Januari: De financiële rollercoaster komt nog niet tot stilstand Januari: De financiële rollercoaster komt nog niet tot stilstand Januari: De financiële rollercoaster komt nog niet tot stilstand

Terugblik op oktober: Trick or treat, oktober laat de markten griezelen

Market Rewind
Søren Otto Simonsen

Senior Investment Editor

Samenvatting:  Oktober, de aftrap van alweer het laatste kwartaal dit jaar, kende een teleurstellend koersverloop voor de wereldwijde aandelen- en obligatiemarkten. Geopolitieke spanningen in het Midden-Oosten, gemengde bedrijfswinsten en een sterker wordende Amerikaanse dollar hielden de beurzen markten in hun greep.


Level: Starter


In de maandelijkse Market Rewind nemen we u mee langs de ontwikkelingen op de financiële markten van de afgelopen maand. Uiteraard betekenen de hieronder genoemde rendementen geen garantie voor de toekomst. Beleggingen kunnen immers fluctueren. Dit artikel is dan ook  een terugblik op de afgelopen maand en kan niet gezien worden als een beleggingsadvies of -aanbeveling. 


Wereldwijde aandelen -3,0%

Wereldwijde aandelen die onderdeel zijn vande MSCI World index daalden in oktober met 3%. Één van de redenen was de sterkere Amerikaanse dollar. Daardoor werden Amerikaanse exportproducten en diensten duurder voor buitenlandse kopers. Dat heeft een remmend effect op de omzet en winsten voor bedrijven. 

Daarnaast lieten bdedrijven lgemengde resultaten zien, waarbij de sectoren Energie (-4,4%), Financiën (-3,7%) en Technologie (-0,9%) rode cijfers noteerden. Ook toenemende geopolitieke spanningen  en recessievrees hadden hun weerslag op de (energie)markten, met een daling van de olieprijzen van 10,8% als gevolg. 

Aandelen per regio

 • VS: -2,2%
  Big tech-aandelen boekten gemengde resultaten in oktober als gevolg van de bredere bezorgdheid van beleggers over de impact van stijgende rentetarieven op de bedrijfswinsten. Veel technologiebedrijven rapporteerden een sterke omzetgroei in het derde kwartaal, maar zagen hun winst gedrukt door hogere kosten, waaronder rentekosten.  

  Deze renteperikelen zorgen ervoor dat het Amerikaanse technologieaandelen niet  lukte om weer boven hun juli-piek uit te komen. De Amerikaanse 10-jaarsrente steeg met 107 basispunten (1,07%) en vormde daardoor een rem op aandelenkoersen, ondanks de hogere economische groeicijfers in dezelfde periode. Amazon doorstond deze uitdagingen dankzij zijn sterke cashflow en zijn vermogen om hogere kosten door te berekenen aan de consument. Meta, Microsoft en Alphabet waren daarentegen kwetsbaarder voor de impact van stijgende rentetarieven. 

 • Europa: -3,6%
  Europese aandelen, weerspiegelt door de MSCI Europe-index, daalden in oktober 2023 met 3,6%. Recessievrees was de belangrijkste katalysator voor de koersdruk. De inkoopmanagerscijfers van S&P Global bevestigden dit beeld: ze wezen op een scherpe vertraging van de economische groei in de Europese regio, zoals gemeld door Ft.com.     

  De Europese Centrale Bank (ECB) heeft de rente in oktober ongewijzigd gelaten op 4%, na 10 opeenvolgende renteverhogingen. De ECB zei dat het te vroeg is om renteverlagingen te verwachten, gezien de hoge inflatie en ondanks het verhoogde risico op een recessie.  

 • Azië: -4,2% 
  De Aziatische markten daalden in oktober fors, zoals ook terug te zien aan de MSCI AC Adia Pacific-index die met 4,2% daalde. 
  Verschillende factoren droegen bij aan deze performance, waaronder de sterkte van de Amerikaanse dollar. De Amerikaanse dollar steeg in oktober met 0,5% (DXY Index), waardoor de Aziatische valuta's onder druk kwamen te staan. Een andere factor die de Aziatische markten pijn deed, is de vertraging van de Chinese economie, die een domino-effect had op andere Aziatische economieën.   

  Een interessante ontwikkeling is dat de Chinese Communistische Partij de controle over de Chinese financiële sector aan het aanscherpen is en op zoek is naar bijna 100 functionarissen voorafgaand aan een historische economische beleidsvergadering deze week (FT.com).

  Het Internationaal Monetair Fonds (IMF) vermoedt dat Azië een snellere desinflatie (afname van de inflatie) zal zien, maar de vooruitzichten voor groei in de komende jaren worden wel somberder. De consumentenbestedingen in Azië waren dit jaar sterk, maar er zijn tekenen dat het herstel van de regio op zijn retour is. Het IMF verwacht dat de groei in Azië en de Stille Oceaan (Asia-Pacific) zal versnellen van 3,9% in 2022 tot 4,6% dit jaar. De belangrijkste redenen voor de opwaartse herziening voor dit jaar zijn het economisch herstel na de heropening van China na de (gedeeltelijke) corona lockdowns en de sterker dan verwachte groei in de eerste helft van het jaar in Japan en India.  

 • Opkomende markten: -3,9%
  De opkomende markten daalden in oktober met 3,9%. Binnen de opkomende markten, met uitzondering van China, behoorden India, Taiwan en Zuid-Korea tot de best presterende markten. 

  India profiteerde van een sterke economische groei en gunstige demografische vooruitzichten. Taiwan had de wind mee vanwege een sterke halfgeleidersector en een zwakkere Taiwanese dollar. Zuid-Korea kreeg een impuls  van een sterke exportsector en een stimuleringspakket van de overheid. 

Aandelenprestaties per sector

De energiesector daalde met -4,4% en de oliesector met -10,8%.
In oktober nam het geopolitieke risico sterk toe in het Midden-Oosten, een regio die goed is voor meer dan een derde van de wereldwijde oliehandel over zee. 

Dit baarde beleggers zorgen, maar dezelfde sector zag in oktober ook zeer grote overnames, waarbij upstream-bedrijven – de ondernemingen die olie opsporen, ontwikkelen en produceren - er vanuit lijken te gaan dat olie een blijvertje is. Wereldwijde zwaargewichten zoals ExxonMobil kochten Pioneer Natural Resources voor een historische deal van 60 miljard Amerikaanse dollar, en Chevron kocht Hess voor 53 miljard Amerikaanse dollar. De toekomst van olie op lange termijn blijft onduidelijk en beleggers moeten zich bewust zijn van de risico's van energiemarkten, die doorgaans volatiel zijn. 

Financiële sector: -3,7%
De financiële sector daalde met 3,7%. Commerciële banken hadden een uitdagende maand: zij kregen te maken met stijgende kosten en een vertragende groei van de kredietverlening. Hoge rentetarieven maken het voor consumenten duurder om rente terug te betalen, waardoor het risico op wanbetaling toeneemt. Rentetarieven kunnen echter ook een gunstige factor zijn voor de prestaties van investeringsbanken. Zo liet het kwartaalrapport van JP Morgan een stijging van de nettowinst met 35% zien dankzij hogere rentebaten.

Wereldwijde obligaties: -0,71%

De obligatiemarkt had een uitdagende oktobermaand, waarbij het rendement op tienjaars Amerikaanse staatsobligaties boven de 5% steeg: het hoogste niveau sinds 2007. Sterke wereldwijde cijfers, zoals het Amerikaanse bbp dat sterker uitviel dan verwacht, leidden tot een hernieuwde uitverkoop van wereldwijde obligaties.

Een sterke groei kan leiden tot de vrees dat de inflatie hoog zal blijven en heeft de obligatiekoersen verder onder druk gezet. Een sterkere Amerikaanse dollar, die de afgelopen maanden sterker werd ten opzichte van andere valuta's, droeg ook bij aan de daling van deze maand (DXY +0,5%). De Amerikaanse dollar is de afgelopen maanden sterker geworden ten opzichte van andere valuta's, waardoor de Amerikaanse export duurder is geworden en het voor buitenlandse beleggers duurder is geworden om Amerikaanse obligaties te kopen.

Obligaties kunnen aan het einde van het jaar meer volatiliteit ervaren, dus beleggers moeten hun risicotolerantie en beleggingsdoelstellingen zorgvuldig overwegen voordat ze beleggingsbeslissingen nemen.

Bekijk in de (Engelse) infogaphic hieronder de rest van de marktprestaties in oktober:

Verantwoording

Bronnen: Bloomberg & Saxo Group

Voor de Wereldwijde Aandelen wordt gekeken naar de MSCI World Index. Aandelenregio's worden gebaseerd op de S&P 500 (VS) en de MSCI-indices Europe, AC Asia Pacific en EM. Aandelensectoren worden gebruikt gemaakt van de MSCI World/[Sector]-indices, bijvoorbeeld MSCI World/Energy. Voor obligaties kijken we naar USD hedged Bloomberg Aggregate Total Return voor totalen, staatsobligaties en bedrijven. Wereldwijde grondstoffen worden gemeten met behulp van de Bloomberg Commodity Index. Olie wordt gemeten aan de hand van het WTI Crude oil futures contract van de volgende maand (Generic 1st 'CL' Future). Goud wordt gemeten met behulp van de Gold spot dollarprijs per Ounce. De US dollar valuta spot wordt gemeten met behulp van de Dollar Index Spot, het meten van een gewogen mandje van de volgende valuta's: EUR, JPY, GBP, CAD, SEK en CHF. Tenzij anders aangegeven, zijn de cijfers in lokale valuta.

* De data gaat over de afgelopen maand oktober 2023.

Beleggen kent risico’s, uw inleg kan minder waard worden. 

De informatie op deze pagina is niet bedoeld als individueel beleggingsadvies of als een individuele aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen. De beloning van de auteur van dit artikel staat/stond/zal niet direct of indirect in relatie (staan) met zijn specifieke aanbevelingen of standpunten. Ondanks het feit dat Saxo Bank alle zorgvuldigheid in acht neemt bij het samenstellen en onderhouden van deze pagina's, en daarbij gebruik maakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden, kan Saxo Bank niet instaan voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Indien u zonder verificatie of advies gebruikmaakt van de verstrekte informatie, doet u dat voor eigen rekening en risico. Aan de informatie op deze pagina's kunnen geen rechten worden ontleend. Saxo Bank is een handelsnaam van BinckBank N.V.. Beleggen brengt risico’s met zich mee. Uw inleg kan minder waard worden. Meer informatie over de specifieke productrisico’s kunt u lezen op de productpagina’s.

Saxo Bank
Bijkantoor België,
Italiëlei 124, Bus 101
2000, Antwerpen,
België

In België is Saxo Bank de handelsnaam van BinckBank N.V. , een Nederlandse bank die onderdeel uitmaakt van de Saxo Bank Groep.

Neem contact op met Saxo

Select region

België
België