermenigvuldigen met tien nieuwe posities, zou de EUR belegging € 97,5 aan transactiekosten hebben betaald, ofwel 0,975% van de waarde van de rekening, terwijl de USD belegging USD 117,5 kwijt zou zijn geweest, ofwel 1,18% van de rekening-waarde.

Onder de vernieuwde commissiestructuur zou echter elke positie slechts 0,08% van de EUR-waarde bedragen, met een minimum van €2,- aan kosten met zich meebrengen. Hetzelfde principe geldt voor de USD beleggingen, waarbij elke positie slechts 0,08% van de USD-waarde bedraagt. Aangezien 0,08% van EUR of USD 1.000 uitkomt op slechts EUR of USD 0,8, is het minimum van EUR 2 of USD 1 van toepassing. Dit betekent dat de totale transactiekosten slechts EUR 20 of USD 10 bedragen voor alle tien de posities (in beide rekeningen).

Totale kosten onder de nieuwe tariefstructuur bedragen voor de EUR beleggingen €20,- (10 * €2,-), wat neerkomt op een daling van ongeveer 79,5% tov de vorige tariefstructuur.

Totale kosten onder de nieuwe tariefstructuur voor de USD beleggingen bedragen $10,- (10 * $1,-), wat neerkomt op een daling van ongeveer 91% tov de vorige tariefstructuur.

Stel dat onze belegger over een jaar gezien een omzet van 50% in hun posities hebben (met vijf verkochte en vijf nieuw verworven posities). Met de oude kostenstructuur zou dit voor de EUR beleggingen een extra EUR 97,5 aan kosten betekenen en voor de USD rekening zou dit $117,5 zijn.

Alles bij elkaar, uitgaande van twintig transacties, zouden onze Europese beleggingen onder de oorspronkelijke voorwaarden 1,95% van het EUR 10.000 startkapitaal aan transactiekosten hebben besteed. Dit vertegenwoordigt een substantieel deel, een kwart, van het gemiddelde jaarlijkse rendement van 7,5% op de S&P 500 Index over de afgelopen 20 jaar, exclusief dividendrendementen. De USD beleggingen zouden nog meer hebben gekost, namelijk 2.35% van het USD 10.000 startkapitaal in totale transactiekosten voor de twintig transacties.

Met de nieuwe tariefstructuur zouden de transactiekosten voor twintig transacties echter slechts 0,4% (EUR) of 0,2% (USD) van rekening bedragen, wat neerkomt op een veel kleiner deel van slechts 5.4% (EUR) of 2,7% (USD) van het gemiddelde jaarlijkse S&P 500 rendement.

Let op: de voorbeelden in dit artikel uitsluitend transactiekosten en geen kosten voor valutaomrekening.

Extra besparen met regelmatige “top-ups”

Stel dat onze belegger gedurende het jaar de vijf van zijn posities wil vergroten met elk EUR of USD 250, dan zouden de eerdere transactiekosten voor deze totale transactie van EUR of USD 1.250 aan de rekening nog eens EUR 48,75 (voor vijf nieuwe posities à EUR 9,75 elk) voor de EUR beleggingen en USD 58,75 (5 maal USD 11,75) voor de USD beleggingen hebben bedragen. Bij dergelijke bescheiden posities zou dit neerkomen op respectievelijk een aanzienlijke 3,9% (EUR) of 4,7% in transactiekosten ten opzichte van het bedrag van de toegevoegde fondsen.

Echter, onder de nieuwe tariefstructuur zou de aanvulling van vijf €250 of $250 posities slechts EUR 2 of USD 1 per positie kosten, of in totaal EUR 10 of USD 5, wat slechts 0,8% (EUR) of 0,4% (USD) van de toegevoegde fondsen voor beide rekeningen betekent.

Hoe kleiner de toegevoegde positie, des te groter de invloed van de nieuwe tariefstelling op de rendementen. En als we rekening houden met het effect van de samengestelde lagere kosten over tijd, wordt de boost aan rendementen des te significanter.

Deze voorbeelden zijn gebaseerd op de tarieven beschikbaar voor Saxo's klanten in België. In dit artikel werd enkel gekeken naar de transactiekosten, niet naar andere kosten (zoals beurstaksen ed). Saxo-klanten handelen volgens Bronze, Silver, of Gold-prijsstructuren. Bovenstaande voorbeelden zijn gebaseerd op de Saxo Bronze prijzen.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België